http://www.account-bg.info/balansi/

Въпроси и отговори - архив - това е архив на въпроси задавани в сайта през 2008 и 2009 г.

Въпроси и отговори - архив
Избери категория  
Това е архив на по-отдавна задавани въпроси. 
Въпроси 
Всички фирми, които имат поне един назначен служител, ли са длъжни да се регистрират по Закона за защита на личните данни. Счетоводните къщи и те ли са длъжни? Ако е така, кои фирми всъщност не се регистрират?
Във връзка със наши задължения към фирма доставчик, НАП стартира процедура по чл. 230 от ДОПК срещу нас. Има ли възможност да се прекрати или евентуално удължи процедурата?
Във кодекси и закони се отварят всички закони с изключение на закона за независимия финансов одит.Моля да ми отговорите някакъв проблем ли има с този закон?
Възможно ли е да ме посъветвате от къде да намеря валутните курсове на БНБ от юли-до декември 2008г GLP-английска лира /покупка и продажба/.
Възможно ли е да публикувам ГФО за 2008 г. в Агенцията по вписванията,без подписа на Управителя на Заявление Г1.Имам пълномощно за това и не е ли възможно да попълня и представя горепосоченото заявление като съставител на ГФО.Управителя не е в страната ,за да ми завери нотариално заявлението, затова търся изход от положението.
Възможно ли е собственик и същевременно управител на ЕООД да плаща с лични средства разходи на фирмата му и при постъпление на приходи да прехвърля средствата от банковата сметка на фирмата към личната си сметка?
Въпросът ми е следния. Физическо лице съм,предлага ми се работа която трябва да извърша. Питането ми е как да постъпя да се регистрирам в търговския регистър по Булстат и да извърша определената работа или да сключа граждански договор с фирмата. Какви осигуровки ще внеса ако съм с Булстат, данъка ще ми е 10%. Иначе работя по трудов договор. За граждански договор ми е ясно какво ще ми удържи фирмата, но не съм наясно ако се регистрирам и извърша работата с Булстат като лице със свободна професия какво трябва да внеса.
Вярно ли сме определили код 8559 по кид 2008 за обучение на ПСМ, мотокаристи и допълнително обучение за възстановяване на отнети контролни точки. Ако сме сбъркали как да направим корекция тъй като за м.І и м.ІІ сме подали декл.1 и декл.6 в НАП и ще бъдем ли санкционирани за това?
Декларацията към ИТ по чл.15 /новата/ публикувана ли е някъде.
Джи пи си откри ЕООД като сега искаме ЕООД - то да купи действащото ЕТ - то на същия лекар, като в същото време ЕТ се заличи. Адвоката ще свърши неговата си работа остава счетоводно да го отразя. ЕООД трябва ли да подава някаква д-я където да отрази, че е закупил ЕТ с еди кой си булстат. И ЕТ - то трябва ли да подава годишна д-я до един месец след преобразуването или д-ята се подава до 30,04 на следващата година?
ДЗЗД има каса на червено т.е купува стока ,разхода е по голям от печалбата.За целта използвам сметка 499 като захранвам касата от средства на собственика.Въпросът ми е по какъв начин да покрия смека 499?Тя ще остане на кредитно салдо в края на годината и мога ли през следващата година от прихода да я покрия?
Длъжни ли са всички фирми да подадат декларация по чл.15 за безопастни условия на труд,заедно с това да заверят и ревизионна книга в Инспекцията по труда.
До кога е срока за пререгистрация на фирмите?
Договорите за правна защита издавани от адвокатите, адвокатски книжа ли са по смисъла на чл. 33 от закона за адвокатурата.
ДОПУСНАХ НЕВОЛНА ГРЕШКА 3 ПЪТИ ИЗВАДИХ ДНЕВНИЯ ОБОРОТ ОТ КАСОВИЯ АПАРАТ ,ПОЛУЧИ СЕ МИНУСОВА СМЕТКА КАК СЕ ОПРАВЯ ТОВА И КОЙ Я ОПРАВЯ ГРЕШКАТА ? ФАТАЛНО ЛИ Е? Моля за бърз отговор нова съм на работното място и страшно се притеснявам?
Доставяме стоки от друга държава членка на ЕС регистрирана по ДДС.На 05.08.2009 г. сме платили цялата дължима сума ,нямаме авансова фактура.Стоката пристига на 16.09.2009 и фактурата за стоката е със тази дата . Според мен протоколът трябва да се издаде през м.септември и начисленото ДДС да се включи в дневниците за септември . Според мен е така, но дали е правилно?
Едноличен собственик на капитала на българско дружество-руснак иска да прехвърли или дари целия капитал на майкаси.Какви ще бъдат данъчните и счетоводните последствия от това?
