http://www.account-bg.info/balansi/

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки [Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др. ] (18)

Категория: Счетоводни отчети, формуляри, бланки (18)
Образци на Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др.
Посещения:
  Формуляри за годишен финансов отчет за 2008 г.
Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци
41499
  Приложения към ГФО
Приложения към ГФО определени от НСС 1 в сила до 31.12.2007 г.
13385
  Разяснения във връзка с измененията на НСС 1 от 01.08.2008
4091
  ГФО за предприятията несъставящи баланс
9386
  Примерен правилник за документооборота
Примерен правилник за документооборота
5998
  Разходен касов ордер
Примерен образец на разходен касов ордер
12099
  Приходен касов ордер
Примерен образец на приходен касов ордер
9708
  Образец на мемориален ордер
Формуляр на мемориален ордер. Попълва се в EXCEL
6164
  Протокол за брак на материални запаси
Примерен протокол за брак на материални запаси
7821
  Потвърждение на салда при инвентаризация на разчетите
Примерен формуляр на писмо за потвърждаване на салда при инвентаризация на разчетите с клиенти и доставчици
8763
  Протокол за инвентаризация на ДА
Примерен протокол за инвентаризация на ДА
6866
  Протокол за инвентаризация на МЗ
Примерен протокол за извършване на инвентаризация на материалните запаси
6801
  Заповед за командировка (част 1)
Заповед за комндировка - първа част
7842
  Заповед за командировка (част 2)
Заповед за комндировка - втора част
4552
  Заповед за командировка в чужбина
Примерен формуляр на заповед за командировка в чужбина
10778
  Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година
7760
  Примерен сметкоплан
6278
  Протокол за бракуване на дълготрайни материални (нематериални) активи
7900
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
http://www.account-bg.info/e107/oferta.php
Ако искате да рекламирате тук
Ако желаете да рекламирате вашия бизнес при нас, можете да разгледате нашата оферта за реклама.
Описание на счетоводните сметки
102 Капитал, неизискващ...

Чрез сметка 102 се отчита капиталът неизискващ регистрация, формиран съгласно устава на предприятието. Аналитичното отчитане към...


629 Други финансови...

Чрез сметка 629 се отчитат финансови разходи, които не са отразени по останалите сметки от групата. Сметка 629 се дебитира със сумите на...


724 Приходи от валутни...

Чрез сметка 724 се отчитат положителните разлики от промяна на валутните курсове при обмяна на валута и при други валутни...


426 Вземания по записани дялови...

Чрез сметка 426 предприятията отчитат сметните си отношения със съдружниците за записаните от тях, но невнесени дялови...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.1212 сек.,0.0184 от тях за заявки.БД заявки:28. Сървър памет:5,662kb