http://www.account-bg.info/balansi/

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки [Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др. ] (18)

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки (18)
Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др.
Посещения:
  Формуляри за годишен финансов отчет за 2008 г.
Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци
45296
  Приложения към ГФО
Приложения към ГФО определени от НСС 1 в сила до 31.12.2007 г.
14211
  Разяснения във връзка с измененията на НСС 1 от 01.08.2008
4256
  ГФО за предприятията несъставящи баланс
9830
  Примерен правилник за документооборота
Примерен правилник за документооборота
7219
  Разходен касов ордер
Примерен образец на разходен касов ордер
13253
  Приходен касов ордер
Примерен образец на приходен касов ордер
10830
  Образец на мемориален ордер
Формуляр на мемориален ордер. Попълва се в EXCEL
6848
  Протокол за брак на материални запаси
Примерен протокол за брак на материални запаси
8625
  Потвърждение на салда при инвентаризация на разчетите
Примерен формуляр на писмо за потвърждаване на салда при инвентаризация на разчетите с клиенти и доставчици
10243
  Протокол за инвентаризация на ДА
Примерен протокол за инвентаризация на ДА
7450
  Протокол за инвентаризация на МЗ
Примерен протокол за извършване на инвентаризация на материалните запаси
7478
  Заповед за командировка (част 1)
Заповед за комндировка - първа част
8389
  Заповед за командировка (част 2)
Заповед за комндировка - втора част
4894
  Заповед за командировка в чужбина
Примерен формуляр на заповед за командировка в чужбина
11446
  Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
8200
  Примерен сметкоплан
7594
  Протокол за бракуване на дълготрайни материални (нематериални) активи
8830
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
119 Други...

Чрез сметка 119 се отчитат създадените резерви по решение на собствениците извън резервите, предвидени по нормативен акт. Към сметка 119...


301...

Чрез сметка 301 се отчита доставката на материали и стоки по цена на придобиване. По дебита на сметка 301 се отразява покупката на...


101 Основен...

Чрез сметка 101 се отчита основният капитал. Той е относително постоянна величина. В дружествените предприятия основният капитал се...


424 Вземания от...

Чрез сметка 424 предприятията отчитат своите вземания за полагащите им се дивиденти от съучастия в други предприятия. Аналитичното...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0655 сек.,0.0092 от тях за заявки.БД заявки:26. Сървър памет:5,278kb