http://www.account-bg.info/balansi/

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки [Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др. ] (18)

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки (18)
Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др.
Посещения:
  Формуляри за годишен финансов отчет за 2008 г.
Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци
40733
  Приложения към ГФО
Приложения към ГФО определени от НСС 1 в сила до 31.12.2007 г.
13157
  Разяснения във връзка с измененията на НСС 1 от 01.08.2008
4065
  ГФО за предприятията несъставящи баланс
9305
  Примерен правилник за документооборота
Примерен правилник за документооборота
5842
  Разходен касов ордер
Примерен образец на разходен касов ордер
11962
  Приходен касов ордер
Примерен образец на приходен касов ордер
9578
  Образец на мемориален ордер
Формуляр на мемориален ордер. Попълва се в EXCEL
6084
  Протокол за брак на материални запаси
Примерен протокол за брак на материални запаси
7753
  Потвърждение на салда при инвентаризация на разчетите
Примерен формуляр на писмо за потвърждаване на салда при инвентаризация на разчетите с клиенти и доставчици
8715
  Протокол за инвентаризация на ДА
Примерен протокол за инвентаризация на ДА
6798
  Протокол за инвентаризация на МЗ
Примерен протокол за извършване на инвентаризация на материалните запаси
6699
  Заповед за командировка (част 1)
Заповед за комндировка - първа част
7782
  Заповед за командировка (част 2)
Заповед за комндировка - втора част
4516
  Заповед за командировка в чужбина
Примерен формуляр на заповед за командировка в чужбина
10691
  Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
7638
  Примерен сметкоплан
6116
  Протокол за бракуване на дълготрайни материални (нематериални) активи
7789
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
http://www.account-bg.info/e107/oferta.php
Ако искате да рекламирате тук
Ако желаете да рекламирате вашия бизнес при нас, можете да разгледате нашата оферта за реклама.
Описание на счетоводните сметки
112 Преоценъчни...

Чрез сметка 112 се отчитат резервите от преоценка на дълготрайните активи на предприятието. Към сметка 112 може да се открият следните...


495 Разчети по...

Чрез сметка 495 предприятията отчитат сметните си взаимоотношения със застрахователни предприятия във връзка с различни...


498 Други...

Чрез сметка 498 предприятията отчитат вземанията си от трети лица по операции, които не са обхванати от другите сметки в...


242 Амортизация на дълготрайни нематериални...

Чрез сметка 242 се отчитат амортизациите на дълготрайни нематериални активи. Сметка 242 се дебитира със сумата на начислените до момента...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.1178 сек.,0.0236 от тях за заявки.БД заявки:28. Сървър памет:5,595kb