http://www.account-bg.info/balansi/

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки [Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др. ] (18)

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки (18)
Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др.
Посещения:
  Формуляри за годишен финансов отчет за 2008 г.
Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци
43005
  Приложения към ГФО
Приложения към ГФО определени от НСС 1 в сила до 31.12.2007 г.
13697
  Разяснения във връзка с измененията на НСС 1 от 01.08.2008
4170
  ГФО за предприятията несъставящи баланс
9563
  Примерен правилник за документооборота
Примерен правилник за документооборота
6583
  Разходен касов ордер
Примерен образец на разходен касов ордер
12507
  Приходен касов ордер
Примерен образец на приходен касов ордер
10188
  Образец на мемориален ордер
Формуляр на мемориален ордер. Попълва се в EXCEL
6427
  Протокол за брак на материални запаси
Примерен протокол за брак на материални запаси
8173
  Потвърждение на салда при инвентаризация на разчетите
Примерен формуляр на писмо за потвърждаване на салда при инвентаризация на разчетите с клиенти и доставчици
9466
  Протокол за инвентаризация на ДА
Примерен протокол за инвентаризация на ДА
7177
  Протокол за инвентаризация на МЗ
Примерен протокол за извършване на инвентаризация на материалните запаси
7156
  Заповед за командировка (част 1)
Заповед за комндировка - първа част
8048
  Заповед за командировка (част 2)
Заповед за комндировка - втора част
4690
  Заповед за командировка в чужбина
Примерен формуляр на заповед за командировка в чужбина
11115
  Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
7930
  Примерен сметкоплан
6943
  Протокол за бракуване на дълготрайни материални (нематериални) активи
8371
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
http://www.account-bg.info/e107/oferta.php
Ако искате да рекламирате тук
Ако желаете да рекламирате вашия бизнес при нас, можете да разгледате нашата оферта за реклама.
Описание на счетоводните сметки
799 Други извънредни...

Чрез сметка 799 се отчитат всички приходи, които не се отчитат по предходните сметки от групата, като: постъпления от предоставено право...


121 Непокрита загуба от минали...

Чрез сметка 121 се отчита загубата от минали години. Сметка 121 се дебитира в началото на отчетния период с дебитното салдо на водената...


442 Вземания по липси и...

Чрез сметка 442 предприятията отчитат вземанията си от персонала за причинените от него липси и повреди на активи, за нанесените щети и...


421...

Чрез сметка 421 се отчитат вземанията и задълженията към персонала по начислени възнаграждения и други плащания; по различни удръжки -...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.1266 сек.,0.0347 от тях за заявки.БД заявки:28. Сървър памет:5,933kb