http://www.account-bg.info/balansi/

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки [Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др. ] (18)

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки (18)
Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др.
Посещения:
  Формуляри за годишен финансов отчет за 2008 г.
Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци
42502
  Приложения към ГФО
Приложения към ГФО определени от НСС 1 в сила до 31.12.2007 г.
13575
  Разяснения във връзка с измененията на НСС 1 от 01.08.2008
4160
  ГФО за предприятията несъставящи баланс
9489
  Примерен правилник за документооборота
Примерен правилник за документооборота
6485
  Разходен касов ордер
Примерен образец на разходен касов ордер
12388
  Приходен касов ордер
Примерен образец на приходен касов ордер
10040
  Образец на мемориален ордер
Формуляр на мемориален ордер. Попълва се в EXCEL
6356
  Протокол за брак на материални запаси
Примерен протокол за брак на материални запаси
8095
  Потвърждение на салда при инвентаризация на разчетите
Примерен формуляр на писмо за потвърждаване на салда при инвентаризация на разчетите с клиенти и доставчици
9334
  Протокол за инвентаризация на ДА
Примерен протокол за инвентаризация на ДА
7099
  Протокол за инвентаризация на МЗ
Примерен протокол за извършване на инвентаризация на материалните запаси
7074
  Заповед за командировка (част 1)
Заповед за комндировка - първа част
7974
  Заповед за командировка (част 2)
Заповед за комндировка - втора част
4650
  Заповед за командировка в чужбина
Примерен формуляр на заповед за командировка в чужбина
11018
  Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
7863
  Примерен сметкоплан
6830
  Протокол за бракуване на дълготрайни материални (нематериални) активи
8272
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
http://www.account-bg.info/e107/oferta.php
Ако искате да рекламирате тук
Ако желаете да рекламирате вашия бизнес при нас, можете да разгледате нашата оферта за реклама.
Описание на счетоводните сметки
411...

Чрез сметка 411 се отчитат вземанията на предприятията по продажби на активи или извършване на услуги. Аналитичното отчитане към...


725 Финансови приходи за бъдещи...

Чрез сметка 725 се отчитат разсрочените финансови приходи, които се признават за текущи през следващи отчетни периоди. Аналитичното...


611 Разходи за основна...

Чрез сметка 611 се отчитат основните производствени разходи за основната дейност на предприятието, формиращи себестойността на...


453 Разчети за данък върху добавената...

Чрез сметка 453 предприятията отчитат сметните си взаимоотношения с държавата като платци на данъка върху добавената стойност. Към...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.1089 сек.,0.0187 от тях за заявки.БД заявки:28. Сървър памет:5,933kb