http://www.account-bg.info/balansi/

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки [Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др. ] (18)

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки (18)
Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др.
Посещения:
  Формуляри за годишен финансов отчет за 2008 г.
Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци
41960
  Приложения към ГФО
Приложения към ГФО определени от НСС 1 в сила до 31.12.2007 г.
13456
  Разяснения във връзка с измененията на НСС 1 от 01.08.2008
4138
  ГФО за предприятията несъставящи баланс
9437
  Примерен правилник за документооборота
Примерен правилник за документооборота
6245
  Разходен касов ордер
Примерен образец на разходен касов ордер
12252
  Приходен касов ордер
Примерен образец на приходен касов ордер
9891
  Образец на мемориален ордер
Формуляр на мемориален ордер. Попълва се в EXCEL
6242
  Протокол за брак на материални запаси
Примерен протокол за брак на материални запаси
7929
  Потвърждение на салда при инвентаризация на разчетите
Примерен формуляр на писмо за потвърждаване на салда при инвентаризация на разчетите с клиенти и доставчици
8878
  Протокол за инвентаризация на ДА
Примерен протокол за инвентаризация на ДА
6957
  Протокол за инвентаризация на МЗ
Примерен протокол за извършване на инвентаризация на материалните запаси
6902
  Заповед за командировка (част 1)
Заповед за комндировка - първа част
7916
  Заповед за командировка (част 2)
Заповед за комндировка - втора част
4605
  Заповед за командировка в чужбина
Примерен формуляр на заповед за командировка в чужбина
10910
  Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
7815
  Примерен сметкоплан
6570
  Протокол за бракуване на дълготрайни материални (нематериални) активи
8069
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
http://www.account-bg.info/e107/oferta.php
Ако искате да рекламирате тук
Ако желаете да рекламирате вашия бизнес при нас, можете да разгледате нашата оферта за реклама.
Описание на счетоводните сметки
621 Разходи за...

Чрез сметка 621 се отчитат начислени лихви за всички заеми, лихви по дългове, свързани с дялово участие, лихви, които кредитните...


454 Разчети за данъци върху доходи на физически...

Чрез сметка 454 предприятията отчитат сметните си отношения за удържаните данъци върху дохода от персонала или други физически лица в...


444 Вземания по съдебни...

Чрез сметка 444 предприятията отчитат вземанията, отнесени за решаване от съда. Аналитичното отчитане към сметка 444 може да се...


504 Разплащателна сметка във...

Чрез сметка 504 предприятията отчитат собствените и привлечените парични средства във валута, с които извършват разплащания с други...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.1139 сек.,0.0180 от тях за заявки.БД заявки:28. Сървър памет:5,661kb