http://www.account-bg.info/balansi/

Въпроси и отговори - архив - това е архив на въпроси задавани в сайта през 2008 и 2009 г.

Въпроси и отговори - архив
Избери категория  
Това е архив на по-отдавна задавани въпроси. 
Въпроси 
Фирма заплаща регистрация на търговска марка на стойност 400 лв.Прагът на същественост на активите е 700 лв.Следва ли да се заведе като нематериален актив "търговска марка" и да се включи в счетоводния и данъчния амортизационен план и ако -да, възникват ли данъчни разлики?
Фирма извършва превод за консултанска услуга по договор на 27.12.2008 г. Доставчикът издава фактура на 03.01.2009 г. Спорът е, че според мен превода се осчетоводява по с-ка 401"Доставчици", а фактурата ще се осчетоводи за разход през 2009 г. Може би нещо не съм прочела, че издадена фактура през следващата година се осчетоводява в предходната т.е. 2008.Такова е становището на счетоводител на адвокатската кантора, т.е която правно обслужва фирмата извършила превода.
Фирма има кредит,който е обеспечен от имуществото на двама съдружници, попадаме в режима на слаба капитализация. Общия размер на лихви -14000. лихвите по заема - 11000лв, приходи от лихви -45 лв, счетоводна печалба е 300400 лв.След попълване на ГДД и справка 3-за регулиране на слаба капитализация, получавам в ред 7.2 -отрицателна величина/-224811,25/. ред 8 е 0. Означава ли това .че няма преобразуване на фин.резултат в увеличение?
Фирма наема лек автомобил под наем за транспорт от едно до друго населено място, където обработва земи, и превозва работници. Налага се ремонт на двигателя за голяма сума притеснявам се да ги осчетоводя, ще ми бъдат ли признати за разход или ще преобразувам финансовия резултат в год. декларация, а и фактурите за ремонта са по ЗДДС, да го ползвам ли?
Фирма регистрирана в България извършва транспортни услуги във общността - оборотите са само от общността. По кой чл. от ЗДДС трябва да се регистрина?
Фирма регистрирана в България, с дейност в Гърция, къде е по-правилно се се внасят осигуровките? Къде ще се подаде ГДД?
Фирма регистрирана по ДДС в България , ще извършва дейност в Гърция/склад на едро за дрехи/ Собственика мисли, че счетоводсдтвото трябва да се води в Гърция. Къде трябва да се води счетоводствоу, къде ще внасят осигуровките и къде ще се подаде ГДД?
Фирма регистрирана по ДДС, решава да продада ДМА. Остатъчната сойност на автомобила е 30 000 лв. Но уговорката с купувача е за 10 000 лв. Какви са последиците по ЗКПО и ЗДДС? Фирмата е ползвала данъчен кредит на ДМА.
Фирма регистрирана по ЗДДС ще строи навес върху земя под наем / навесът ще се ползва за автомивка /. Въпросът ми е: имаме ли право на ДДС и ако - не, кога се приспада?
Фирма, която е регистрирана мес. октомври 2008г. не е подавала декларация за самоосигуряващото лице и за започване на дейност, трябва ли да подава ГФО и ГДД за фирма без дейност?
Фирма, регистрирано по ЗДДС купува с фактура от м.11/2008 год. стока на стойност 1000 лв. и ДДС 200 лв., т.е общо 1200 лв. Посочената фактура не е осчетоводена и не е отразена в СД по ЗДДС до момента, като грешката е открита през м.03/2009 год. Длъжни ли сме да я отразем в СД по ЗДДС през м.03/2009 год. Понеже за тази фактура нямаме право на данъчен кредит, може ли по сметка 304 да заведем стоката със стойност 1200 лв. вместо 1000 лв.?
Фирма, търговски представител на Еконт Експрес - как да се осчетоводят оборотни средства м/у нея и Еконт /събрани суми от наложени платежи,разплащани по банков път/ , като тези суми не са приходи за търг. представител и не се отразяват в касовия му апарат?
ФИРМАТА В КОЯТО СЪМ СЧЕТОВОДИТЕЛ ,МИНЕРАЛНАТА ВОДА ПОЛЗВАНА ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ СЕ ОСЧЕТОВОДЯВА КАТО ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ И СЪОТВЕТНО 10% ДАНЪК, А ЗА РАБОТНИЦИТЕ СЕ ОСЧЕТОВОДЯВА КАТО РАЗХОД НА ФИРМАТА, ПРАВИЛНО ЛИ Е ТОВА?
Фирмата е ЕТ-лекар-общопрактикуващ.Въпросът ми е може ли след като фирмата има прев.средство-лек автомобил-на разположение за обслужв. на пациети, горивото да се изписва без пътни листа, а само на база ф-ри за гориво и подпис на Управителя.
Фирмата е на печалба и ще внасяме авансов данък на база печалбата от 2008г. От м. януари ли трябва да внасяме вноските?Трябва ли да уведомяваме НАП?
Фирмата е произвела тютюн.Не е регистрирана като земеделски производител. Количеството произведен тютюн остава налично на 31.12.2008г. Продажбата е извършена през м. 02.2009 г. Едновременно с това собственика на фирмата изкупува тютюн от други производители. Как трябва да заприходя произведения тютюн по справедлива цена?
Фирмата е регистрирана с предмет на дейност покупко-продажба на недвижими имоти. При ползване на фирмения автомобил за посещения на различни обекти, необходимо ли е да се издават пътни листове за отчитане на разхода на гориво?
