http://www.account-bg.info/balansi/

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки [Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др. ] (18)

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки (18)
Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др.
Посещения:
  Формуляри за годишен финансов отчет за 2008 г.
Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци
42724
  Приложения към ГФО
Приложения към ГФО определени от НСС 1 в сила до 31.12.2007 г.
13625
  Разяснения във връзка с измененията на НСС 1 от 01.08.2008
4164
  ГФО за предприятията несъставящи баланс
9531
  Примерен правилник за документооборота
Примерен правилник за документооборота
6519
  Разходен касов ордер
Примерен образец на разходен касов ордер
12442
  Приходен касов ордер
Примерен образец на приходен касов ордер
10112
  Образец на мемориален ордер
Формуляр на мемориален ордер. Попълва се в EXCEL
6395
  Протокол за брак на материални запаси
Примерен протокол за брак на материални запаси
8124
  Потвърждение на салда при инвентаризация на разчетите
Примерен формуляр на писмо за потвърждаване на салда при инвентаризация на разчетите с клиенти и доставчици
9404
  Протокол за инвентаризация на ДА
Примерен протокол за инвентаризация на ДА
7133
  Протокол за инвентаризация на МЗ
Примерен протокол за извършване на инвентаризация на материалните запаси
7112
  Заповед за командировка (част 1)
Заповед за комндировка - първа част
7992
  Заповед за командировка (част 2)
Заповед за комндировка - втора част
4664
  Заповед за командировка в чужбина
Примерен формуляр на заповед за командировка в чужбина
11052
  Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
7894
  Примерен сметкоплан
6868
  Протокол за бракуване на дълготрайни материални (нематериални) активи
8315
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
http://www.account-bg.info/e107/oferta.php
Ако искате да рекламирате тук
Ако желаете да рекламирате вашия бизнес при нас, можете да разгледате нашата оферта за реклама.
Описание на счетоводните сметки
201 Земи, гори и трайни...

Чрез сметка 201 се отчитат собствените земни и горски участъци, пасища, ливади, рекултивирани терени, застроени и незастроени площи и...


601 Разходи за...

Чрез сметка 601 се отчита стойността на: - отпуснатите за нуждите на производството суровини, основни и спомагателни материали (след...


102 Капитал, неизискващ...

Чрез сметка 102 се отчита капиталът неизискващ регистрация, формиран съгласно устава на предприятието. Аналитичното отчитане към...


704 Приходи за бъдещи...

Чрез сметка 704 се отчитат приходите, за които още при получаването им е известно, че се отнасят за бъдещи периоди. Чрез тази сметка се...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.1102 сек.,0.0202 от тях за заявки.БД заявки:28. Сървър памет:5,933kb