http://www.account-bg.info/balansi/

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки [Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др. ] (18)

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки (18)
Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др.
Посещения:
  Формуляри за годишен финансов отчет за 2008 г.
Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци
41598
  Приложения към ГФО
Приложения към ГФО определени от НСС 1 в сила до 31.12.2007 г.
13400
  Разяснения във връзка с измененията на НСС 1 от 01.08.2008
4111
  ГФО за предприятията несъставящи баланс
9400
  Примерен правилник за документооборота
Примерен правилник за документооборота
6051
  Разходен касов ордер
Примерен образец на разходен касов ордер
12134
  Приходен касов ордер
Примерен образец на приходен касов ордер
9747
  Образец на мемориален ордер
Формуляр на мемориален ордер. Попълва се в EXCEL
6186
  Протокол за брак на материални запаси
Примерен протокол за брак на материални запаси
7836
  Потвърждение на салда при инвентаризация на разчетите
Примерен формуляр на писмо за потвърждаване на салда при инвентаризация на разчетите с клиенти и доставчици
8777
  Протокол за инвентаризация на ДА
Примерен протокол за инвентаризация на ДА
6871
  Протокол за инвентаризация на МЗ
Примерен протокол за извършване на инвентаризация на материалните запаси
6811
  Заповед за командировка (част 1)
Заповед за комндировка - първа част
7852
  Заповед за командировка (част 2)
Заповед за комндировка - втора част
4562
  Заповед за командировка в чужбина
Примерен формуляр на заповед за командировка в чужбина
10802
  Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
7767
  Примерен сметкоплан
6333
  Протокол за бракуване на дълготрайни материални (нематериални) активи
7947
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
http://www.account-bg.info/e107/oferta.php
Ако искате да рекламирате тук
Ако желаете да рекламирате вашия бизнес при нас, можете да разгледате нашата оферта за реклама.
Описание на счетоводните сметки
421...

Чрез сметка 421 се отчитат вземанията и задълженията към персонала по начислени възнаграждения и други плащания; по различни удръжки -...


791 Отписани...

Чрез сметка 791 се отчитат отписаните задължения с изтекъл срок на погасителна давност, както и тези по предявени искове, отхвърлени с...


725 Финансови приходи за бъдещи...

Чрез сметка 725 се отчитат разсрочените финансови приходи, които се признават за текущи през следващи отчетни периоди. Аналитичното...


151 Получени краткосрочни...

Чрез сметка 151 се отчитат получените краткосрочни заеми. Заемите в чуждестранна валута се оценяват по централния курс на...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.3180 сек.,0.1249 от тях за заявки.БД заявки:28. Сървър памет:5,662kb