Фирмата е регистрирана с предмет на дейност строителство, предприемачество, търговия с недвижими имоти. Може ли разходите за поддръжка и експлоатация на фирмения автомобил /6+1/ да се отчетат, като разходи за основна дейност.
Фирмата ми извършва услуги с горска техника.Счетоводството е едностранно.На 09.07.2007 година съм издал последната си фактура за отчитане на приходи.В същото време в книгата за разходите съм включил фактури за гориво/към тях имам и пътни листи/ издадени през месец август и септември 2007 година т.е след последната издадена фактура за приходи.Възможно ли е тези разходи и на какво основание да не ми ги признаят при една ревизия?Налице ли съпоставимост между приходите и разходите?Нарушена ли е някаква законова норма?
Фирмата ни в продължение на 12 месеца работи по договор с наш белгийски партньор, на обект/и в Белгия. За целта имаше временен белгийски регистрационен номер на работодател. През цялото време поддържаше екип от своите работници на обекта/тите на нашия партньор, изратени със заповед за командировка. Срокът на командировка на отделно лице не превижаваше 6 месеца. На работещите бяха осигурени служебни квартири за живеене и микробуси за транспорт. Освен заплатите в BGN по трудов договор на работниците на основание чл. 15 на Наредбата за служебните командировки в чужбина бяха изплащани командировъчни средства в размер полагаемите 35 евро дневни. По този начин се формираше нетен доход на работниците над 1200 евро на месец, като данъчните и социални плащания се извършваха в България върху основните им заплати / 650-700 лева/. Социалният секретариат на Белгия не е склонен да приема изплащаните от нас командировъчни средства за доход. Дружеството ни е упрекнато, че изплаща заплати на командированите там работници в размер около 330-350 евро месечно, което е значително под Белгийските изисквания за социален минимум. Заплашени сме, че в бъдеще няма да получим разрешение за работа при такива условия на заплащане, т.е трябва да формираме доходи на работниците от работна заплата над полагаемия минимум за страната, върху която да се плащат дължимите данъци и осигуровки. В такъв случай, ако на работниците се изплащат и полагаемите им се командировъчни от 35 евро на ден, нетните им възнаграждения ще нарастнат много над целесъобразните и разумните, а печалбата на дружеството ще се сведе до нула. Въпросът ни е: Как да се тълкува чл. 17 ал 1 на Наредбата? Би ли могло със заповед на ръководителя на фирмата да се определи размер на полагаемите дневни командировъчни по-малко от 35 евро на ден, определени в приложение 2. По този начин с минимална заплата, изискуема от Белгия и допълнително 5-10 евро дневно командировъчни средства да формираме приличен нетен доход на работниците, адекватен на приноса им, условията на работа и живеене там.
Фирмата ни е регистрирана по ДДС имаме метални отпадъци които искаме да продадем на вторични суровини. Въпроса ми е трябва ли да имаме протокол за брак и ако да има ли специален образец! Основанието за НЕначисляване на ДДС във фактурата чл.163а ал.2 от ЗДДС ли е?
Фирмата ни изработва д-ли за френска фирма, като материалите са собственост на Франция и ни ги доставят от там. Имаме ли задължение по Интрастат като всъщност извършваме преработка на стоки по договор или работа на ишлеме. При изпращане на готовите детайли пускаме ф-ра без ДДС съгласно чл.24 ал.3 от ЗДДС, а получаваме ламарините с проформи?
Фирмата ни има доставчик който ни е издавал фактури по банков път но сега сметките са му запорирани и иска да му се издължим в брой как трябва да бъде осчетоводена фактурата и какъв докумет трябва той да ни издаде за получените от нас пари?
Фирмата ни има заведение в което се предлага алкохол. МФ удължи срока на бандеролите за алкохол до 30 септември 2009. Ако след тази дата имаме все още алкохол със стари бандероли какво правим? Има ли някаква процедура?
Фирмата ни има заведение за обществено хранене на което предстои основен ремонт.Възможно ли е ние да си закупим материалите, а друга фирма да ни извърши ремонта? Как да осчетоводим фактурите?
Отиди на страница  1 2 3 ... 16 [17] 18  
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
206 Стопански...

Чрез сметка 206 се отчитат канцеларските мебели, инвентарът в кухните, офисобзавеждане, спортният и друг стопански инвентар. Като...


604 Разходи за...

Чрез сметка 604 се отчитат разходите за възнаграждения, определени със сключените договори, доплащанията по Кодекса на труда и други...


402 Доставчици по...

Чрез сметка 402 се отчитат вземанията на предприятието от доставчиците за преведените им авансово суми срещу бъдещи доставки на активи...


705 Приходи от...

Чрез сметка 705 се отчита частта от финансиранията, която се признава за приход за съответния отчетен период. Сметка 705 се дебитира при...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:1.7766 сек.,0.0179 от тях за заявки.БД заявки:23. Сървър памет:2,109kb