http://www.account-bg.info/balansi/

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки [Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др. ] (18)

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки (18)
Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др.
Посещения:
  Формуляри за годишен финансов отчет за 2008 г.
Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци
45051
  Приложения към ГФО
Приложения към ГФО определени от НСС 1 в сила до 31.12.2007 г.
14127
  Разяснения във връзка с измененията на НСС 1 от 01.08.2008
4221
  ГФО за предприятията несъставящи баланс
9794
  Примерен правилник за документооборота
Примерен правилник за документооборота
7155
  Разходен касов ордер
Примерен образец на разходен касов ордер
13184
  Приходен касов ордер
Примерен образец на приходен касов ордер
10780
  Образец на мемориален ордер
Формуляр на мемориален ордер. Попълва се в EXCEL
6757
  Протокол за брак на материални запаси
Примерен протокол за брак на материални запаси
8567
  Потвърждение на салда при инвентаризация на разчетите
Примерен формуляр на писмо за потвърждаване на салда при инвентаризация на разчетите с клиенти и доставчици
10065
  Протокол за инвентаризация на ДА
Примерен протокол за инвентаризация на ДА
7414
  Протокол за инвентаризация на МЗ
Примерен протокол за извършване на инвентаризация на материалните запаси
7445
  Заповед за командировка (част 1)
Заповед за комндировка - първа част
8303
  Заповед за командировка (част 2)
Заповед за комндировка - втора част
4834
  Заповед за командировка в чужбина
Примерен формуляр на заповед за командировка в чужбина
11389
  Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
8169
  Примерен сметкоплан
7516
  Протокол за бракуване на дълготрайни материални (нематериални) активи
8766
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
453 Разчети за данък върху добавената...

Чрез сметка 453 предприятията отчитат сметните си взаимоотношения с държавата като платци на данъка върху добавената стойност. Към...


791 Отписани...

Чрез сметка 791 се отчитат отписаните задължения с изтекъл срок на погасителна давност, както и тези по предявени искове, отхвърлени с...


206 Стопански...

Чрез сметка 206 се отчитат канцеларските мебели, инвентарът в кухните, офисобзавеждане, спортният и друг стопански инвентар. Като...


112 Преоценъчни...

Чрез сметка 112 се отчитат резервите от преоценка на дълготрайните активи на предприятието. Към сметка 112 може да се открият следните...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0514 сек.,0.0080 от тях за заявки.БД заявки:26. Сървър памет:5,278kb