http://www.account-bg.info/balansi/

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки [Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др. ] (18)

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки (18)
Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др.
Посещения:
  Формуляри за годишен финансов отчет за 2008 г.
Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци
44772
  Приложения към ГФО
Приложения към ГФО определени от НСС 1 в сила до 31.12.2007 г.
14085
  Разяснения във връзка с измененията на НСС 1 от 01.08.2008
4214
  ГФО за предприятията несъставящи баланс
9771
  Примерен правилник за документооборота
Примерен правилник за документооборота
7038
  Разходен касов ордер
Примерен образец на разходен касов ордер
13090
  Приходен касов ордер
Примерен образец на приходен касов ордер
10723
  Образец на мемориален ордер
Формуляр на мемориален ордер. Попълва се в EXCEL
6718
  Протокол за брак на материални запаси
Примерен протокол за брак на материални запаси
8505
  Потвърждение на салда при инвентаризация на разчетите
Примерен формуляр на писмо за потвърждаване на салда при инвентаризация на разчетите с клиенти и доставчици
10016
  Протокол за инвентаризация на ДА
Примерен протокол за инвентаризация на ДА
7388
  Протокол за инвентаризация на МЗ
Примерен протокол за извършване на инвентаризация на материалните запаси
7418
  Заповед за командировка (част 1)
Заповед за комндировка - първа част
8253
  Заповед за командировка (част 2)
Заповед за комндировка - втора част
4809
  Заповед за командировка в чужбина
Примерен формуляр на заповед за командировка в чужбина
11364
  Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
8150
  Примерен сметкоплан
7406
  Протокол за бракуване на дълготрайни материални (нематериални) активи
8710
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
501 Каса в...

Чрез сметка 501 предприятията отчитат постъпилите и изплатени в брой парични средства, както и наличността в касата. Всички касови...


614 Разходи за организация и...

Чрез сметка 614 се отчитат разходите, които са свързани с общото управление и функциониране на предприятието. Аналитичното отчитане...


791 Отписани...

Чрез сметка 791 се отчитат отписаните задължения с изтекъл срок на погасителна давност, както и тези по предявени искове, отхвърлени с...


625 Финансови разходи за бъдещи...

Чрез сметка 625 се отчитат разсрочените финансови разходи, които се признават за текущи през следващи отчетни периоди. Аналитичното...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0403 сек.,0.0044 от тях за заявки.БД заявки:26. Сървър памет:5,278kb