http://www.account-bg.info/balansi/

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки [Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др. ] (18)

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки (18)
Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др.
Посещения:
  Формуляри за годишен финансов отчет за 2008 г.
Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци
44939
  Приложения към ГФО
Приложения към ГФО определени от НСС 1 в сила до 31.12.2007 г.
14107
  Разяснения във връзка с измененията на НСС 1 от 01.08.2008
4218
  ГФО за предприятията несъставящи баланс
9788
  Примерен правилник за документооборота
Примерен правилник за документооборота
7101
  Разходен касов ордер
Примерен образец на разходен касов ордер
13139
  Приходен касов ордер
Примерен образец на приходен касов ордер
10757
  Образец на мемориален ордер
Формуляр на мемориален ордер. Попълва се в EXCEL
6734
  Протокол за брак на материални запаси
Примерен протокол за брак на материални запаси
8538
  Потвърждение на салда при инвентаризация на разчетите
Примерен формуляр на писмо за потвърждаване на салда при инвентаризация на разчетите с клиенти и доставчици
10046
  Протокол за инвентаризация на ДА
Примерен протокол за инвентаризация на ДА
7406
  Протокол за инвентаризация на МЗ
Примерен протокол за извършване на инвентаризация на материалните запаси
7437
  Заповед за командировка (част 1)
Заповед за комндировка - първа част
8276
  Заповед за командировка (част 2)
Заповед за комндировка - втора част
4823
  Заповед за командировка в чужбина
Примерен формуляр на заповед за командировка в чужбина
11380
  Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
8162
  Примерен сметкоплан
7462
  Протокол за бракуване на дълготрайни материални (нематериални) активи
8739
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
122 Неразпределена печалба от минали...

Чрез сметка 122 се отчита неразпределената печалба от минали години. Сметка 122 се дебитира при: 1. Заделяне на част от печалбата за...


421...

Чрез сметка 421 се отчитат вземанията и задълженията към персонала по начислени възнаграждения и други плащания; по различни удръжки -...


304...

Чрез сметка 304 се отчитат готовите продукти, предназначени за продажба. Документирането на стоките в търговските обекти се...


202 Продуктивни и работни...

Чрез сметка 202 се отчитат продуктивните животни от основните стада, както и животните, използвани за работна сила. Като инвентарен обект...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0431 сек.,0.0061 от тях за заявки.БД заявки:26. Сървър памет:5,278kb