http://www.account-bg.info/balansi/

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки [Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др. ] (18)

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки (18)
Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др.
Посещения:
  Формуляри за годишен финансов отчет за 2008 г.
Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци
41466
  Приложения към ГФО
Приложения към ГФО определени от НСС 1 в сила до 31.12.2007 г.
13383
  Разяснения във връзка с измененията на НСС 1 от 01.08.2008
4088
  ГФО за предприятията несъставящи баланс
9383
  Примерен правилник за документооборота
Примерен правилник за документооборота
5979
  Разходен касов ордер
Примерен образец на разходен касов ордер
12085
  Приходен касов ордер
Примерен образец на приходен касов ордер
9701
  Образец на мемориален ордер
Формуляр на мемориален ордер. Попълва се в EXCEL
6159
  Протокол за брак на материални запаси
Примерен протокол за брак на материални запаси
7817
  Потвърждение на салда при инвентаризация на разчетите
Примерен формуляр на писмо за потвърждаване на салда при инвентаризация на разчетите с клиенти и доставчици
8758
  Протокол за инвентаризация на ДА
Примерен протокол за инвентаризация на ДА
6859
  Протокол за инвентаризация на МЗ
Примерен протокол за извършване на инвентаризация на материалните запаси
6797
  Заповед за командировка (част 1)
Заповед за комндировка - първа част
7839
  Заповед за командировка (част 2)
Заповед за комндировка - втора част
4551
  Заповед за командировка в чужбина
Примерен формуляр на заповед за командировка в чужбина
10771
  Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
7756
  Примерен сметкоплан
6264
  Протокол за бракуване на дълготрайни материални (нематериални) активи
7892
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
http://www.account-bg.info/e107/oferta.php
Ако искате да рекламирате тук
Ако желаете да рекламирате вашия бизнес при нас, можете да разгледате нашата оферта за реклама.
Описание на счетоводните сметки
205 Транспортни...

Чрез сметка 205 се отчитат дълготрайни активи, които са предназначени за превозване на товари и пътници. Като отделен инвентарен обект...


625 Финансови разходи за бъдещи...

Чрез сметка 625 се отчитат разсрочените финансови разходи, които се признават за текущи през следващи отчетни периоди. Аналитичното...


121 Непокрита загуба от минали...

Чрез сметка 121 се отчита загубата от минали години. Сметка 121 се дебитира в началото на отчетния период с дебитното салдо на водената...


203...

Чрез сметка 203 се отчитат сградите с производствено и непроизводствено предназначение, които осигуряват условия за производството и...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0964 сек.,0.0199 от тях за заявки.БД заявки:28. Сървър памет:5,596kb