http://www.account-bg.info/balansi/

Въпроси и отговори - архив - това е архив на въпроси задавани в сайта през 2008 и 2009 г.

Въпроси и отговори - архив
Избери категория  
Това е архив на по-отдавна задавани въпроси. 
Въпроси 
Отдавна се носи слух ,че дружествата-ДЗЗД ще се премахнат.Има ли някаква идея по този въпрос.Смущава ме факта ,че те не влизат в кръга на фирми за пререгистрация и се страхувам да не пропусна определен срок.
Пенсионер съм по болест. На 13.11.2009г. навършвам 63г. и имам съответния брой 100точки необходими за пенсиониране за изслужено време и старост. Кога трябва да подам документи в отдел Пенсии?
По повод проверка от НАП за недеклариран доход от продажба на един недвижим имот се стига до спор - какво е жилищен имот и по точно дворното място влиза ли в тази категори .Може ли някъде да се намери определение на това защото проверяващият ще ни изгори затова че няма точно определение в закона. В случая сградата е продадена на физ.лице а прилежащата земя е продадена на юридическо лице.Това говори ли че се продават два имота.
По телевизията казаха, че от Новата година/2009/ ще дават помощи за децата по 100 лева. Никоя инстанция не знае за това и никой не може да ме насочи . Искам да знам с какъв закон е гласуван, къде е побликуван или гласуван този закон към кой трябва да се обърна и какви документи са необходими да подам и къде.
Подава ли декларация по чл.50 от ЗОДФЛ лице по ДУК, което няма други доходи освен по ДУК.
Предстои ми да регистрирам ЕООД. Първоначално колко процента от 5000 лв. трябва да внеса в банката. Откривам ЕООД в провинцията, но мога ли да внеса тези пари в обслужващата ми банка в София или трябва да е банка на територията на седалището?
Предстои ни общо събрание на кооперация, при което ще се промени управителния и надзорния съвет. Бихте ли ни предложили вариант на Протокола, в който да отразим решенията на общото събрание?
През 2007 година е получен заем от чуждестранна фирма към българска таква. Получените средства са декларирани в БНБ. Необходимо ли е да се подават годишни и тримесечни декларации за средствата при положение, че няма движение по заема /т.е. не са превеждани суми към заемодателя/. Предвидени ли са санкции в закона, ако е трябвало да се декларират, а не са?
През 2008г. ЕООД има изплатени суми по ДУК. Трябва ли да ги включа в справката за изплатени доходи на физически лица? Нали доходите по ДУК за 2008 г. са приравнени на трудови. Декларират ли се някъде другаде?
През м.12 2008г.регистрирах ЕООД, но дейността му започна през2009г. В НАП съм подал ГДД и отчети за неработещо ЕООД, в статистиката също. В Агенцията по вписванията какво трябва да подам и до кога е срока?
През м.октомври 2008 г е регестрирано ЕООД. Въпросът ми е: какви документи да представя в АВ до 30.06.2009г за обявяване на ГФО?
При положение, че фирмата дължи средства на собственика; при плащане на разходите с лични средства на собственика има първични сч. документи /фактури с касови бележки и разходни ордери /и собственика може да докаже произхода на средствата си, какъв документ е необходим при връщане на задължението към собственика от страна на фирмата да се приложи към извлечението от банкова сметка?
При попълване на ГДД по чл. 92, когато ЕООД-то е на данъчна загуба през 2007 г. и през 2008г., попълва ли се справка 4 - пренасяне на данъчни загуби. Според мен не се попълва, защото няма печалба от която да се приспадне загубата. ЕООД-то е започнало дейност през 2007година. Моля, за Вашето компетентно мнение.
При регистрация на ново дружество един от приложените документи е Договор за възлагане на управление. Ако след 2 месеца се извърши промяна на някое обстоятелство(напр. промяна на възнаграждението), отново ли ще трябва да се регистрира в ТР, или това ще стане само с протокол на ОС? Ще трябва ли да се извърши регистрация на договора и в НОИ и да се отрази в осигурителната книжка?
