http://www.account-bg.info/balansi/

Въпроси и отговори - архив - това е архив на въпроси задавани в сайта през 2008 и 2009 г.

Въпроси и отговори - архив
Избери категория  
Това е архив на по-отдавна задавани въпроси. 
Въпроси 
Трябва да изчисля болничен. Работим заплатите без програмен продукт. Затруднявам се дали правилно го изчислявам. Бихте ли ми дали координати за програма дори и на excel за изчисляване на болнични.
ТРЯБВА ДА ПОДАМ УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.62. В ДВ 109 излезе МОД по Икономич. дейности. От НАП ми казаха, че трябва да запиша новата /променена/ икономическа дейност. Проверих в сайта на НСИ за нови икономически дейности за 2009 но няма. Има за 2008г., но няма за 2009г. Кога ще излезе, тъй-като срока за подаване е утре?
Трябва ли да се назначи прокурист в ЕТ на патент през периода на платено майчинство за отглеждане на дете до 2г., при положение, че фирмата няма наети лица и няма отчитани приходи през 410-те дни на болнични по брем. и раждане и няма да има такива през периода на платено майчинство до 2 год. на детето. Ще има ли проблем съсзаверяването на осиг.книжка на майката-самоосигуряващо се лице за този период от две години?
Трябва ли самоосигуряващо се лице с 13% доо да подава дек 1 всеки месец до НАП?
Тъй като не е подадена коригираща декларация към последния месец на самоосигуряващо се лице и заличаване на месеците 10,11,12.2008г,какви санкции ще бъдат наложени и да се подадат ли такива декларации до края на месец 02.2009 г.
Управител на ЕООД, може ли да назначи на трудов договор офис-менижър,а той самия да се самоосигурява?
Управител на ЕООД, пенсионер. Декларирал е, че от определена дата през м.август ще се осигурява само здравно. До 10 дни след внасяне на ЗОВ за м.август през м.септември, трябва да подаде и Д1. Въпросът ми е: Кой код за "вид осигурен" трябва да попълни в Д1 - код 12 за самосигуряващо се лице или - код 28 за лица, които внасят само ЗОВноски /служителите на БПЦърква и др./ ?
Управител по ДУК и едноличен собственик на капитала на ЕООД. На 03 АВГУСТ 2009 г. е изплатено възнаграждението му за м. ЮЛИ. На 03 АВГУСТ 2009 г. са внесени осигуровките/върху 2000 лв./ за м. ЮЛИ. На 03 АВГУСТ 2009 г. е подадена Д1 и Д6 за м. ЮЛИ. На 14 АВГУСТ 2009 г. е извършена продажба на дяловете на едноличния собственик на капитала. Новият едноличен собственик на капитала на ЕООД е подал в АВ за обявяване в ТР всички необходими документи, свързани с промяната на обстоятелствата. Въпросът ми е: 1.Възможно ли е да се изплати полагаемото се възнаграждение, пропорционално на отработените дни през м. АВГУСТ на бившия управител през м.АВГУСТ, респ. да се подаде Д1 и Д6 в съответните срокове? 2.Ако е възможно, в Д1- код 15 "Ден в който осигуряването е прекратено", би следвало да впиша датата 13.08.09 г. / последния ден в които бившия управител е бил все още управител/? 3.Тъй като продажбата на дяловете, прекратяването трудовата дейност / обявено в ТР/ и на осигуряването се извършва във връзка с предстоящо пенсиониране на бившия управител, освен извършените и описани по-горе от мен действия до момента, следва ли кандидат-пенсионера да подава и някаква друга специална декларация в НОИ или в друга институция, че е прекратил ТРУДОВАТА си дейност?
Управител се самоосигурява, но получава суми по гражд.договор от дружеството си за положен личен труд. Следва ли да му се удържат съответните осигуровки като по гражд. договор в СИС.
Управител съм на новообразувано ЕООД /м.09.2008/и се за занимавам с брокерска дейност.Питането ми е: 1,Поради липса на сделки, и до момента имам капариран аванс за наем помещение, мога ли да не се осигурявам като ДУК?/ В НОИ ми обясниха,че трябва да декларирам в НАП липсата на дейност. / 2.Това не става ли с ГДД по чл.92 от ЗКПО за 2008 г.? Защото от 01.01.2009 г. вече ще имам фактури за наем помещение и тогава ще стартирам осигуровките като ДУК. 3.В моя случай кога трябва да пусна уведомление в НАП по местоживеене за дейността си през 2008г. и 2009г.?
Физическо лице, което работи по трудов договор, през 2008 г. е отдавало под наем помещение на фирма. 1. Трябвало ли е всеки месец върху получаваната сума /без 10-те% разходи за дейността/ да внася ЗОВ за своя сметка и ако да на какво основание? 2. Трябвало ли е да внася авансов данък върху получавания наем по реда на чл.44 от ЗДФЛ? 3. При подаване на годишната декларация трябва ли да изравнява осигурителния доход и съответно да довнесе вноски за фондовете на ДОО, ДЗПО И ЗО? 4. Как ще стоят нещата през 2009 г.? 5. Какъв документ трябва да издава фирмата на лицето всеки месец за плащания наем?
