http://www.account-bg.info/balansi/

Въпроси и отговори - архив - това е архив на въпроси задавани в сайта през 2008 и 2009 г.

Въпроси и отговори - архив
Избери категория  
Това е архив на по-отдавна задавани въпроси. 
Въпроси 
Граждански договор с пенсионер за 220 лв. 220*25%НПР=165, удържани са здравни вноски/лични 2,4%-3,96 и за фирмата 3,6%-5,94 Облагаема сума 161,04/165-3,96/ ДОД 10%-16,10 Сума за получаване 144,94. Коя сума да отнеса като разход на фирмата?
ГРЪЦКИ ГРАЖДАНИН ИМА ФИРМА В БЪЛГАРИЯ. В ГЪРЦИЯ ИМА СОБСТВЕНА СЕЛСКО-СТОПАНСКА ТЕХНИКА/ТРАКТОРИ, ФРЕЗИ И ДР./ КОИТО ОТДАВА ПОД НАЕМ НА БЪЛГАРСКАТА СИ ФИРМА С ДОГОВОР. КАКВИ ДОКУМЕНТИ ТРЯБВА ДА ИЗДАДЕ БЪЛГАРСКАТА МУ ФИРМА НА НЕГО КАТО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ.ТРЯБВА ЛИ ДА ДЕКЛАРАРИРА ТОЗИ ДОХОД И ДА ПЛАТИ ДАНЪЦИ В ГЪРЦИЯ. ЗА ПЛАЩАНЕТО В БРОЙ КАКЪВ ДОКУМЕНТ СЕ ИЗДАВА.
Да се поясни разликата между оценката на вещите лица и балансовата стойност при непарична вноска (апорт).
Дали е правилно, след като цяла година са начислявани осиг.на собственик на ЕТ 492 / 455 ....вкл.и осиг.за довнасяне,след това 492 да се приключи с 123... и след това да се начисли Данъка по ГДД - 123 / 452?
Данък сгради и такса смет, но си позволявам отново да Ви попитам. Ако се преобразума финансовия резултат по ГДД в посока величение, не се ли получава на практика начисляване данък в/у данък. Според мен това не е счетоводна греша , а закъсняло плащане на друг вид данък и за това закъснение са начислени лихви.
ДДС за възстановяване м.04,05,06, в м.07 също за възстановяване.Но управителя не иска защото да си го приспада в м.08 когато ще има продажби за да не внася ДДС. Въпроса ми е задължени ли сме да подадем искане за възстановяване вза тримесечния период или може да се приспада м.04 в м.08.
ДДС за възстановяване м.04,м.05,м.06,2009 за м.07,2009 излиза на внасяне, което ще бъде прихванато. Въпросът ми е следващия месец ако ДДС излезе на възстаноняване тогава ли ще заявяваме искане?
До 31.12.08 год. ЕТ е водил едностранно счетоводство/ книга за приходите, за разходите и материална книга/ От 01.01.2009г. се налага за премине към двустранно. При съставянето на първоначалния баланс /салдата към 01.01.09 г., възникнаха следните проблеми: 1.Търговеца не е запазил счетоводните си регистри до 2000 г. включилно, поради което не може да се уточни на каква сума възлиза неразпределената печалба от минали години; 2.Не е водена касова книга, поради което касовата наличност трябва да се определи по някакъв косвен начин, т.е. отново ще е проблем достоверността на налните парични средства. Бихте ли ми дали някакъв разумен съвет?
Допустимо ли е счетоводната печалба /16 хил.лв./ и печалбата след данъци в ОПР /15 хил.лв./ да е по-ниска от печалбата в баланса /25 хил.лв./. Възможно ли е да има такова разминаване /в резултат на незавършено производство, преоценка на активи/ или нещо не сме направили както трябва?
Доставчик ни опрощява вземане възникнало през 2007 г. Как да закрия вземането. Какво првя с ддс по това вземане?
Доставчик транспортна фирма извършва транспорт България-Германия на получател бълг.ф-ма. Получателя си удържа от навлото сума като нанесена щета / 200 лв/ от доставчика - превозвач /счупени мебели/. Превозвача предявява щетата към застр.компания. Застрах.компания превежда исканата щета - 200 лв. Въпросът е: За тази щета трябва да издам кредитно известие за 200 лв, но не знам с ДДС или без. По принцип щетите облагат ли се?
Дружество ЕООД стопанисва аптекта. За зареждане със стоки /лекарства/ ползва собствен микробус, като за изминатите кирометри и отчитането на разходите за гориво съставяме пътни листа. Въпросът ми е следва ли към тези пътни листа да имаме и товарителници, с което да доказваме че разхода е за зареждане на стока за основната дейност, а не за нещо друго?
Дружество което в 2000г. закупува ДМА на стойност 50 000 лв.,в ГФО,Баланс е записано ДМА-50000,КМА-30 000,Вземания от клиенти-10 000, средства -100 000 лв. Пасив-основен капитал 6000лв. Заемни средства 70 000, Печалба -24 000 лв. Задължения към доставчици-90 000лв. С какви средства е закупен ДМА? Баланса дава ли отговори на тозо въпрос? ДМА от средства от оперативната или от финансовата дейност е закупен?
