http://www.account-bg.info/balansi/

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки [Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др. ] (18)

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки (18)
Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др.
Посещения:
  Формуляри за годишен финансов отчет за 2008 г.
Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци
44874
  Приложения към ГФО
Приложения към ГФО определени от НСС 1 в сила до 31.12.2007 г.
14098
  Разяснения във връзка с измененията на НСС 1 от 01.08.2008
4218
  ГФО за предприятията несъставящи баланс
9782
  Примерен правилник за документооборота
Примерен правилник за документооборота
7070
  Разходен касов ордер
Примерен образец на разходен касов ордер
13113
  Приходен касов ордер
Примерен образец на приходен касов ордер
10743
  Образец на мемориален ордер
Формуляр на мемориален ордер. Попълва се в EXCEL
6722
  Протокол за брак на материални запаси
Примерен протокол за брак на материални запаси
8520
  Потвърждение на салда при инвентаризация на разчетите
Примерен формуляр на писмо за потвърждаване на салда при инвентаризация на разчетите с клиенти и доставчици
10033
  Протокол за инвентаризация на ДА
Примерен протокол за инвентаризация на ДА
7400
  Протокол за инвентаризация на МЗ
Примерен протокол за извършване на инвентаризация на материалните запаси
7427
  Заповед за командировка (част 1)
Заповед за комндировка - първа част
8266
  Заповед за командировка (част 2)
Заповед за комндировка - втора част
4817
  Заповед за командировка в чужбина
Примерен формуляр на заповед за командировка в чужбина
11371
  Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
8156
  Примерен сметкоплан
7432
  Протокол за бракуване на дълготрайни материални (нематериални) активи
8727
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
629 Други финансови...

Чрез сметка 629 се отчитат финансови разходи, които не са отразени по останалите сметки от групата. Сметка 629 се дебитира със сумите на...


204 Машини, съоръжения и...

Чрез сметка 204 се отчитат енергетичните и двигателните машини и оборудване, производствените машини и оборудване, измервателните и...


453 Разчети за данък върху добавената...

Чрез сметка 453 предприятията отчитат сметните си взаимоотношения с държавата като платци на данъка върху добавената стойност. Към...


426 Вземания по записани дялови...

Чрез сметка 426 предприятията отчитат сметните си отношения със съдружниците за записаните от тях, но невнесени дялови...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0434 сек.,0.0072 от тях за заявки.БД заявки:26. Сървър памет:5,278kb