http://www.account-bg.info/balansi/

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки [Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др. ] (18)

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки (18)
Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др.
Посещения:
  Формуляри за годишен финансов отчет за 2008 г.
Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци
45652
  Приложения към ГФО
Приложения към ГФО определени от НСС 1 в сила до 31.12.2007 г.
14330
  Разяснения във връзка с измененията на НСС 1 от 01.08.2008
4274
  ГФО за предприятията несъставящи баланс
9920
  Примерен правилник за документооборота
Примерен правилник за документооборота
7259
  Разходен касов ордер
Примерен образец на разходен касов ордер
13335
  Приходен касов ордер
Примерен образец на приходен касов ордер
10874
  Образец на мемориален ордер
Формуляр на мемориален ордер. Попълва се в EXCEL
6966
  Протокол за брак на материални запаси
Примерен протокол за брак на материални запаси
8674
  Потвърждение на салда при инвентаризация на разчетите
Примерен формуляр на писмо за потвърждаване на салда при инвентаризация на разчетите с клиенти и доставчици
10318
  Протокол за инвентаризация на ДА
Примерен протокол за инвентаризация на ДА
7472
  Протокол за инвентаризация на МЗ
Примерен протокол за извършване на инвентаризация на материалните запаси
7505
  Заповед за командировка (част 1)
Заповед за комндировка - първа част
8471
  Заповед за командировка (част 2)
Заповед за комндировка - втора част
4954
  Заповед за командировка в чужбина
Примерен формуляр на заповед за командировка в чужбина
11506
  Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
8256
  Примерен сметкоплан
7644
  Протокол за бракуване на дълготрайни материални (нематериални) активи
8900
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
151 Получени краткосрочни...

Чрез сметка 151 се отчитат получените краткосрочни заеми. Заемите в чуждестранна валута се оценяват по централния курс на...


301...

Чрез сметка 301 се отчита доставката на материали и стоки по цена на придобиване. По дебита на сметка 301 се отразява покупката на...


721 Приходи от...

Чрез сметка 721 се отразяват приходите от лихви за предоставени заеми, парични средства в банки и финансови институции. Сметка 721 се...


302...

Чрез сметка 302 се отчитат: - Материалите на предприятието, предназначени за влагане в производствено-експлоатационния процес с цел...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0458 сек.,0.0062 от тях за заявки.БД заявки:26. Сървър памет:5,280kb