http://www.account-bg.info/balansi/

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки [Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др. ] (18)

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки (18)
Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др.
Посещения:
  Формуляри за годишен финансов отчет за 2008 г.
Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци
45125
  Приложения към ГФО
Приложения към ГФО определени от НСС 1 в сила до 31.12.2007 г.
14142
  Разяснения във връзка с измененията на НСС 1 от 01.08.2008
4222
  ГФО за предприятията несъставящи баланс
9799
  Примерен правилник за документооборота
Примерен правилник за документооборота
7181
  Разходен касов ордер
Примерен образец на разходен касов ордер
13201
  Приходен касов ордер
Примерен образец на приходен касов ордер
10791
  Образец на мемориален ордер
Формуляр на мемориален ордер. Попълва се в EXCEL
6772
  Протокол за брак на материални запаси
Примерен протокол за брак на материални запаси
8589
  Потвърждение на салда при инвентаризация на разчетите
Примерен формуляр на писмо за потвърждаване на салда при инвентаризация на разчетите с клиенти и доставчици
10082
  Протокол за инвентаризация на ДА
Примерен протокол за инвентаризация на ДА
7426
  Протокол за инвентаризация на МЗ
Примерен протокол за извършване на инвентаризация на материалните запаси
7454
  Заповед за командировка (част 1)
Заповед за комндировка - първа част
8322
  Заповед за командировка (част 2)
Заповед за комндировка - втора част
4848
  Заповед за командировка в чужбина
Примерен формуляр на заповед за командировка в чужбина
11405
  Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
8176
  Примерен сметкоплан
7544
  Протокол за бракуване на дълготрайни материални (нематериални) активи
8782
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
102 Капитал, неизискващ...

Чрез сметка 102 се отчита капиталът неизискващ регистрация, формиран съгласно устава на предприятието. Аналитичното отчитане към...


112 Преоценъчни...

Чрез сметка 112 се отчитат резервите от преоценка на дълготрайните активи на предприятието. Към сметка 112 може да се открият следните...


206 Стопански...

Чрез сметка 206 се отчитат канцеларските мебели, инвентарът в кухните, офисобзавеждане, спортният и друг стопански инвентар. Като...


159 Други заеми и...

Чрез сметка 159 се отчитат привлечените чужди средства, които не се отчитат по предходните сметки от групата, като задължения по...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0428 сек.,0.0061 от тях за заявки.БД заявки:26. Сървър памет:5,278kb