http://www.account-bg.info/balansi/

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки [Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др. ] (18)

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки (18)
Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др.
Посещения:
  Формуляри за годишен финансов отчет за 2008 г.
Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци
41800
  Приложения към ГФО
Приложения към ГФО определени от НСС 1 в сила до 31.12.2007 г.
13431
  Разяснения във връзка с измененията на НСС 1 от 01.08.2008
4126
  ГФО за предприятията несъставящи баланс
9427
  Примерен правилник за документооборота
Примерен правилник за документооборота
6187
  Разходен касов ордер
Примерен образец на разходен касов ордер
12215
  Приходен касов ордер
Примерен образец на приходен касов ордер
9832
  Образец на мемориален ордер
Формуляр на мемориален ордер. Попълва се в EXCEL
6216
  Протокол за брак на материални запаси
Примерен протокол за брак на материални запаси
7884
  Потвърждение на салда при инвентаризация на разчетите
Примерен формуляр на писмо за потвърждаване на салда при инвентаризация на разчетите с клиенти и доставчици
8833
  Протокол за инвентаризация на ДА
Примерен протокол за инвентаризация на ДА
6926
  Протокол за инвентаризация на МЗ
Примерен протокол за извършване на инвентаризация на материалните запаси
6855
  Заповед за командировка (част 1)
Заповед за комндировка - първа част
7887
  Заповед за командировка (част 2)
Заповед за комндировка - втора част
4585
  Заповед за командировка в чужбина
Примерен формуляр на заповед за командировка в чужбина
10859
  Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
7801
  Примерен сметкоплан
6505
  Протокол за бракуване на дълготрайни материални (нематериални) активи
8012
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
http://www.account-bg.info/e107/oferta.php
Ако искате да рекламирате тук
Ако желаете да рекламирате вашия бизнес при нас, можете да разгледате нашата оферта за реклама.
Описание на счетоводните сметки
252 Провизии за вземане от...

Сметка 252 е корективна. Тя не може да има дебитно салдо. Сметка 252 се дебитира при отписване от баланса на несъбираеми вземания от...


205 Транспортни...

Чрез сметка 205 се отчитат дълготрайни активи, които са предназначени за превозване на товари и пътници. Като отделен инвентарен обект...


507 Предоставени...

Чрез сметка 507 се отчитат депозираните в банките средства на предприятията, както и депозираните средства в други предприятия за...


799 Други извънредни...

Чрез сметка 799 се отчитат всички приходи, които не се отчитат по предходните сметки от групата, като: постъпления от предоставено право...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.2038 сек.,0.0205 от тях за заявки.БД заявки:28. Сървър памет:5,662kb