http://www.account-bg.info/balansi/

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки [Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др. ] (18)

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки (18)
Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др.
Посещения:
  Формуляри за годишен финансов отчет за 2008 г.
Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци
45633
  Приложения към ГФО
Приложения към ГФО определени от НСС 1 в сила до 31.12.2007 г.
14321
  Разяснения във връзка с измененията на НСС 1 от 01.08.2008
4270
  ГФО за предприятията несъставящи баланс
9917
  Примерен правилник за документооборота
Примерен правилник за документооборота
7258
  Разходен касов ордер
Примерен образец на разходен касов ордер
13323
  Приходен касов ордер
Примерен образец на приходен касов ордер
10867
  Образец на мемориален ордер
Формуляр на мемориален ордер. Попълва се в EXCEL
6947
  Протокол за брак на материални запаси
Примерен протокол за брак на материални запаси
8663
  Потвърждение на салда при инвентаризация на разчетите
Примерен формуляр на писмо за потвърждаване на салда при инвентаризация на разчетите с клиенти и доставчици
10309
  Протокол за инвентаризация на ДА
Примерен протокол за инвентаризация на ДА
7467
  Протокол за инвентаризация на МЗ
Примерен протокол за извършване на инвентаризация на материалните запаси
7499
  Заповед за командировка (част 1)
Заповед за комндировка - първа част
8460
  Заповед за командировка (част 2)
Заповед за комндировка - втора част
4944
  Заповед за командировка в чужбина
Примерен формуляр на заповед за командировка в чужбина
11501
  Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
8253
  Примерен сметкоплан
7636
  Протокол за бракуване на дълготрайни материални (нематериални) активи
8889
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
699 Други извънредни...

Чрез сметка 699 се отчитат разходи, които не са обхванати чрез останалите сметки от групата, като брак на активи, събития от минали...


123 Печалби и загуби от текущата година...

Чрез сметка 123 се отчита крайният финансов резултат (печалбата или загубата) от дейността на предприятието. В края на отчетния период...


402 Доставчици по...

Чрез сметка 402 се отчитат вземанията на предприятието от доставчиците за преведените им авансово суми срещу бъдещи доставки на активи...


704 Приходи за бъдещи...

Чрез сметка 704 се отчитат приходите, за които още при получаването им е известно, че се отнасят за бъдещи периоди. Чрез тази сметка се...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0489 сек.,0.0073 от тях за заявки.БД заявки:26. Сървър памет:5,279kb