http://www.account-bg.info/balansi/

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки [Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др. ] (18)

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки (18)
Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др.
Посещения:
  Формуляри за годишен финансов отчет за 2008 г.
Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци
44045
  Приложения към ГФО
Приложения към ГФО определени от НСС 1 в сила до 31.12.2007 г.
13923
  Разяснения във връзка с измененията на НСС 1 от 01.08.2008
4192
  ГФО за предприятията несъставящи баланс
9677
  Примерен правилник за документооборота
Примерен правилник за документооборота
6880
  Разходен касов ордер
Примерен образец на разходен касов ордер
12886
  Приходен касов ордер
Примерен образец на приходен касов ордер
10581
  Образец на мемориален ордер
Формуляр на мемориален ордер. Попълва се в EXCEL
6596
  Протокол за брак на материални запаси
Примерен протокол за брак на материални запаси
8418
  Потвърждение на салда при инвентаризация на разчетите
Примерен формуляр на писмо за потвърждаване на салда при инвентаризация на разчетите с клиенти и доставчици
9870
  Протокол за инвентаризация на ДА
Примерен протокол за инвентаризация на ДА
7330
  Протокол за инвентаризация на МЗ
Примерен протокол за извършване на инвентаризация на материалните запаси
7342
  Заповед за командировка (част 1)
Заповед за комндировка - първа част
8192
  Заповед за командировка (част 2)
Заповед за комндировка - втора част
4774
  Заповед за командировка в чужбина
Примерен формуляр на заповед за командировка в чужбина
11293
  Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
8064
  Примерен сметкоплан
7255
  Протокол за бракуване на дълготрайни материални (нематериални) активи
8588
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
411...

Чрез сметка 411 се отчитат вземанията на предприятията по продажби на активи или извършване на услуги. Аналитичното отчитане към...


701 Приходи от продажби на...

Чрез сметка 701 се отчитат постъпленията от продажби на продукция, създадена от предприятието, както и формираният резултат от...


401...

Чрез сметка 401 се отчитат задълженията по обикновени доставки на активи или услуги. Аналитичното отчитане към сметка 401 може да се...


507 Предоставени...

Чрез сметка 507 се отчитат депозираните в банките средства на предприятията, както и депозираните средства в други предприятия за...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.1179 сек.,0.0204 от тях за заявки.БД заявки:26. Сървър памет:5,928kb