http://www.account-bg.info/balansi/

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки [Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др. ] (18)

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки (18)
Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др.
Посещения:
  Формуляри за годишен финансов отчет за 2008 г.
Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци
43568
  Приложения към ГФО
Приложения към ГФО определени от НСС 1 в сила до 31.12.2007 г.
13826
  Разяснения във връзка с измененията на НСС 1 от 01.08.2008
4180
  ГФО за предприятията несъставящи баланс
9627
  Примерен правилник за документооборота
Примерен правилник за документооборота
6739
  Разходен касов ордер
Примерен образец на разходен касов ордер
12671
  Приходен касов ордер
Примерен образец на приходен касов ордер
10409
  Образец на мемориален ордер
Формуляр на мемориален ордер. Попълва се в EXCEL
6500
  Протокол за брак на материални запаси
Примерен протокол за брак на материални запаси
8294
  Потвърждение на салда при инвентаризация на разчетите
Примерен формуляр на писмо за потвърждаване на салда при инвентаризация на разчетите с клиенти и доставчици
9545
  Протокол за инвентаризация на ДА
Примерен протокол за инвентаризация на ДА
7254
  Протокол за инвентаризация на МЗ
Примерен протокол за извършване на инвентаризация на материалните запаси
7256
  Заповед за командировка (част 1)
Заповед за комндировка - първа част
8126
  Заповед за командировка (част 2)
Заповед за комндировка - втора част
4735
  Заповед за командировка в чужбина
Примерен формуляр на заповед за командировка в чужбина
11203
  Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
8010
  Примерен сметкоплан
7109
  Протокол за бракуване на дълготрайни материални (нематериални) активи
8461
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
http://www.account-bg.info/e107/oferta.php
Ако искате да рекламирате тук
Ако желаете да рекламирате вашия бизнес при нас, можете да разгледате нашата оферта за реклама.
Описание на счетоводните сметки
242 Амортизация на дълготрайни нематериални...

Чрез сметка 242 се отчитат амортизациите на дълготрайни нематериални активи. Сметка 242 се дебитира със сумата на начислените до момента...


302...

Чрез сметка 302 се отчитат: - Материалите на предприятието, предназначени за влагане в производствено-експлоатационния процес с цел...


454 Разчети за данъци върху доходи на физически...

Чрез сметка 454 предприятията отчитат сметните си отношения за удържаните данъци върху дохода от персонала или други физически лица в...


121 Непокрита загуба от минали...

Чрез сметка 121 се отчита загубата от минали години. Сметка 121 се дебитира в началото на отчетния период с дебитното салдо на водената...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.1148 сек.,0.0234 от тях за заявки.БД заявки:28. Сървър памет:5,933kb