http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на МТСП

Избери категория  
Статии
Има ли някакво законово изискване за отчитането на работното време на персонала. Необходимо ли е да се попълват и съхраняват присъствени таблици за отработените от служителите часове. Възможно ли за служителите с ненормиран работен ден да не събираме информация за отработените часове, а само за ползваните от тях отсъствия.
Лицата, работещи по трудов договор по чл. 114 от КТ имат ли право на платен годишен отпуск и как се определеля това право? Зачита ли им се прослуженото време за трудов стаж? Издава ли им се УП-2 за това време?
Kакво значи, че договорите за у-ние са приравнени на трудовите договори и трудовия стаж за 2009 г. на трудова книжка ли се удостоверява?
Сключен е срочен тр.договор по чл.68 ал.1т.3 .Титуляра се връща на работа на 13.11.09г.Заместника е в болнични от 10.11.2009 г.Имаме ли право да го освободим на 11.11.09 със завръщането на титуляра.
При освобождаване на работник по чл.328 , при условие, че работника не се яви да подаде декларация, за това дали е започнал работа и съответно да потърси обезщетение по чл.222 за оставане без работа, длъжен ли е работодателя да начисли и изплати обезщетение?Какви са последствията ако не начисли обезщетение по чл.222.
Длъжностна характеристика по действощ трудов договор се променя като освен образованието / Висше икономическо/ се допълва със "Специалност - Счетоводство и кщонтрол" Може ли това да е основание за връчване на Предизвестие по чл 328 ал 1 т 6 или 11 от КТ
Може ли да бъде назначено лице по чл.114, ако работи на друго място по трудов договор?
При подадено едномесечно предизвестие за напускане от страна работника и последващо излизане в болнични, болничният удължава ли предизвестието с дните в които работника не е бил на работа?
Имам непрекъснат стаж в едно и също дружество от 1974г. до 2001г., когато го напуснах. През м. май 2008г. започнах отново работа в същото предприятие. Работодателят не ми признава трудовия стаж до 2001г. и ми начислява допълн. възнаграждение за придобит стаж и професионален опит сякаш не съм работил в дружеството. Правилно ли е това и ако да защо?
Aбсолютно задължително ли е да има номер на заповедта за освобождение .И дали не е по правилно да се каза Споразумение за освобождаване?
При работа по чл.114 от КТ /по 1 час на ден / зачита ли се трудов стаж , предвид промените от 01.01.2009 г
Ако едно лице е било в неплатен отпуск 6 месеца, за този период полага ли му се платен отпуск?
Вписва ли се в трудовата книжка назначаването по договор за допълнителен труд при друг работодател,който е за работа по 2 часа дневно?
В трудовата книжка вписва ли се втори трудов договор при същия работодател, който има придължителност на работното време - 4 часа?
работя по проект на ЕФС, който изтича на 28.11.09. Бременна съм и искам да знам дали работодателят ми след изтичане на проекта е задължен да ме остави или осигури друга работа?
Бих искала да попитам какво можем да направим в случайте, когато освободен служител отказва да си предаде трудовата книжка за приключване?
Имаме служителка, чийто отпуск по бременност и раждане за осатъка от 135 до 410 дни е изтекъл преди 7 дни. Лицето не се явява на работа и не е представило заявление-декларация за ползване на отпуск за глдане на дете до 2 годишна възраст. Имаме ли основане в този случай да прекратим трудовото правоотношение?
Отиди на страница  1 2 3 4 [5]  
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
444 Вземания по съдебни...

Чрез сметка 444 предприятията отчитат вземанията, отнесени за решаване от съда. Аналитичното отчитане към сметка 444 може да се...


425 Задължения за...

Чрез сметка 425 предприятията отчитат задълженията си към съдружниците за полагащите им се дивиденти. Аналитичното отчитане към...


445 Присъдени...

Чрез сметка 445 предприятията отчитат вземанията си от присъдени в тяхна полза съдебни искове, както и лихвите и съдебните разходи по...


612 Разходи за спомагателна...

Чрез сметка 612 се отчитат извършените разходи в спомагателната дейност на предприятието. Спомагателна дейност за предприятието е тази,...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0306 сек.,0.0093 от тях за заявки.БД заявки:23. Сървър памет:2,082kb