http://www.account-bg.info/balansi/

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки [Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др. ] (18)

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки (18)
Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др.
Посещения:
  Формуляри за годишен финансов отчет за 2008 г.
Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци
44613
  Приложения към ГФО
Приложения към ГФО определени от НСС 1 в сила до 31.12.2007 г.
14042
  Разяснения във връзка с измененията на НСС 1 от 01.08.2008
4214
  ГФО за предприятията несъставящи баланс
9748
  Примерен правилник за документооборота
Примерен правилник за документооборота
7001
  Разходен касов ордер
Примерен образец на разходен касов ордер
13059
  Приходен касов ордер
Примерен образец на приходен касов ордер
10703
  Образец на мемориален ордер
Формуляр на мемориален ордер. Попълва се в EXCEL
6707
  Протокол за брак на материални запаси
Примерен протокол за брак на материални запаси
8492
  Потвърждение на салда при инвентаризация на разчетите
Примерен формуляр на писмо за потвърждаване на салда при инвентаризация на разчетите с клиенти и доставчици
10004
  Протокол за инвентаризация на ДА
Примерен протокол за инвентаризация на ДА
7380
  Протокол за инвентаризация на МЗ
Примерен протокол за извършване на инвентаризация на материалните запаси
7405
  Заповед за командировка (част 1)
Заповед за комндировка - първа част
8242
  Заповед за командировка (част 2)
Заповед за комндировка - втора част
4804
  Заповед за командировка в чужбина
Примерен формуляр на заповед за командировка в чужбина
11351
  Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
8131
  Примерен сметкоплан
7369
  Протокол за бракуване на дълготрайни материални (нематериални) активи
8692
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
504 Разплащателна сметка във...

Чрез сметка 504 предприятията отчитат собствените и привлечените парични средства във валута, с които извършват разплащания с други...


729 Други финансови...

Чрез сметка 729 се отчитат финансови приходи, които не се отчитат чрез предходните сметки от групата. Сметка 729 се дебитира при нейното...


453 Разчети за данък върху добавената...

Чрез сметка 453 предприятията отчитат сметните си взаимоотношения с държавата като платци на данъка върху добавената стойност. Към...


101 Основен...

Чрез сметка 101 се отчита основният капитал. Той е относително постоянна величина. В дружествените предприятия основният капитал се...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0484 сек.,0.0073 от тях за заявки.БД заявки:26. Сървър памет:5,278kb