http://www.account-bg.info/balansi/

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки [Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др. ] (18)

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки (18)
Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др.
Посещения:
  Формуляри за годишен финансов отчет за 2008 г.
Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци
42889
  Приложения към ГФО
Приложения към ГФО определени от НСС 1 в сила до 31.12.2007 г.
13662
  Разяснения във връзка с измененията на НСС 1 от 01.08.2008
4168
  ГФО за предприятията несъставящи баланс
9547
  Примерен правилник за документооборота
Примерен правилник за документооборота
6560
  Разходен касов ордер
Примерен образец на разходен касов ордер
12476
  Приходен касов ордер
Примерен образец на приходен касов ордер
10166
  Образец на мемориален ордер
Формуляр на мемориален ордер. Попълва се в EXCEL
6415
  Протокол за брак на материални запаси
Примерен протокол за брак на материални запаси
8150
  Потвърждение на салда при инвентаризация на разчетите
Примерен формуляр на писмо за потвърждаване на салда при инвентаризация на разчетите с клиенти и доставчици
9442
  Протокол за инвентаризация на ДА
Примерен протокол за инвентаризация на ДА
7152
  Протокол за инвентаризация на МЗ
Примерен протокол за извършване на инвентаризация на материалните запаси
7128
  Заповед за командировка (част 1)
Заповед за комндировка - първа част
8027
  Заповед за командировка (част 2)
Заповед за комндировка - втора част
4680
  Заповед за командировка в чужбина
Примерен формуляр на заповед за командировка в чужбина
11084
  Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
7912
  Примерен сметкоплан
6909
  Протокол за бракуване на дълготрайни материални (нематериални) активи
8337
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
http://www.account-bg.info/e107/oferta.php
Ако искате да рекламирате тук
Ако желаете да рекламирате вашия бизнес при нас, можете да разгледате нашата оферта за реклама.
Описание на счетоводните сметки
692 Разходи за глоби и...

Чрез сметка 692 се отчитат всички видове глоби, неустойки и щети, начислени на доставчици, клиенти, транспортни и други предприятия за...


241 Амортизация на дълготрайни материални...

Сметка 241 е корективна. Чрез нея се отчита амортизацията на дълготрайни материални активи. Сметка 241 се дебитира при отписване от...


722 Приходи от дялово...

Чрез сметка 722 се отчитат получените дивиденти от притежавани финансови дълготрайни активи. Аналитичното отчитане към сметка 722 може...


425 Задължения за...

Чрез сметка 425 предприятията отчитат задълженията си към съдружниците за полагащите им се дивиденти. Аналитичното отчитане към...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.1055 сек.,0.0220 от тях за заявки.БД заявки:28. Сървър памет:5,934kb