http://www.account-bg.info/balansi/

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки [Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др. ] (18)

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки (18)
Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др.
Посещения:
  Формуляри за годишен финансов отчет за 2008 г.
Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци
45590
  Приложения към ГФО
Приложения към ГФО определени от НСС 1 в сила до 31.12.2007 г.
14306
  Разяснения във връзка с измененията на НСС 1 от 01.08.2008
4269
  ГФО за предприятията несъставящи баланс
9905
  Примерен правилник за документооборота
Примерен правилник за документооборота
7254
  Разходен касов ордер
Примерен образец на разходен касов ордер
13307
  Приходен касов ордер
Примерен образец на приходен касов ордер
10859
  Образец на мемориален ордер
Формуляр на мемориален ордер. Попълва се в EXCEL
6927
  Протокол за брак на материални запаси
Примерен протокол за брак на материални запаси
8658
  Потвърждение на салда при инвентаризация на разчетите
Примерен формуляр на писмо за потвърждаване на салда при инвентаризация на разчетите с клиенти и доставчици
10298
  Протокол за инвентаризация на ДА
Примерен протокол за инвентаризация на ДА
7464
  Протокол за инвентаризация на МЗ
Примерен протокол за извършване на инвентаризация на материалните запаси
7493
  Заповед за командировка (част 1)
Заповед за комндировка - първа част
8448
  Заповед за командировка (част 2)
Заповед за комндировка - втора част
4936
  Заповед за командировка в чужбина
Примерен формуляр на заповед за командировка в чужбина
11487
  Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
8248
  Примерен сметкоплан
7629
  Протокол за бракуване на дълготрайни материални (нематериални) активи
8881
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
699 Други извънредни...

Чрез сметка 699 се отчитат разходи, които не са обхванати чрез останалите сметки от групата, като брак на активи, събития от минали...


241 Амортизация на дълготрайни материални...

Сметка 241 е корективна. Чрез нея се отчита амортизацията на дълготрайни материални активи. Сметка 241 се дебитира при отписване от...


621 Разходи за...

Чрез сметка 621 се отчитат начислени лихви за всички заеми, лихви по дългове, свързани с дялово участие, лихви, които кредитните...


112 Преоценъчни...

Чрез сметка 112 се отчитат резервите от преоценка на дълготрайните активи на предприятието. Към сметка 112 може да се открият следните...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0752 сек.,0.0369 от тях за заявки.БД заявки:26. Сървър памет:5,279kb