http://www.account-bg.info/balansi/

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки [Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др. ] (18)

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки (18)
Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др.
Посещения:
  Формуляри за годишен финансов отчет за 2008 г.
Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци
44501
  Приложения към ГФО
Приложения към ГФО определени от НСС 1 в сила до 31.12.2007 г.
14015
  Разяснения във връзка с измененията на НСС 1 от 01.08.2008
4208
  ГФО за предприятията несъставящи баланс
9741
  Примерен правилник за документооборота
Примерен правилник за документооборота
6977
  Разходен касов ордер
Примерен образец на разходен касов ордер
13037
  Приходен касов ордер
Примерен образец на приходен касов ордер
10688
  Образец на мемориален ордер
Формуляр на мемориален ордер. Попълва се в EXCEL
6693
  Протокол за брак на материални запаси
Примерен протокол за брак на материални запаси
8484
  Потвърждение на салда при инвентаризация на разчетите
Примерен формуляр на писмо за потвърждаване на салда при инвентаризация на разчетите с клиенти и доставчици
9998
  Протокол за инвентаризация на ДА
Примерен протокол за инвентаризация на ДА
7376
  Протокол за инвентаризация на МЗ
Примерен протокол за извършване на инвентаризация на материалните запаси
7396
  Заповед за командировка (част 1)
Заповед за комндировка - първа част
8235
  Заповед за командировка (част 2)
Заповед за комндировка - втора част
4800
  Заповед за командировка в чужбина
Примерен формуляр на заповед за командировка в чужбина
11345
  Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
8122
  Примерен сметкоплан
7340
  Протокол за бракуване на дълготрайни материални (нематериални) активи
8683
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
705 Приходи от...

Чрез сметка 705 се отчита частта от финансиранията, която се признава за приход за съответния отчетен период. Сметка 705 се дебитира при...


203...

Чрез сметка 203 се отчитат сградите с производствено и непроизводствено предназначение, които осигуряват условия за производството и...


699 Други извънредни...

Чрез сметка 699 се отчитат разходи, които не са обхванати чрез останалите сметки от групата, като брак на активи, събития от минали...


119 Други...

Чрез сметка 119 се отчитат създадените резерви по решение на собствениците извън резервите, предвидени по нормативен акт. Към сметка 119...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.2116 сек.,0.0092 от тях за заявки.БД заявки:26. Сървър памет:5,278kb