http://www.account-bg.info/balansi/

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки [Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др. ] (18)

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки (18)
Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др.
Посещения:
  Формуляри за годишен финансов отчет за 2008 г.
Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци
43755
  Приложения към ГФО
Приложения към ГФО определени от НСС 1 в сила до 31.12.2007 г.
13848
  Разяснения във връзка с измененията на НСС 1 от 01.08.2008
4182
  ГФО за предприятията несъставящи баланс
9641
  Примерен правилник за документооборота
Примерен правилник за документооборота
6788
  Разходен касов ордер
Примерен образец на разходен касов ордер
12738
  Приходен касов ордер
Примерен образец на приходен касов ордер
10466
  Образец на мемориален ордер
Формуляр на мемориален ордер. Попълва се в EXCEL
6523
  Протокол за брак на материални запаси
Примерен протокол за брак на материални запаси
8341
  Потвърждение на салда при инвентаризация на разчетите
Примерен формуляр на писмо за потвърждаване на салда при инвентаризация на разчетите с клиенти и доставчици
9584
  Протокол за инвентаризация на ДА
Примерен протокол за инвентаризация на ДА
7269
  Протокол за инвентаризация на МЗ
Примерен протокол за извършване на инвентаризация на материалните запаси
7282
  Заповед за командировка (част 1)
Заповед за комндировка - първа част
8149
  Заповед за командировка (част 2)
Заповед за комндировка - втора част
4754
  Заповед за командировка в чужбина
Примерен формуляр на заповед за командировка в чужбина
11237
  Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
8027
  Примерен сметкоплан
7165
  Протокол за бракуване на дълготрайни материални (нематериални) активи
8494
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
703 Приходи от продажби на...

Чрез сметка 703 се отчитат постъпленията от различни видове услуги, като: транспортни, спедиторски, туристически, проектно-проучвателни,...


725 Финансови приходи за бъдещи...

Чрез сметка 725 се отчитат разсрочените финансови приходи, които се признават за текущи през следващи отчетни периоди. Аналитичното...


444 Вземания по съдебни...

Чрез сметка 444 предприятията отчитат вземанията, отнесени за решаване от съда. Аналитичното отчитане към сметка 444 може да се...


793 Излишъци на...

Чрез сметка 793 се отчитат установените в предприятието излишъци на дълготрайни активи, материални запаси и парични средства. Сметка 793...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.1040 сек.,0.0173 от тях за заявки.БД заявки:26. Сървър памет:5,929kb