http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на МТСП

Избери категория  
Статии 
ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЗАПЛАТИ И ОСИГУРЯВАНЕ КОЙ ПРАГ ДА ВЗЕМЕМ ? МРЗ=270 ЛВ. ИЛИ МИН.ПРАГ ЗА ПРОФЕСИЯТА = 260ЛВ.?
Задължително ли е да уведомя писмено работодателя, че съм бременна?
Защо в чл.94,ал.1 на КСО се изисква датата на отпускането на пенсията за осигурителен стаж и възраст да съвпада с датата на прекратяване на осигуряването?Ако работиш на трудов договор трябва ли да подадеш молба за напускане поради пенсиониране?
Здравейте, работя на половин длъжност. Как се изчисляват часовете, които трябва да изработя за месеца, при ползване на платен отпуск 13 дни в рамките на един календарен месец?
Издава ли се нова трудова книжка след пенсиониране?
Издадена заповед за разрешаване на платен годишен отпуск на основание чл. 173 ал. 1 от КТ ознчава ли автоматично, че заповедта трябва да се предхожда от подадена молба от служителя за ползването на такъв.
Има ли някакво законово изискване за отчитането на работното време на персонала. Необходимо ли е да се попълват и съхраняват присъствени таблици за отработените от служителите часове. Възможно ли за служителите с ненормиран работен ден да не събираме информация за отработените часове, а само за ползваните от тях отсъствия.
Има ли право на допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит управител назначен на договор за управление и контрол? Същия е назначен и в друга фирма на 4 часа по трудов договор, следва ли в тази фирма да получи допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит само върху тези 4 часа?
Има ли право освободен по чл,327 т,2от КТ на обезщетения от Бюрото по труда,
Има ли право работодател да принуди работника да си ползва платеният отпуск при връчено от негова страна предизвестие за освобождаване.
Има ли право работодателя да ме пусне в неплатен отпуск без мое съгласие?! Има ли право работодателя да ме направи на 4 часов раб.ден отново без мое знание или съгласие?
Имам заповед за освобождаване на основание чл.328 считано от 02.01.2010г. и работодателя ми дължи една брутна заплата обещетение на база кой месец се определя брутната заплата , като през декември месец имам отр.4 работни през останалия месец до датата на освобождаване съм в болнични?
Имам непрекъснат стаж в едно и също дружество от 1974г. до 2001г., когато го напуснах. През м. май 2008г. започнах отново работа в същото предприятие. Работодателят не ми признава трудовия стаж до 2001г. и ми начислява допълн. възнаграждение за придобит стаж и професионален опит сякаш не съм работил в дружеството. Правилно ли е това и ако да защо?
Имам ТЕЛК с 30% ограничена работоспособност. Имам ли право на защита при уволнение?
Имам трудов договор на основание чл. 70, във връзка с чл. 67, ал. 1 т. 1 от КТ в полза на работодателя и срок за предизвестие при прекратяване 2 месеца, еднакъв и за двете страни. Имам ли право на обезщетение при съкращение, при положение че работя два месеца във фирмата от 04.12.2009
Имаме служителка, чийто отпуск по бременност и раждане за осатъка от 135 до 410 дни е изтекъл преди 7 дни. Лицето не се явява на работа и не е представило заявление-декларация за ползване на отпуск за глдане на дете до 2 годишна възраст. Имаме ли основане в този случай да прекратим трудовото правоотношение?
Интересува ме мога ли примерно на 20 юни от календарната година да ползувам целия си годишен отпуск /20 работни дни/ за същата година; в нарушение ли съм и подлежи ли работодателя ми на глоба ако го разреши?
Как се оформя трудовата книжка на лице,което работи при непълно работно време-4 часа?Ако е работил 1 година при 4 часов работен ден,1 година трудов стаж ли му се записва в трудовата книжка?
Кога приключва отпускът за отглеждане на малко дете /по чл. 164 и чл. 165/? Денят в който детето навършва 2 год./3год. е последният ден от отпуската или е първият работен ден за лицето ползващо този вид отпуск?
Когато едно лице работи по трудов договор на 2 /два/ часа как трябва да се направят записванията в трудовата книжка, как трябва да се изчисли трудовия стаж.
Отиди на страница  1 [2] 3 4 5  
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
421...

Чрез сметка 421 се отчитат вземанията и задълженията към персонала по начислени възнаграждения и други плащания; по различни удръжки -...


692 Разходи за глоби и...

Чрез сметка 692 се отчитат всички видове глоби, неустойки и щети, начислени на доставчици, клиенти, транспортни и други предприятия за...


443 Ценови разлики по липси и...

Чрез сметка 443 се отчитат разликите между отчетната стойност на липсващите активи и стойността, с която са задължени начетените лица за...


501 Каса в...

Чрез сметка 501 предприятията отчитат постъпилите и изплатени в брой парични средства, както и наличността в касата. Всички касови...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0432 сек.,0.0102 от тях за заявки.БД заявки:23. Сървър памет:2,083kb