http://www.account-bg.info/balansi/

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки [Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др. ] (18)

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки (18)
Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др.
Посещения:
  Формуляри за годишен финансов отчет за 2008 г.
Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци
42056
  Приложения към ГФО
Приложения към ГФО определени от НСС 1 в сила до 31.12.2007 г.
13465
  Разяснения във връзка с измененията на НСС 1 от 01.08.2008
4141
  ГФО за предприятията несъставящи баланс
9441
  Примерен правилник за документооборота
Примерен правилник за документооборота
6281
  Разходен касов ордер
Примерен образец на разходен касов ордер
12291
  Приходен касов ордер
Примерен образец на приходен касов ордер
9923
  Образец на мемориален ордер
Формуляр на мемориален ордер. Попълва се в EXCEL
6267
  Протокол за брак на материални запаси
Примерен протокол за брак на материални запаси
7978
  Потвърждение на салда при инвентаризация на разчетите
Примерен формуляр на писмо за потвърждаване на салда при инвентаризация на разчетите с клиенти и доставчици
8941
  Протокол за инвентаризация на ДА
Примерен протокол за инвентаризация на ДА
6983
  Протокол за инвентаризация на МЗ
Примерен протокол за извършване на инвентаризация на материалните запаси
6945
  Заповед за командировка (част 1)
Заповед за комндировка - първа част
7936
  Заповед за командировка (част 2)
Заповед за комндировка - втора част
4622
  Заповед за командировка в чужбина
Примерен формуляр на заповед за командировка в чужбина
10935
  Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
7819
  Примерен сметкоплан
6612
  Протокол за бракуване на дълготрайни материални (нематериални) активи
8116
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
http://www.account-bg.info/e107/oferta.php
Ако искате да рекламирате тук
Ако желаете да рекламирате вашия бизнес при нас, можете да разгледате нашата оферта за реклама.
Описание на счетоводните сметки
301...

Чрез сметка 301 се отчита доставката на материали и стоки по цена на придобиване. По дебита на сметка 301 се отразява покупката на...


454 Разчети за данъци върху доходи на физически...

Чрез сметка 454 предприятията отчитат сметните си отношения за удържаните данъци върху дохода от персонала или други физически лица в...


107 Сметка на...

Чрез сметка 107 се отчитат личните вноски на собственика и получените от него суми през отчетния период. Подходяща е за отчитане на...


705 Приходи от...

Чрез сметка 705 се отчита частта от финансиранията, която се признава за приход за съответния отчетен период. Сметка 705 се дебитира при...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.1198 сек.,0.0198 от тях за заявки.БД заявки:28. Сървър памет:5,930kb