http://www.account-bg.info/balansi/

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки [Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др. ] (18)

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки (18)
Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др.
Посещения:
  Формуляри за годишен финансов отчет за 2008 г.
Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци
45465
  Приложения към ГФО
Приложения към ГФО определени от НСС 1 в сила до 31.12.2007 г.
14247
  Разяснения във връзка с измененията на НСС 1 от 01.08.2008
4264
  ГФО за предприятията несъставящи баланс
9869
  Примерен правилник за документооборота
Примерен правилник за документооборота
7247
  Разходен касов ордер
Примерен образец на разходен касов ордер
13292
  Приходен касов ордер
Примерен образец на приходен касов ордер
10851
  Образец на мемориален ордер
Формуляр на мемориален ордер. Попълва се в EXCEL
6897
  Протокол за брак на материални запаси
Примерен протокол за брак на материални запаси
8648
  Потвърждение на салда при инвентаризация на разчетите
Примерен формуляр на писмо за потвърждаване на салда при инвентаризация на разчетите с клиенти и доставчици
10287
  Протокол за инвентаризация на ДА
Примерен протокол за инвентаризация на ДА
7458
  Протокол за инвентаризация на МЗ
Примерен протокол за извършване на инвентаризация на материалните запаси
7486
  Заповед за командировка (част 1)
Заповед за комндировка - първа част
8430
  Заповед за командировка (част 2)
Заповед за комндировка - втора част
4924
  Заповед за командировка в чужбина
Примерен формуляр на заповед за командировка в чужбина
11473
  Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
8231
  Примерен сметкоплан
7618
  Протокол за бракуване на дълготрайни материални (нематериални) активи
8863
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
457 Разчети с...

Чрез сметка 457 предприятията отчитат сметните си отношения с митниците във връзка с начисляване и изплащане на митни...


799 Други извънредни...

Чрез сметка 799 се отчитат всички приходи, които не се отчитат по предходните сметки от групата, като: постъпления от предоставено право...


202 Продуктивни и работни...

Чрез сметка 202 се отчитат продуктивните животни от основните стада, както и животните, използвани за работна сила. Като инвентарен обект...


611 Разходи за основна...

Чрез сметка 611 се отчитат основните производствени разходи за основната дейност на предприятието, формиращи себестойността на...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0498 сек.,0.0093 от тях за заявки.БД заявки:26. Сървър памет:5,278kb