http://www.account-bg.info/balansi/

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки [Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др. ] (18)

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки (18)
Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др.
Посещения:
  Формуляри за годишен финансов отчет за 2008 г.
Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци
41831
  Приложения към ГФО
Приложения към ГФО определени от НСС 1 в сила до 31.12.2007 г.
13433
  Разяснения във връзка с измененията на НСС 1 от 01.08.2008
4129
  ГФО за предприятията несъставящи баланс
9429
  Примерен правилник за документооборота
Примерен правилник за документооборота
6198
  Разходен касов ордер
Примерен образец на разходен касов ордер
12219
  Приходен касов ордер
Примерен образец на приходен касов ордер
9839
  Образец на мемориален ордер
Формуляр на мемориален ордер. Попълва се в EXCEL
6224
  Протокол за брак на материални запаси
Примерен протокол за брак на материални запаси
7890
  Потвърждение на салда при инвентаризация на разчетите
Примерен формуляр на писмо за потвърждаване на салда при инвентаризация на разчетите с клиенти и доставчици
8840
  Протокол за инвентаризация на ДА
Примерен протокол за инвентаризация на ДА
6933
  Протокол за инвентаризация на МЗ
Примерен протокол за извършване на инвентаризация на материалните запаси
6865
  Заповед за командировка (част 1)
Заповед за комндировка - първа част
7890
  Заповед за командировка (част 2)
Заповед за комндировка - втора част
4587
  Заповед за командировка в чужбина
Примерен формуляр на заповед за командировка в чужбина
10866
  Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
7805
  Примерен сметкоплан
6516
  Протокол за бракуване на дълготрайни материални (нематериални) активи
8020
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
http://www.account-bg.info/e107/oferta.php
Ако искате да рекламирате тук
Ако желаете да рекламирате вашия бизнес при нас, можете да разгледате нашата оферта за реклама.
Описание на счетоводните сметки
452 Разчети за данък върху...

Чрез сметка 452 предприятията отчитат сметните си отношения с държавния бюджет като платци на данъци за сметка на печалбата. Сметка 452...


501 Каса в...

Чрез сметка 501 предприятията отчитат постъпилите и изплатени в брой парични средства, както и наличността в касата. Всички касови...


122 Неразпределена печалба от минали...

Чрез сметка 122 се отчита неразпределената печалба от минали години. Сметка 122 се дебитира при: 1. Заделяне на част от печалбата за...


426 Вземания по записани дялови...

Чрез сметка 426 предприятията отчитат сметните си отношения със съдружниците за записаните от тях, но невнесени дялови...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.2032 сек.,0.0358 от тях за заявки.БД заявки:28. Сървър памет:5,661kb