http://www.account-bg.info/balansi/

Въпроси и отговори - архив - това е архив на въпроси задавани в сайта през 2008 и 2009 г.

Въпроси и отговори - архив
Избери категория  
Това е архив на по-отдавна задавани въпроси. 
Въпроси 
Българска фирма до сега си работеше само за вътрешния пазар. Но от другия месец започваме да изнасяме за Германия. Клиента е регистриран по ДДС там. Това за мен е ВОД. Бих искала да ми разясните всичко необходимо по тези сделки - документация, деклариране и т.н.?
Българска фирма нерегистрирана по ДДС има фактура за стоки от страна членка на ЕС. Във фактурата не е начислено ДДС. Има ли някакво задължение нашата фирма относно неначисленото ДДС.
Българска фирма нерегистрирана по ДДС ще изнася за Англия. Има ли нищо по специфично в този случай? Освен за достигане на оборот от 50 хил лв. в Б-я трябва ли да следя и нещо друго?
Българска фирма превозвач, регистрирана по ДДС извършва транспортни услуги в ЕС.Клиента е гръцка фирма.Българската фирма издава фактура на гръцката фирма без ДДС, основание за неначисляване на ДДС чл. 22 ал.3 от ЗДДС.Трябва ли при оборот 35хил.евро /толкова е прага/българската фирма да се регистрира и в Гърция?
Българска фирма регистрирана по ЗДДС издава фактура на френска фирма (нерегистрирана по този закон) за продажба на стоки.Стоките се предават в България. Като сделка в страната ли да се третира продажбата и бългрската фирма да начисли и плати ДДС-то (със ставка 20%) без да се подава VIES декларация или трябва да се третира по друг начин.
Български шофьор извършва превоз на товар в направление България-Гърция в раките на 1 ден. Има ли право на командировка само за един ден? Съгласно наредбата за командировките в чужбина размерът е 27 евро, съгласно приложение 3.
Бюджетно предприятие зарежда гориво на автомобилите с транскарт. Фактурата за зареденото и разходвано през месеца гориво идва в началото на следващия месец. Какви счетоводни статии е коректно да се вземат в този случай и кога?
В договора за същия кредит е записано: чл.3 връщане на заема наведнъж. в чл.% Лихвата се дължи от датата на предоставяне на заема. При валутния кредит, ежемесечно ли начислявам разхода за лихви независимо, че и тя ще се изплати заедно с главницата?
В ЕТ салдото ми по с/ка 501-Каса в лева е много голямо но и парите не са в наличност. Може ли да има голямо салдо? Посъветвайте ме какво да направя. Същото се отнася и за ООД. В ООД не искат да разпределят дивиденти.
В заложна къща приходите са главно от такси и от лихви. Къде според вас ще бъдат отразени тези приходи в Отчета за приходи и разходи? Интересуват ме по-точно приходите от лихви, тъй като в момента ги отразявам по с-ка 721 и същата кореспондира с раздел Финансови приходи на ОПР според моя счетоводен софтуер.
В контекста предният ми въпрос не можах да разбера само -Данък върху печалбата на ЕТ от 01.2009 до 03.2009 сега ли следва да бъде платен или с подаване на годишната декларация през април 2010г?
В ОПР на отделен ред в часта "Разходи"; "Разходи за персонала"; "Разходи за осигуровки" следва да се посочат "Осигуровки, свързани с пенсии". Въпросът ми е дали тук следва да се посочат разходите за ДОО за фонд "Пенсии" или нещо друго.
В офиса ни беше доставен ПОС-Терминално устройство за плащане с карти и предполагам че счетоводно се отразява директно по сметка 503. Не знам обаче бележките, които остават след транзакцията къде трябва да я приложа - в смисъл в някаква книга или...
В последния брой на сп.Български счетоводител д-р Иван Златков казва, че "задължението за публикуване на ГФО се отнася за всички предприятия по смисъла на чл.1 ал.2 от ЗСч, без бюджетните, а не само за предприятията, чиито ГФО подлежат на независим финансов одит". Във връзка с това искам да попитам: 1. ЕООД, което прилага облекчена форма на финансова отчетност и не е пререгистрирано в ТР трябва ли да публикува отчета си за 2008г. в икономическо издание или интернет? Или това ще стане, след като се пререгистрира и тогава ще публикува отчетите си за стар период в ТР? 2. ЕООД, регистрирано по ТР, но без дейност за 2008г. какво публикува - нулеви отчети ли? Има ли друго нещо?
Вече за втори път прочитам Вашите отговори за възнаграждение по ДУК начислен за м.12.2008г и изплатен през м.01.2009 година,че не се увеличава финансовия резултат, а бях на курс и там указанията бяха, че задължително се увеличава финансовия резултат напр. на назначено лице по ДУК в ЕООД независимо че този договор е приравнен на трудов.Объркана съм как да постъпя.Извинявайте че отново пиша, но този въпрос ме вълнува и Ви вярвам?
