http://www.account-bg.info/balansi/

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки [Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др. ] (18)

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки (18)
Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др.
Посещения:
  Формуляри за годишен финансов отчет за 2008 г.
Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци
41784
  Приложения към ГФО
Приложения към ГФО определени от НСС 1 в сила до 31.12.2007 г.
13426
  Разяснения във връзка с измененията на НСС 1 от 01.08.2008
4125
  ГФО за предприятията несъставящи баланс
9425
  Примерен правилник за документооборота
Примерен правилник за документооборота
6182
  Разходен касов ордер
Примерен образец на разходен касов ордер
12211
  Приходен касов ордер
Примерен образец на приходен касов ордер
9830
  Образец на мемориален ордер
Формуляр на мемориален ордер. Попълва се в EXCEL
6214
  Протокол за брак на материални запаси
Примерен протокол за брак на материални запаси
7882
  Потвърждение на салда при инвентаризация на разчетите
Примерен формуляр на писмо за потвърждаване на салда при инвентаризация на разчетите с клиенти и доставчици
8832
  Протокол за инвентаризация на ДА
Примерен протокол за инвентаризация на ДА
6924
  Протокол за инвентаризация на МЗ
Примерен протокол за извършване на инвентаризация на материалните запаси
6855
  Заповед за командировка (част 1)
Заповед за комндировка - първа част
7885
  Заповед за командировка (част 2)
Заповед за комндировка - втора част
4583
  Заповед за командировка в чужбина
Примерен формуляр на заповед за командировка в чужбина
10855
  Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
7799
  Примерен сметкоплан
6498
  Протокол за бракуване на дълготрайни материални (нематериални) активи
8008
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
http://www.account-bg.info/e107/oferta.php
Ако искате да рекламирате тук
Ако желаете да рекламирате вашия бизнес при нас, можете да разгледате нашата оферта за реклама.
Описание на счетоводните сметки
625 Финансови разходи за бъдещи...

Чрез сметка 625 се отчитат разсрочените финансови разходи, които се признават за текущи през следващи отчетни периоди. Аналитичното...


101 Основен...

Чрез сметка 101 се отчита основният капитал. Той е относително постоянна величина. В дружествените предприятия основният капитал се...


201 Земи, гори и трайни...

Чрез сметка 201 се отчитат собствените земни и горски участъци, пасища, ливади, рекултивирани терени, застроени и незастроени площи и...


721 Приходи от...

Чрез сметка 721 се отразяват приходите от лихви за предоставени заеми, парични средства в банки и финансови институции. Сметка 721 се...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.1094 сек.,0.0182 от тях за заявки.БД заявки:28. Сървър памет:5,662kb