Фирма ЕТ, която никога не е извършвала дейност и не е пререгистрирана ще бъде ли закрита служебно 2010г. или ние трябва да го направим?
Фирма извършва ремонт на наето помещение като ремонта не е за сметка на наема. Разходите за ремонта следва да заведа по см.219 и да ги амортизирам за срока на договора, който е 7 години. Правилно ли е осчетоводяването?
Фирма към 31.12.2008 е на загуба с 6000лв. По сметка 499/собственик/има К-т 1200.Трябва ли да приключа смека 499 с с/ка 123 от където ще се намили и загубата или да оставя резултата така?
Фирма не е плащала осигуровки от март 2008г. Въпросът ми е с начисляването на заплатите и осигуровките за 2008 г. и неплащането им какви глоби ще бъдат наложени. Освен това не са подавани Декларации обр.1 и 6. А в другия случай, ако не се начислят заплатите какви глоби ще има? Моля, дайте ми съвет, не знам какво да правя.
Фирма ООД, излиза на печалба, попълва ли справка за окончателния размер на осигур. вноски?
Чета отговорите Ви на въпроси относно попълване на справката за окончателния осигурителе доход за 2008г.Когато лицето е земеделски производител ЕТ и произвежда земеделска непреработена продукция в указанията на справката пише че не следва да се попълва справката, тя се попълва само ако се получават доходи от произведена и преработена продукция от земеделска дейност. В декларацията по чл.50 от ЗДДФЛ се попълва само Приложение 8 за земеделски производител независимо дали е физическо лице или е ЕТ.Права ли съм?
Чужденец от Германия управител в българска фирма - не се осигурява в България тъй като се осигурява в Германия. Сега решава че иска да се осигурява но само здравно. Как може да стане?
ЧФЛ - Гръцки гражданин, съдружник в българска фирма вписан с Решение на СГС на 21.04.2003 г. Пребиваващо в страната над 183 дни. Не е подавал декларация за регистрация като самоосигуряващо се лице.и по тази причина не са внасяни осигуровки. Въпросът е имали право с обратна дата т.е. 21.04.2003 до 31.12.2003 г. да подаде такава и да внесе дължимите осигурителни вноски за фондовете на ДОО и ЗО за да му се зачете този период за трудов стаж. Съгласен е да плати съответни голоби за закъснение.
Ще подаваме ГДД по чл.92 по електронен път. Въпросът ми е какви са счетоводните записвания за начисляване на отстъпката по чл.92 ал.5 от ЗКПО и за 2008 или 2009 г. ли да се осчетоводи?
Ще работя като консултант към застрахователна фирма след приключване на работния ми ден в постоянната работа. Предлагат ми допълнителен договор с работно време 1 час. Има ли такова нещо и какви осигуровки ще дължа тогава?
Ще сключа граждански договор с лице родено след 1960г., което получава обезщетение от борсата.Бихте ли ми казали какви осигуровки трябва да начисля по този договор? Възнаграждението е под МРЗ и аз смятам, че не трябва да му начислявам никакви осигуровки, лицето е с ТЕЛК, което означава че не трябва да му удържам и данък, така ли е или бъркам?
Ще съм благодарна ако ми дадете отговор на следния казус: Регистрирана е фирма на името на лице, което е трудоустроено по болест и получава пенсия. Трябва ли и как да се осигурява в качеството на управляващ фирмата - самоосигуряващ се?
ЮЛНЦ, което не осъществява абсолютно никаква дейност /нито стопанска нито нестопанска/. 1. Следва ли да представя ГФО и ГДД? 2.Трябва ли с някакъв документ да декларира пред НАП, че не развива никаква дейност?
Отиди на страница  1 2 3 ... 14 15 [16]  
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
241 Амортизация на дълготрайни материални...

Сметка 241 е корективна. Чрез нея се отчита амортизацията на дълготрайни материални активи. Сметка 241 се дебитира при отписване от...


206 Стопански...

Чрез сметка 206 се отчитат канцеларските мебели, инвентарът в кухните, офисобзавеждане, спортният и друг стопански инвентар. Като...


424 Вземания от...

Чрез сметка 424 предприятията отчитат своите вземания за полагащите им се дивиденти от съучастия в други предприятия. Аналитичното...


121 Непокрита загуба от минали...

Чрез сметка 121 се отчита загубата от минали години. Сметка 121 се дебитира в началото на отчетния период с дебитното салдо на водената...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0553 сек.,0.0159 от тях за заявки.БД заявки:23. Сървър памет:2,090kb