Водя счетоводството на магазинче за закуски, които пристигат замръзени и се пекат на място! Интересувам се къде мога да прочета какъв процент фира се признава за данъчни цели - намаление на печалбата, а също и има доста брак на стока, която не е се продаде до края на деня се бракува, не остава за следващия ден! Със стойността на тази бракувана стока дали мога да си намаля печалбата?
Всички плащания на фирма за услуги ще се извършват само по банков път. Нарушение ли ще бъде, ако не се регистрира и използва касов апарат?
Второстепенен разпоредител с БК получава от първостепенен РБК дребно оборудване, осчетоводено както следва: 3029/4500 , 6019/3029 и 9909/9981. Въпросът ми е какви операции е необходимо да се вземат от второстепенния при връщането на оборудването на първостепенния РБК?
Възможно ли е да не бъде признат данъчният кредит за 2006, 2007 година, ако доставките са били през март, април, а доставчика издава фактурите през октомври, ноември (става въпрос за препарати и семена в селското стопанство) и ако е така какво ще им бъде основанието?
Въпроса ми е свързан с "Разходи за изграждане на дълготраен актив по стопански начин" . Ако фирма А закупи материали и възложи на фирма Б да изгради ДА с тези материали, това ще бъде ли актив за фирма А изграден по стопански начин? Разходите за материали и услуги свързани с изграждането на ДА минават през сметки 601 и 602, като се посочват в ОПР в разходната част и корегират в приходната в т.3 "Разходи за изграждане на дълготраен актив по стопански начин". Ако не може да се определи актива(от примера) като изграден по стопански начин трябвали да се вземат операции 207 / 302 и 207/401. Има ли точна дефиниция на " актив е изграден по стопански начин"?
Въпросът ми е относно попълването на Приложение № 4 от Декларацията по чл.50 от ЗДДФЛ. Лицето е получило наем от помещение. В част ІІ на Приложението е посочено че облаг.доход може да се намали с осиг.вноски по ЗЗО.Правилно ли е това и следва ли да се направи,ако лицето е собственик на ЕООД и се самоосигурявя,същевременно е назначен и по трудов договор в ООД и там е осигурен. С кои осигуровки да се намали обл.доход от наем, с тези които са внесени като самоосигуряващ се и тези които са внесени по трудовото правоотношение т. е. и с двете ли вноски за здравно.
Въпросът ми е следният: ЕТ - магазинче до момента е било на патент, а сега за да продава цигари следав да се регистрира по ДДС, а това ще стане по чл. 100 / ЗДДС до края на м. януари. Задължително ли е да подаде Деклрация за патент за първо тримесечие на 2009г. и съответно да плати данъка?
Въпросът ми е следният:Фирмата ни закупи материали за хигиена. В коя сметка да ги отнеса и ползва ли се ддс за тях?
Въпросът ми е: Имам регистрирано сдружение с нестопанска цел за обществено полезен труд, което се занимава с програми свързани с Фонд Земеделие, през 2008 година не сме получили субсидии, а сме ги изтеглили на кредит предварително. Имаме разходно-оправдателни документи за гориво и изплащане на възнаграждения на ФЛ по граждански договори, за което е начислен данък (за възнагражденията). Трябва ли да се подава годишна декларация в НАП и по кой член. Тази дейност води ли се като стопанска?
Въпросът ми е: ООД с 50% чуждестранно участие /единият съдружник е Турски гражданин/ дали подлежи на одиторска заверка /само заради факта, че има чуждестранно участие/, без да превишава останалите показатели и също дали има специфични процедури за счетоводното отчитане на дружеството?
Отиди на страница  1 [2] 3 ... 16 17 18  
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
625 Финансови разходи за бъдещи...

Чрез сметка 625 се отчитат разсрочените финансови разходи, които се признават за текущи през следващи отчетни периоди. Аналитичното...


252 Провизии за вземане от...

Сметка 252 е корективна. Тя не може да има дебитно салдо. Сметка 252 се дебитира при отписване от баланса на несъбираеми вземания от...


503 Разплащателна сметка в...

Чрез сметка 503 предприятията отчитат паричните средства, намиращи се на съхранение в банки, с които те извършват разплащания с други...


501 Каса в...

Чрез сметка 501 предприятията отчитат постъпилите и изплатени в брой парични средства, както и наличността в касата. Всички касови...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0695 сек.,0.0172 от тях за заявки.БД заявки:23. Сървър памет:2,091kb