http://www.account-bg.info/balansi/

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки [Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др. ] (18)

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки (18)
Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др.
Посещения:
  Формуляри за годишен финансов отчет за 2008 г.
Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци
45379
  Приложения към ГФО
Приложения към ГФО определени от НСС 1 в сила до 31.12.2007 г.
14234
  Разяснения във връзка с измененията на НСС 1 от 01.08.2008
4263
  ГФО за предприятията несъставящи баланс
9849
  Примерен правилник за документооборота
Примерен правилник за документооборота
7238
  Разходен касов ордер
Примерен образец на разходен касов ордер
13271
  Приходен касов ордер
Примерен образец на приходен касов ордер
10845
  Образец на мемориален ордер
Формуляр на мемориален ордер. Попълва се в EXCEL
6865
  Протокол за брак на материални запаси
Примерен протокол за брак на материални запаси
8634
  Потвърждение на салда при инвентаризация на разчетите
Примерен формуляр на писмо за потвърждаване на салда при инвентаризация на разчетите с клиенти и доставчици
10271
  Протокол за инвентаризация на ДА
Примерен протокол за инвентаризация на ДА
7454
  Протокол за инвентаризация на МЗ
Примерен протокол за извършване на инвентаризация на материалните запаси
7480
  Заповед за командировка (част 1)
Заповед за комндировка - първа част
8418
  Заповед за командировка (част 2)
Заповед за комндировка - втора част
4912
  Заповед за командировка в чужбина
Примерен формуляр на заповед за командировка в чужбина
11457
  Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
8217
  Примерен сметкоплан
7605
  Протокол за бракуване на дълготрайни материални (нематериални) активи
8841
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
412 Клиенти по...

Чрез сметка 412 се отчитат задълженията на предприятията към клиентите за получените от тях авансово суми срещу бъдещи продажби на...


501 Каса в...

Чрез сметка 501 предприятията отчитат постъпилите и изплатени в брой парични средства, както и наличността в касата. Всички касови...


205 Транспортни...

Чрез сметка 205 се отчитат дълготрайни активи, които са предназначени за превозване на товари и пътници. Като отделен инвентарен обект...


159 Други заеми и...

Чрез сметка 159 се отчитат привлечените чужди средства, които не се отчитат по предходните сметки от групата, като задължения по...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0610 сек.,0.0083 от тях за заявки.БД заявки:26. Сървър памет:5,278kb