http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
Изх. № 24-34-175
Дата: 13.10.2011 год.

Наредба № Н-18, чл. 3, ал. 1;
Наредба № Н-18, чл. 29.

Относно: прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
В ЦУ на НАП е постъпило писмено запитване на ".................." ООД с вх. № ................. г. Описана е следната фактическа обстановка: Намеренията на фирма ".............." ООД за бъдещето й развитие е да работи с партньори под формата на консорциум (гражданско дружество по чл. 357-364 от ЗЗД, в съответствие с чл. 276 от ТЗ). Фирмата има намерение да разработи мрежа от терминали.
Поставеният въпрос е: Може ли фирма ".........." ООД да запази собствеността на фискалното устройство в консорциума и да префактурира приходите и разходите свързани с дейността на консорциума? В пояснение фирма "......." ООД само и единствена, като страна в консорциума има сключени "поръчки-договори" в качеството си на довереник (чл. 280-292 от ЗЗД) за приемане на плащания от клиенти.
Предвид общо зададеният въпрос и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразяваме следното принципно становище:
Съгласно чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта.
Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и за установяване на
дистанционна връзка с НАП са определени с Наредба № Н-18 на Министерство на
финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.
Съгласно чл. 3, ал. 1 от наредбата, всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.
Основното предназначение на устройствата с фискална памет е регистрация и отчитане оборотите от извършваните продажби на стоки и услуги в търговските обекти на задълженото лице. При въвеждане в експлоатация на устройството във фискалната памет се записва идентификационният номер по чл. 84 от ДОПК на задълженото лице и в този смисъл отчитането на оборотите се отнася към този номер. Ето защо фискалното устройство се идентифицира със задълженото лице на чийто идентификационен номер е фискализирано и чийто обороти отчита.
Правната регламентация на отчитането на продажбите на лицето действащо като комисионер е в чл. 29 от Наредба Н-18/2006 г. Съгласно ал. 1 на цитирания член, когато лицето по чл. 3 извършва дейност като комисионер от чуждо име и за чужда сметка или събира суми от името и за сметка на друго лице, продажбите се регистрират, както следва:
1. чрез ФУ на доверителя, или
2. чрез ФУ на лицето по чл. 3.
В случаите по ал. 1, т. 1 продажбите се регистрират по общия ред, а в случаите по ал. 1, т. 2 ФУ се програмира така, че продажбите на доверителя да се регистрират като продажби в отделен департамент за всеки доверител, като департаментът посочва името на доверителя.
Когато продажбите се отчитат в отделни департаменти за всеки доверител в дневния финансов отчет на лицето по чл. 3 се отпечатва оборотът на всеки доверител и в книгата за дневните финансови отчети на страницата за последния ден от месеца лицето по чл. 3 сумира и вписва натрупания оборот от продажбите за месеца по доверители.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
614 Разходи за организация и...

Чрез сметка 614 се отчитат разходите, които са свързани с общото управление и функциониране на предприятието. Аналитичното отчитане...


122 Неразпределена печалба от минали...

Чрез сметка 122 се отчита неразпределената печалба от минали години. Сметка 122 се дебитира при: 1. Заделяне на част от печалбата за...


705 Приходи от...

Чрез сметка 705 се отчита частта от финансиранията, която се признава за приход за съответния отчетен период. Сметка 705 се дебитира при...


424 Вземания от...

Чрез сметка 424 предприятията отчитат своите вземания за полагащите им се дивиденти от съучастия в други предприятия. Аналитичното...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0447 сек.,0.0110 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,092kb