Приема ли се сканираната разпечатка на документ за оригинал? Разпечатката със същата тежест ли е, като оригиналния документ?
Признават ли се командировките на управителя на ЕООД за разход? Дейноста ни е сервиз на техника и се налага да ходи в други градове на страната във връзка с дейноста.
Промяна седалище на фирма. Промяната е вписана в ТР. Какъв е реда за прехвърляне досието на фирмата от предишния офис на НАП в новия т.е. след смяна на седалището. От офиса на НАП до настоящия момент ми казаха, че след вписване в ТР , трябва в новия офис на ТД да подадем молба, но каква молба немогат да кажат. От агенцията по вписва отговориха, че прехвърлянето става служебно, и тъй като няма съвпадение на нито едно мнение се обръщам към Вас за помощ.
Работим с един адвокат по договор за правна защита. Доколкото знам трябва да му удържа 10% данък като приспадане на НПР. Не му удържам осигуровки,ако ми е представил декларация. СИС ли му издавам? А той какъв документ ми представя?Д1 не се подава за данъка а само накрая на годината справка за изплатени суми?
Работя в учреждение на 4 часов работен ден, на колко дни платен и неплатен годишен отпуск имам право, като имам и две деца под 18-год. възраст? Кaк ми се изчислява стажа за пенсия?
Работя в частна фирма имам сключен трудов договор на длъжност инвеститорски контрол, но в длъжностната характеристика освен дейностите като инв. контрол са включени дейности на охрана по труда. Водя се на прякото подчинение на главен инженер на фирмата. При една проверка от ГИ по труда нося ли някакви наказателни отговорности при констатирани нарушения?
Работя като счетоводител от няколко месеца в детска градина, още съм студент, нямам предишен стаж по специалността. Имам ли законово право да подписвам оборотните ведомости- синтетични и аналитични, които всеки месец се предават на главния счетоводител?
Работя на постоянен трудов договор. На 29 януари подадох молба за напускане на работа, като цитирах чл. 325, т.1-по взаимно съгласие, като посочих, че ако не се прекрати по този начин, молбата ми да се счита за предизвестие. Възможно ли е преди да изтече срокът на предизвестие, да подам друга молба, че искам да бъда освободена, като понеса последствията, т.е. дължа сумата за срока на неспазеното предизвестие?
Работя на трудов договор,а съпругът ми е земеделски производител и се осигурява(самоосигурява)като такъв.От къде и какви документи са му нужни за получаване на детски надбавки?
Ревизионната книга за кои обекти се отнася? За фирми които нямат нает персонал трябва ли да имат такава книга? И къде пише кога е крайния срок за заверка на такава книга?каква е санкцията при липса на такава книга?
Регистрирала съм дружество с ограничена отговорност в Агенцията по Вписванията- 70% от капитала/3500.00лв./Въпроса ми е дали при довнасянето на останалата част от 30%/1500.00лв/, трябва да подам в АВ заявление за довнасяне на капитала и какви документи трябва да го придружават?
Отиди на страница  1 2 3 ... 7 [8] 9 10 11  
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
241 Амортизация на дълготрайни материални...

Сметка 241 е корективна. Чрез нея се отчита амортизацията на дълготрайни материални активи. Сметка 241 се дебитира при отписване от...


709 Приходи от други...

Чрез сметка 709 се отчитат постъпленията от различни случайни продажби, които не са свързани с експлоатационната дейност на...


624 Разходи по валутни...

Чрез сметка 624 се отчитат отрицателните разлики от промяна на валутни курсове на чуждестранна валута. Сметка 624 се дебитира със сумата...


625 Финансови разходи за бъдещи...

Чрез сметка 625 се отчитат разсрочените финансови разходи, които се признават за текущи през следващи отчетни периоди. Аналитичното...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0431 сек.,0.0097 от тях за заявки.БД заявки:23. Сървър памет:2,090kb