http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Възможно ли е декларация обр.№1 на самоосигуряващо се лице да бъде подадена преди да бъдат платени дължимите от самоосигуряващото се лице авансови осигурителни вноски?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и при сега действащата нормативна база, изразявам следното становище:
На основание чл.3, ал.1, т.2 от Наредба Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, Декларация образец № 1 се подава от самоосигуряващите се лица в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите не по-късно от 10 дни след внасянето на дължимите авансово осигурителни вноски за съответния месец.
С декларация образец № 1 самоосигуряващите се лица декларират редица данни - за осигурителния доход, за социално и здравно осигуряване, за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за дните в осигуряване и др. Тези данни пряко формират осигурителни права за лицата, каквито са правото на осигурителен стаж и безплатна медицинска помощ.
С чл.9, ал.1, т.4 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ нормативно е установено, че за осигурителен стаж се зачита времето, за което са внесени дължимите осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, а съгласно чл.34, ал.2, т.4 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ правата на тези лица на здравно осигуряване възникват от датата на заплащането на здравноосигурителната вноска.
Считаме че, подаването на данни от самоосигуряващите се лица с Декларация образец № 1 е неразривно свързано със заплащането на дължимите авансови осигурителни вноски. То е действие, последващо това по внасянето на вноските. Следователно, ако самоосигуряващо се лице подаде данни с Декларация образец № 1 в ТД на НАП преди да е заплатило дължимите от него авансови осигурителни вноски, това ще доведе до неправомерно формиране на осигурителни права и ползване на незаконосъобразни придобивки.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
613 Разходи за бъдещи...

Чрез сметка 613 се отчитат разходите, които са извършени през отчетния период, а се отнасят за бъдещи периоди. При отразяване на...


498 Други...

Чрез сметка 498 предприятията отчитат вземанията си от трети лица по операции, които не са обхванати от другите сметки в...


119 Други...

Чрез сметка 119 се отчитат създадените резерви по решение на собствениците извън резервите, предвидени по нормативен акт. Към сметка 119...


122 Неразпределена печалба от минали...

Чрез сметка 122 се отчита неразпределената печалба от минали години. Сметка 122 се дебитира при: 1. Заделяне на част от печалбата за...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0404 сек.,0.0106 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,066kb