http://www.account-bg.info/balansi/

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки [Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др. ] (18)

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки (18)
Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др.
Посещения:
  Формуляри за годишен финансов отчет за 2008 г.
Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци
40753
  Приложения към ГФО
Приложения към ГФО определени от НСС 1 в сила до 31.12.2007 г.
13160
  Разяснения във връзка с измененията на НСС 1 от 01.08.2008
4066
  ГФО за предприятията несъставящи баланс
9308
  Примерен правилник за документооборота
Примерен правилник за документооборота
5847
  Разходен касов ордер
Примерен образец на разходен касов ордер
11967
  Приходен касов ордер
Примерен образец на приходен касов ордер
9589
  Образец на мемориален ордер
Формуляр на мемориален ордер. Попълва се в EXCEL
6086
  Протокол за брак на материални запаси
Примерен протокол за брак на материални запаси
7754
  Потвърждение на салда при инвентаризация на разчетите
Примерен формуляр на писмо за потвърждаване на салда при инвентаризация на разчетите с клиенти и доставчици
8718
  Протокол за инвентаризация на ДА
Примерен протокол за инвентаризация на ДА
6803
  Протокол за инвентаризация на МЗ
Примерен протокол за извършване на инвентаризация на материалните запаси
6703
  Заповед за командировка (част 1)
Заповед за комндировка - първа част
7784
  Заповед за командировка (част 2)
Заповед за комндировка - втора част
4518
  Заповед за командировка в чужбина
Примерен формуляр на заповед за командировка в чужбина
10692
  Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
7646
  Примерен сметкоплан
6119
  Протокол за бракуване на дълготрайни материални (нематериални) активи
7790
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
http://www.account-bg.info/e107/oferta.php
Ако искате да рекламирате тук
Ако желаете да рекламирате вашия бизнес при нас, можете да разгледате нашата оферта за реклама.
Описание на счетоводните сметки
152 Получени дългосрочни...

Чрез сметка 152 се отчитат получените дългосрочни заеми. Заемите в чуждестранна валута се оценяват по централния курс на...


201 Земи, гори и трайни...

Чрез сметка 201 се отчитат собствените земни и горски участъци, пасища, ливади, рекултивирани терени, застроени и незастроени площи и...


112 Преоценъчни...

Чрез сметка 112 се отчитат резервите от преоценка на дълготрайните активи на предприятието. Към сметка 112 може да се открият следните...


601 Разходи за...

Чрез сметка 601 се отчита стойността на: - отпуснатите за нуждите на производството суровини, основни и спомагателни материали (след...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.1108 сек.,0.0189 от тях за заявки.БД заявки:28. Сървър памет:5,595kb