Дружество майка отчита инвестицията си в дъщерно предприятие по себестойност/цена на придобиване/. Въпросът е: Отчита ли дружеството майка приход от инвестицята, когато дъщерното дружество регистирира увеличение на капитала си за сметка на неразпределена печалба? Има ли промяна на себестойността на инвестицията?
Един от съдружниците на ООД дава временна финансова помощ за покупка на помещение. Две години след това помещението е отдадено под наем. От наема съдружника си връща заема. Как трябва да се оформят документите. Какъв договор да се състави, трябва ли да се начислява лихва. Ако се начислява, сега ООД няма пари да плаща лихвата, а от наема само се покрива главницата. Ако лихвата се начислява, ще се преобразува ли резултата в декларацията.
Една фирма има за 2008г. нетни приходи от продажби в размер на 2650хил. лв., ДМА към 31.12.2008г. - на стойност 16млн. лв. и назначен персонал - 22 души. Въпросът ми е дали тази фирма подлежи на задължителен финансов одит или не?
Едно и също лице има регистрирани две фирми-ЕТ и ЕООД.През 2006 година съм отразила в дневника на покупките на ЕООД, фактура за доставка на материали, съответно съм ползвала данъчен кредит за приспадане и съм изписала материалите за разход, а фактурата се отнася за ЕТ-то. Сега откривам грешката си.Има ли вариант за изправяне на направената счетоводна грешка след толкова години и как?
ЕООД започва да изплаща автомобил на лизинг. Придобиването му ще стане след като направим и писледната вноска. По коя сметка да заведа сумите които превеждаме. Разходи за придобиване на ДМА?
ЕООД е теглило кредит от банка.Банката изисква всяко тримесечие да се представят следните документи: баланс, ОПР и подробна разпечатка на сметките за вземанията и задълженията.По какъв начин изготвяме горепосочените документи.Фирмата работи с НСМСП.Предполагам ,че трябва да се ползват СС1 и СС 34.Но ако се формира печалба трябва ли в ОПР да се включи и данък върху печалбата? /отчета е изготвен за първо тримесечие/
ЕООД заплаща 5000 лева за придобиване на лиценз за туроператор. Как да ги осчетоводя тези 5000 лева. Да ги заведа ли като дълготраен нематериален актив с амортизации или как - да ги дам на разход ми се виждат много.
ЕООД започва дейност през февруари 2008година.През август 2008година прекратява дейност като реализира загуба от 6000 лева.Трябва ли тя да се покрие с основния капитал от 5000 лева за да се намали или може да се остави и с този резултат. Какво дължи еоод-то при финансов резултат загуба?
ЕООД открива разплащателна сметка във валута-евро и тегли кредит във евро? Как трябва да се осчетоводяват операциите по банковите извлечения? - покупка на валута, вноска по сметка, усвояване на кредит, комисионна такса откриване, издължаване на кредит?
ЕООД приключва 2007 г. с печалба. На ОС се взема решение печалбата да не се разпределя. 2008 г. също приключва с печалба и отново се взема решение да не се разпределя. Въпросът е - Има ли ограничение в периода за неразпределяне на печалби от минали години?
ЕООД с доброволна регистрация по ДДС работи на консигнация. Как ще си отчита ДДС то и какви разходи ще му се признават -моля ако може да отговорите на този въпрос?
ЕТ дава под наем актив през 2008 г но не е фактурирал и не е отчетен приход, ддс за 2008 г, може ли наемателят да го отчете като разход, също регистриран по зддс през 2008г и какви са последиците?
Отиди на страница  1 2 [3] 4 ... 16 17 18  
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
499 Други...

Чрез сметка 499 предприятията отчитат задълженията си към трети лица по операции, невключени в другите сметки от групата. Аналитичното...


605 Разходи за социални...

Чрез сметка 605 се отчитат начислените суми за: задължителните месечни осигурителни вноски и други подобни законно регламентирани...


445 Присъдени...

Чрез сметка 445 предприятията отчитат вземанията си от присъдени в тяхна полза съдебни искове, както и лихвите и съдебните разходи по...


304...

Чрез сметка 304 се отчитат готовите продукти, предназначени за продажба. Документирането на стоките в търговските обекти се...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0701 сек.,0.0190 от тях за заявки.БД заявки:23. Сървър памет:2,091kb