http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
Изх. № 24-34-175
Дата: 13.10.2011 год.

Наредба № Н-18, чл. 3, ал. 1;
Наредба № Н-18, чл. 29.

Относно: прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
В ЦУ на НАП е постъпило писмено запитване на ".................." ООД с вх. № ................. г. Описана е следната фактическа обстановка: Намеренията на фирма ".............." ООД за бъдещето й развитие е да работи с партньори под формата на консорциум (гражданско дружество по чл. 357-364 от ЗЗД, в съответствие с чл. 276 от ТЗ). Фирмата има намерение да разработи мрежа от терминали.
Поставеният въпрос е: Може ли фирма ".........." ООД да запази собствеността на фискалното устройство в консорциума и да префактурира приходите и разходите свързани с дейността на консорциума? В пояснение фирма "......." ООД само и единствена, като страна в консорциума има сключени "поръчки-договори" в качеството си на довереник (чл. 280-292 от ЗЗД) за приемане на плащания от клиенти.
Предвид общо зададеният въпрос и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразяваме следното принципно становище:
Съгласно чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта.
Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и за установяване на
дистанционна връзка с НАП са определени с Наредба № Н-18 на Министерство на
финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.
Съгласно чл. 3, ал. 1 от наредбата, всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.
Основното предназначение на устройствата с фискална памет е регистрация и отчитане оборотите от извършваните продажби на стоки и услуги в търговските обекти на задълженото лице. При въвеждане в експлоатация на устройството във фискалната памет се записва идентификационният номер по чл. 84 от ДОПК на задълженото лице и в този смисъл отчитането на оборотите се отнася към този номер. Ето защо фискалното устройство се идентифицира със задълженото лице на чийто идентификационен номер е фискализирано и чийто обороти отчита.
Правната регламентация на отчитането на продажбите на лицето действащо като комисионер е в чл. 29 от Наредба Н-18/2006 г. Съгласно ал. 1 на цитирания член, когато лицето по чл. 3 извършва дейност като комисионер от чуждо име и за чужда сметка или събира суми от името и за сметка на друго лице, продажбите се регистрират, както следва:
1. чрез ФУ на доверителя, или
2. чрез ФУ на лицето по чл. 3.
В случаите по ал. 1, т. 1 продажбите се регистрират по общия ред, а в случаите по ал. 1, т. 2 ФУ се програмира така, че продажбите на доверителя да се регистрират като продажби в отделен департамент за всеки доверител, като департаментът посочва името на доверителя.
Когато продажбите се отчитат в отделни департаменти за всеки доверител в дневния финансов отчет на лицето по чл. 3 се отпечатва оборотът на всеки доверител и в книгата за дневните финансови отчети на страницата за последния ден от месеца лицето по чл. 3 сумира и вписва натрупания оборот от продажбите за месеца по доверители.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
453 Разчети за данък върху добавената...

Чрез сметка 453 предприятията отчитат сметните си взаимоотношения с държавата като платци на данъка върху добавената стойност. Към...


402 Доставчици по...

Чрез сметка 402 се отчитат вземанията на предприятието от доставчиците за преведените им авансово суми срещу бъдещи доставки на активи...


444 Вземания по съдебни...

Чрез сметка 444 предприятията отчитат вземанията, отнесени за решаване от съда. Аналитичното отчитане към сметка 444 може да се...


621 Разходи за...

Чрез сметка 621 се отчитат начислени лихви за всички заеми, лихви по дългове, свързани с дялово участие, лихви, които кредитните...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0291 сек.,0.0079 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,093kb