http://www.account-bg.info/balansi/

Въпроси и отговори - архив - това е архив на въпроси задавани в сайта през 2008 и 2009 г.

Въпрос
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Въпрос: Ревизионната книга за кои обекти се отнася? За фирми които нямат нает персонал трябва ли да имат такава книга? И къде пише кога е крайния срок за заверка на такава книга?каква е санкцията при липса на такава книга?
Отговор: Текстовете по-долу са директни цитати от Кодекса на труда:

Ревизионна книга
Чл. 408. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) (1) Констатациите от извършените проверки и предписанията на контролните органи за спазване на трудовото законодателство се вписват в ревизионна книга.

(2) Работодателят е длъжен да осигури отделни ревизионни книги в предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд. Те се предоставят задължително на контролните органи при извършване на проверки.

(3) Ревизионната книга се заверява от инспекцията по труда по седалището на предприятието или на неговите поделения или по местонахождението на обектите и работните площадки, както и на другите места, на които се полага наемен труд.


Отговорност за нарушения на другите разпоредби на трудовото законодателство
Чл. 414. (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) Работодател, който наруши разпоредбите на трудовото законодателство извън правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 10 000 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание - с глоба в размер от 2500 до 10 000 лв.


Отговорност за маловажно нарушение
Чл. 415в. (Нов - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) За нарушение, което може да бъде отстранено веднага след установяването му по реда, предвиден в този кодекс, и от което не са произтекли вредни последици за работници и служители, виновното лице се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 50 до 100 лв.


Коя от двете санкции ще ви бъде наложена, зависи от контролния орган.

Във всеки случай ако нямате нает персонал нямате задължение да заверите ревизионна книга.
В тази връзка срока за заверката явно е датата на назначаване на първия работник във фирмата.
За кои обекти е нужна? Мисля, че в чл. 408 много ясно са определени обектите - всички обекти, че даже и на някои места които не са обекти.

Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
302...

Чрез сметка 302 се отчитат: - Материалите на предприятието, предназначени за влагане в производствено-експлоатационния процес с цел...


629 Други финансови...

Чрез сметка 629 се отчитат финансови разходи, които не са отразени по останалите сметки от групата. Сметка 629 се дебитира със сумите на...


206 Стопански...

Чрез сметка 206 се отчитат канцеларските мебели, инвентарът в кухните, офисобзавеждане, спортният и друг стопански инвентар. Като...


699 Други извънредни...

Чрез сметка 699 се отчитат разходи, които не са обхванати чрез останалите сметки от групата, като брак на активи, събития от минали...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0502 сек.,0.0101 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,086kb