http://www.account-bg.info/balansi/

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки [Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др. ] (18)

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки (18)
Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др.
Посещения:
  Формуляри за годишен финансов отчет за 2008 г.
Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци
41567
  Приложения към ГФО
Приложения към ГФО определени от НСС 1 в сила до 31.12.2007 г.
13396
  Разяснения във връзка с измененията на НСС 1 от 01.08.2008
4095
  ГФО за предприятията несъставящи баланс
9395
  Примерен правилник за документооборота
Примерен правилник за документооборота
6027
  Разходен касов ордер
Примерен образец на разходен касов ордер
12114
  Приходен касов ордер
Примерен образец на приходен касов ордер
9725
  Образец на мемориален ордер
Формуляр на мемориален ордер. Попълва се в EXCEL
6176
  Протокол за брак на материални запаси
Примерен протокол за брак на материални запаси
7827
  Потвърждение на салда при инвентаризация на разчетите
Примерен формуляр на писмо за потвърждаване на салда при инвентаризация на разчетите с клиенти и доставчици
8767
  Протокол за инвентаризация на ДА
Примерен протокол за инвентаризация на ДА
6869
  Протокол за инвентаризация на МЗ
Примерен протокол за извършване на инвентаризация на материалните запаси
6806
  Заповед за командировка (част 1)
Заповед за комндировка - първа част
7848
  Заповед за командировка (част 2)
Заповед за комндировка - втора част
4559
  Заповед за командировка в чужбина
Примерен формуляр на заповед за командировка в чужбина
10792
  Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
7766
  Примерен сметкоплан
6306
  Протокол за бракуване на дълготрайни материални (нематериални) активи
7918
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
http://www.account-bg.info/e107/oferta.php
Ако искате да рекламирате тук
Ако желаете да рекламирате вашия бизнес при нас, можете да разгледате нашата оферта за реклама.
Описание на счетоводните сметки
122 Неразпределена печалба от минали...

Чрез сметка 122 се отчита неразпределената печалба от минали години. Сметка 122 се дебитира при: 1. Заделяне на част от печалбата за...


507 Предоставени...

Чрез сметка 507 се отчитат депозираните в банките средства на предприятията, както и депозираните средства в други предприятия за...


151 Получени краткосрочни...

Чрез сметка 151 се отчитат получените краткосрочни заеми. Заемите в чуждестранна валута се оценяват по централния курс на...


425 Задължения за...

Чрез сметка 425 предприятията отчитат задълженията си към съдружниците за полагащите им се дивиденти. Аналитичното отчитане към...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.1593 сек.,0.0281 от тях за заявки.БД заявки:28. Сървър памет:5,662kb