http://www.account-bg.info/balansi/

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки [Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др. ] (18)

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки (18)
Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др.
Посещения:
  Формуляри за годишен финансов отчет за 2008 г.
Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци
44977
  Приложения към ГФО
Приложения към ГФО определени от НСС 1 в сила до 31.12.2007 г.
14115
  Разяснения във връзка с измененията на НСС 1 от 01.08.2008
4219
  ГФО за предприятията несъставящи баланс
9790
  Примерен правилник за документооборота
Примерен правилник за документооборота
7124
  Разходен касов ордер
Примерен образец на разходен касов ордер
13166
  Приходен касов ордер
Примерен образец на приходен касов ордер
10771
  Образец на мемориален ордер
Формуляр на мемориален ордер. Попълва се в EXCEL
6745
  Протокол за брак на материални запаси
Примерен протокол за брак на материални запаси
8552
  Потвърждение на салда при инвентаризация на разчетите
Примерен формуляр на писмо за потвърждаване на салда при инвентаризация на разчетите с клиенти и доставчици
10048
  Протокол за инвентаризация на ДА
Примерен протокол за инвентаризация на ДА
7408
  Протокол за инвентаризация на МЗ
Примерен протокол за извършване на инвентаризация на материалните запаси
7443
  Заповед за командировка (част 1)
Заповед за комндировка - първа част
8286
  Заповед за командировка (част 2)
Заповед за комндировка - втора част
4830
  Заповед за командировка в чужбина
Примерен формуляр на заповед за командировка в чужбина
11383
  Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
8163
  Примерен сметкоплан
7486
  Протокол за бракуване на дълготрайни материални (нематериални) активи
8745
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
402 Доставчици по...

Чрез сметка 402 се отчитат вземанията на предприятието от доставчиците за преведените им авансово суми срещу бъдещи доставки на активи...


625 Финансови разходи за бъдещи...

Чрез сметка 625 се отчитат разсрочените финансови разходи, които се признават за текущи през следващи отчетни периоди. Аналитичното...


729 Други финансови...

Чрез сметка 729 се отчитат финансови приходи, които не се отчитат чрез предходните сметки от групата. Сметка 729 се дебитира при нейното...


693 Липси на...

Чрез сметка 693 се отчитат установените липси от активи, произтичащи от: 1. Промяна във физико-химичните свойства на материални запаси...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0450 сек.,0.0087 от тях за заявки.БД заявки:26. Сървър памет:5,278kb