http://www.account-bg.info/balansi/

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки [Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др. ] (18)

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки (18)
Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др.
Посещения:
  Формуляри за годишен финансов отчет за 2008 г.
Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци
45755
  Приложения към ГФО
Приложения към ГФО определени от НСС 1 в сила до 31.12.2007 г.
14353
  Разяснения във връзка с измененията на НСС 1 от 01.08.2008
4276
  ГФО за предприятията несъставящи баланс
9934
  Примерен правилник за документооборота
Примерен правилник за документооборота
7267
  Разходен касов ордер
Примерен образец на разходен касов ордер
13351
  Приходен касов ордер
Примерен образец на приходен касов ордер
10884
  Образец на мемориален ордер
Формуляр на мемориален ордер. Попълва се в EXCEL
7030
  Протокол за брак на материални запаси
Примерен протокол за брак на материални запаси
8705
  Потвърждение на салда при инвентаризация на разчетите
Примерен формуляр на писмо за потвърждаване на салда при инвентаризация на разчетите с клиенти и доставчици
10449
  Протокол за инвентаризация на ДА
Примерен протокол за инвентаризация на ДА
7487
  Протокол за инвентаризация на МЗ
Примерен протокол за извършване на инвентаризация на материалните запаси
7524
  Заповед за командировка (част 1)
Заповед за комндировка - първа част
8505
  Заповед за командировка (част 2)
Заповед за комндировка - втора част
4981
  Заповед за командировка в чужбина
Примерен формуляр на заповед за командировка в чужбина
11531
  Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
8264
  Примерен сметкоплан
7668
  Протокол за бракуване на дълготрайни материални (нематериални) активи
8941
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
799 Други извънредни...

Чрез сметка 799 се отчитат всички приходи, които не се отчитат по предходните сметки от групата, като: постъпления от предоставено право...


496 Разчети по...

Чрез сметка 496 предприятията отчитат своите вземания и задължения във връзка с начисляването и изплащането на изискуемите и дължимите...


202 Продуктивни и работни...

Чрез сметка 202 се отчитат продуктивните животни от основните стада, както и животните, използвани за работна сила. Като инвентарен обект...


501 Каса в...

Чрез сметка 501 предприятията отчитат постъпилите и изплатени в брой парични средства, както и наличността в касата. Всички касови...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0470 сек.,0.0064 от тях за заявки.БД заявки:26. Сървър памет:5,280kb