http://www.account-bg.info/balansi/

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки [Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др. ] (18)

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки (18)
Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др.
Посещения:
  Формуляри за годишен финансов отчет за 2008 г.
Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци
45189
  Приложения към ГФО
Приложения към ГФО определени от НСС 1 в сила до 31.12.2007 г.
14176
  Разяснения във връзка с измененията на НСС 1 от 01.08.2008
4247
  ГФО за предприятията несъставящи баланс
9813
  Примерен правилник за документооборота
Примерен правилник за документооборота
7205
  Разходен касов ордер
Примерен образец на разходен касов ордер
13231
  Приходен касов ордер
Примерен образец на приходен касов ордер
10810
  Образец на мемориален ордер
Формуляр на мемориален ордер. Попълва се в EXCEL
6806
  Протокол за брак на материални запаси
Примерен протокол за брак на материални запаси
8608
  Потвърждение на салда при инвентаризация на разчетите
Примерен формуляр на писмо за потвърждаване на салда при инвентаризация на разчетите с клиенти и доставчици
10161
  Протокол за инвентаризация на ДА
Примерен протокол за инвентаризация на ДА
7437
  Протокол за инвентаризация на МЗ
Примерен протокол за извършване на инвентаризация на материалните запаси
7463
  Заповед за командировка (част 1)
Заповед за комндировка - първа част
8362
  Заповед за командировка (част 2)
Заповед за комндировка - втора част
4877
  Заповед за командировка в чужбина
Примерен формуляр на заповед за командировка в чужбина
11429
  Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
8185
  Примерен сметкоплан
7576
  Протокол за бракуване на дълготрайни материални (нематериални) активи
8805
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
151 Получени краткосрочни...

Чрез сметка 151 се отчитат получените краткосрочни заеми. Заемите в чуждестранна валута се оценяват по централния курс на...


302...

Чрез сметка 302 се отчитат: - Материалите на предприятието, предназначени за влагане в производствено-експлоатационния процес с цел...


426 Вземания по записани дялови...

Чрез сметка 426 предприятията отчитат сметните си отношения със съдружниците за записаните от тях, но невнесени дялови...


241 Амортизация на дълготрайни материални...

Сметка 241 е корективна. Чрез нея се отчита амортизацията на дълготрайни материални активи. Сметка 241 се дебитира при отписване от...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0464 сек.,0.0062 от тях за заявки.БД заявки:26. Сървър памет:5,278kb