http://www.account-bg.info/balansi/

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки [Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др. ] (18)

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки (18)
Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др.
Посещения:
  Формуляри за годишен финансов отчет за 2008 г.
Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци
45705
  Приложения към ГФО
Приложения към ГФО определени от НСС 1 в сила до 31.12.2007 г.
14341
  Разяснения във връзка с измененията на НСС 1 от 01.08.2008
4275
  ГФО за предприятията несъставящи баланс
9924
  Примерен правилник за документооборота
Примерен правилник за документооборота
7260
  Разходен касов ордер
Примерен образец на разходен касов ордер
13344
  Приходен касов ордер
Примерен образец на приходен касов ордер
10880
  Образец на мемориален ордер
Формуляр на мемориален ордер. Попълва се в EXCEL
6991
  Протокол за брак на материални запаси
Примерен протокол за брак на материални запаси
8684
  Потвърждение на салда при инвентаризация на разчетите
Примерен формуляр на писмо за потвърждаване на салда при инвентаризация на разчетите с клиенти и доставчици
10337
  Протокол за инвентаризация на ДА
Примерен протокол за инвентаризация на ДА
7479
  Протокол за инвентаризация на МЗ
Примерен протокол за извършване на инвентаризация на материалните запаси
7514
  Заповед за командировка (част 1)
Заповед за комндировка - първа част
8482
  Заповед за командировка (част 2)
Заповед за комндировка - втора част
4961
  Заповед за командировка в чужбина
Примерен формуляр на заповед за командировка в чужбина
11518
  Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
8259
  Примерен сметкоплан
7656
  Протокол за бракуване на дълготрайни материални (нематериални) активи
8917
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
443 Ценови разлики по липси и...

Чрез сметка 443 се отчитат разликите между отчетната стойност на липсващите активи и стойността, с която са задължени начетените лица за...


159 Други заеми и...

Чрез сметка 159 се отчитат привлечените чужди средства, които не се отчитат по предходните сметки от групата, като задължения по...


614 Разходи за организация и...

Чрез сметка 614 се отчитат разходите, които са свързани с общото управление и функциониране на предприятието. Аналитичното отчитане...


791 Отписани...

Чрез сметка 791 се отчитат отписаните задължения с изтекъл срок на погасителна давност, както и тези по предявени искове, отхвърлени с...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0483 сек.,0.0076 от тях за заявки.БД заявки:26. Сървър памет:5,280kb