http://www.account-bg.info/balansi/

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки [Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др. ] (18)

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки (18)
Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др.
Посещения:
  Формуляри за годишен финансов отчет за 2008 г.
Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци
43326
  Приложения към ГФО
Приложения към ГФО определени от НСС 1 в сила до 31.12.2007 г.
13779
  Разяснения във връзка с измененията на НСС 1 от 01.08.2008
4174
  ГФО за предприятията несъставящи баланс
9605
  Примерен правилник за документооборота
Примерен правилник за документооборота
6616
  Разходен касов ордер
Примерен образец на разходен касов ордер
12545
  Приходен касов ордер
Примерен образец на приходен касов ордер
10250
  Образец на мемориален ордер
Формуляр на мемориален ордер. Попълва се в EXCEL
6453
  Протокол за брак на материални запаси
Примерен протокол за брак на материални запаси
8205
  Потвърждение на салда при инвентаризация на разчетите
Примерен формуляр на писмо за потвърждаване на салда при инвентаризация на разчетите с клиенти и доставчици
9491
  Протокол за инвентаризация на ДА
Примерен протокол за инвентаризация на ДА
7203
  Протокол за инвентаризация на МЗ
Примерен протокол за извършване на инвентаризация на материалните запаси
7183
  Заповед за командировка (част 1)
Заповед за комндировка - първа част
8075
  Заповед за командировка (част 2)
Заповед за комндировка - втора част
4707
  Заповед за командировка в чужбина
Примерен формуляр на заповед за командировка в чужбина
11146
  Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
7962
  Примерен сметкоплан
6982
  Протокол за бракуване на дълготрайни материални (нематериални) активи
8395
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
http://www.account-bg.info/e107/oferta.php
Ако искате да рекламирате тук
Ако желаете да рекламирате вашия бизнес при нас, можете да разгледате нашата оферта за реклама.
Описание на счетоводните сметки
705 Приходи от...

Чрез сметка 705 се отчита частта от финансиранията, която се признава за приход за съответния отчетен период. Сметка 705 се дебитира при...


241 Амортизация на дълготрайни материални...

Сметка 241 е корективна. Чрез нея се отчита амортизацията на дълготрайни материални активи. Сметка 241 се дебитира при отписване от...


609 Други...

Чрез сметка 609 се отчитат всички разходи, които не се отнасят по друга сметка от групата, като: разходи за служебни пътувания и...


202 Продуктивни и работни...

Чрез сметка 202 се отчитат продуктивните животни от основните стада, както и животните, използвани за работна сила. Като инвентарен обект...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.1132 сек.,0.0214 от тях за заявки.БД заявки:28. Сървър памет:5,933kb