http://www.account-bg.info/balansi/

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки [Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др. ] (18)

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки (18)
Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др.
Посещения:
  Формуляри за годишен финансов отчет за 2008 г.
Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци
45808
  Приложения към ГФО
Приложения към ГФО определени от НСС 1 в сила до 31.12.2007 г.
14368
  Разяснения във връзка с измененията на НСС 1 от 01.08.2008
4278
  ГФО за предприятията несъставящи баланс
9939
  Примерен правилник за документооборота
Примерен правилник за документооборота
7271
  Разходен касов ордер
Примерен образец на разходен касов ордер
13359
  Приходен касов ордер
Примерен образец на приходен касов ордер
10889
  Образец на мемориален ордер
Формуляр на мемориален ордер. Попълва се в EXCEL
7050
  Протокол за брак на материални запаси
Примерен протокол за брак на материални запаси
8711
  Потвърждение на салда при инвентаризация на разчетите
Примерен формуляр на писмо за потвърждаване на салда при инвентаризация на разчетите с клиенти и доставчици
10469
  Протокол за инвентаризация на ДА
Примерен протокол за инвентаризация на ДА
7488
  Протокол за инвентаризация на МЗ
Примерен протокол за извършване на инвентаризация на материалните запаси
7529
  Заповед за командировка (част 1)
Заповед за комндировка - първа част
8514
  Заповед за командировка (част 2)
Заповед за комндировка - втора част
4988
  Заповед за командировка в чужбина
Примерен формуляр на заповед за командировка в чужбина
11536
  Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
8271
  Примерен сметкоплан
7686
  Протокол за бракуване на дълготрайни материални (нематериални) активи
8972
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
721 Приходи от...

Чрез сметка 721 се отразяват приходите от лихви за предоставени заеми, парични средства в банки и финансови институции. Сметка 721 се...


792 Приходи от глоби и...

Чрез сметка 792 се отчитат начислените суми от глоби, неустойки, вреди и други подобни. Сметка 792 се дебитира при нейното приключване...


421...

Чрез сметка 421 се отчитат вземанията и задълженията към персонала по начислени възнаграждения и други плащания; по различни удръжки -...


102 Капитал, неизискващ...

Чрез сметка 102 се отчита капиталът неизискващ регистрация, формиран съгласно устава на предприятието. Аналитичното отчитане към...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0728 сек.,0.0174 от тях за заявки.БД заявки:26. Сървър памет:5,280kb