http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на МТСП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Kакво значи, че договорите за у-ние са приравнени на трудовите договори и трудовия стаж за 2009 г. на трудова книжка ли се удостоверява?

Правоотношенията по договори за управление и контрол се приравняват към трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица само за целите на данъчното облагане, считано от 01.01.2008 г. Това не означава обаче, че тези правоотношения са трудови по смисъла на Кодекса на труда.
Договорът за възлагане на управлението или контрола на търговско дружество не е трудов, а граждански по своя характер. Правата и задълженията на страните по този вид граждански договор не се уреждат съгласно разпоредбите на Кодекса на труда. Правната регламентация на договора за възлагане управлението или контрола на търговско дружество се съдържа в гражданското законодателство - Търговския закон и Закона за задълженията и договорите. Тъй като при сключването на такива договори не се прилага трудовото законодателство, то на лицата, на които се възлага управлението и контрола на търговски дружества, не се издават трудови книжки и не се вписва трудов стаж във вече издадени трудови книжки.
Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица. Съгласно чл. 9, ал. 1, т. 3 от КСО за осигурителен стаж се зачита времето, за което за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 са внесени или дължими осигурителни вноски върху не по-малко от минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3.
Съгласно чл. 41, ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, осигурителният стаж и осигурителният доход за времето от 1 януари 2009 г. на работещите по договори за управление и контрол на търговски дружества се установяват с данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО (данни за осигурителен доход и осигурителни вноски, които периодично се представят в НАП от осигурителя). Тази разпоредба означава, че за времето от 1 януари 2009 г. осигурителният стаж и осигурителният доход на работещите по договори за управление и контрол на търговски дружества не се установява с осигурителна книжка, т.е. не е необходимо да се издава осигурителна книжка или да се извършват вписвания във вече издадена осигурителна книжка.

Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
442 Вземания по липси и...

Чрез сметка 442 предприятията отчитат вземанията си от персонала за причинените от него липси и повреди на активи, за нанесените щети и...


301...

Чрез сметка 301 се отчита доставката на материали и стоки по цена на придобиване. По дебита на сметка 301 се отразява покупката на...


453 Разчети за данък върху добавената...

Чрез сметка 453 предприятията отчитат сметните си взаимоотношения с държавата като платци на данъка върху добавената стойност. Към...


206 Стопански...

Чрез сметка 206 се отчитат канцеларските мебели, инвентарът в кухните, офисобзавеждане, спортният и друг стопански инвентар. Като...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0465 сек.,0.0139 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,083kb