Едноличен собственик съм е управител на ЕООД. Осигурявам се по Договор зауправление./ДУ/ На 21.04.2009 г. навършвам 63 год. Събрал съм необходимите точки за пенсиониране. Въпросът ми е следният: 1.По какъв ред, в какъв срок и с какъв документ следва да прекратя осигуряването си по ДУ? 2. Задължително ли е дружеството да се за заличи в Търговския регистър и ако е така - в какъв срок? 3.Като пенсионер ще имам ли право да продължа дейността си в собственото си дружество, в качеството на негов управител?
ЕООД е публикувало през 2009 г. ГФО за 2008 г., придружен с Решение на Общото събрание за отнасяне на реализираната през 2008 г. печалба към неразпределената печалба от минали години. Поради наличието на свободни парични средства, едноличният собственик реши да си разпредели като дивидент част от тях. Въпросът ми е: следва ли това обстоятелство - новото решение на Общото събрание за отчисляване на дивидент, да се обяви отново в 7-дневен срок в Търговския регистър със заявление Г1?
ЕООД има намерение да придобие предприятието на ЕТ, след което ЕТ ще се заличи. Към днешна дата ЕТ не е пререгистрирано в търговския регистър. За да стане сделката, ЕТ длъжно ли е да се преригистрира в търговския регистър или е възможно да няма такава пререгистрация. За последващата сделка ЕООД трябва ли да подава някакви данни в търговския регистър. Освен това освен задължението на ЕТ да уведоми в НАП за заличаването, следва ли да се подава някъде друга подобна информация?
ЕООД има неразпределена печалба за 2006 и 2007 от 55000лв. През 2008 има 101 000лв загуба.След приключване на годината и приемане на ГФО, възможно ли е да се покрие част от загубата за 2008 с неразпределената печалба от минали години? Оформянето с протокол на ЕООД за приемане на ГФО ли се извършва?
ЕООД което има автомивка и извършва дейност измиване и почистване на автомобили. Освен това се занимава и с рекламна дейност - билбордове. Има назначени рабитници 2 - като миячи на автомобили, които са в дейност измиване на автомобили, а самия собственик се занимава с билбордовете. В коя дейност да се постави т.е. НКИД коя да бъде, по старата НКИД за 2003 година беше в Други услуги на населението а сега къде да бъде като се има предвид, че работниците са в почистване на автомобили на автомивка. И втори въпрос тегли ли се данъчен кредит т.е. отразяват ли се фактурите/разходните/ в дневника за покупки за реклама - билбордове?
ЕООД от 30.04.2009 год. променя наименованието си, адреса и едноличния собственик на капитала. Промените са отразени в търг. регистър. До момента още не е подаден за публикуване ГФО за 2008 год. Въпросът ми е как да оформя документите за публикуването - например формуляр Г1 да бъде подаден с актуалните данни в момента /ново име и представляващ/, а ГФО във вида си към момента на съставянето им /старото име на дружеството, стария представляваш/.
ЕООД, регистрирано в България, е собственост на чуждестранно ЮЛ. При изплащане в брой на разпределеният след приемане на ГФО дивидент, необходимо ли е да се издава касова бележка? С какви документи се оформя получаването на дивидента? Фирмата удържа ли 5% окончателен данък?
ЕООД. Едноличен собственик на капитала е чуждестранно физическо лице. Дружеството се представлява и управлява единствено от управителя - местно физическо лице. Заявлението за вписване на дружеството в Търговския регистър през 2006 г. е подадено от управителя. Въпросът ми е: Във връзка с предстоящата пререгистрация на дружеството, кой следва да се впише като заявител в А4 и Г1: управителят или едноличният собственик на капитала - чуждестранното физическо лице?
Отиди на страница  1 [2] 3 ... 9 10 11  
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
612 Разходи за спомагателна...

Чрез сметка 612 се отчитат извършените разходи в спомагателната дейност на предприятието. Спомагателна дейност за предприятието е тази,...


498 Други...

Чрез сметка 498 предприятията отчитат вземанията си от трети лица по операции, които не са обхванати от другите сметки в...


604 Разходи за...

Чрез сметка 604 се отчитат разходите за възнаграждения, определени със сключените договори, доплащанията по Кодекса на труда и други...


722 Приходи от дялово...

Чрез сметка 722 се отчитат получените дивиденти от притежавани финансови дълготрайни активи. Аналитичното отчитане към сметка 722 може...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0690 сек.,0.0134 от тях за заявки.БД заявки:23. Сървър памет:2,092kb