http://www.account-bg.info/balansi/

Въпроси и отговори - архив - това е архив на въпроси задавани в сайта през 2008 и 2009 г.

Въпроси и отговори - архив
Избери категория  
Това е архив на по-отдавна задавани въпроси. 
Въпроси 
Сключихме трудови договори с работници за нов обект които не са постъпили на работа вече трета седмица защото не е открита строителната площадка поради бюрократични спънки. В трудовия договор е записано че трябва да постъпят в двуседмичен срок от негово сключване. Договорите са обявани в НАП. Нарушава ли се законодателството ако постъпят на четвъртата седмица. Служителите разбират проблема и са склонни да изчакат. Но не трябва ли да се оформи и документално това по някакъв начин?
След връчване на заповед за прекратяване на договор на основание чл. 71 от КТ, лицето носи болничен /30 дни/. Когато изтече болничният, трябва ли да се изготвя нова заповед с друга дата?
След като детето ми е навършило 6 месеца, коя от декларациите трябва да представи моя работодател пред НОИ за остатъка до 410 дни,(във връзка с новите промени).
След промяната на кода на икономическата дейност на фирмата съгласно КИД-2008, трябва ли да се изготвят нови допълнителни споразумения с всички работници и служители поради извършената промяна?
Следва ли да се изплаща допълнително възнаграждение за образователна научна степен "Доктор" за времето, когато е в платен годиешен отпуск или служебен отпуск.
Служител е представил болничен за 43 дни, който не е начислен и изплатен. Как се процедира в такъв случаи?
Служител има договорена заплата по ТД -500 лв. Дадени са му ваучери за храна - 60лв. Редно ли е същите да се удържат от заплатата. Какво печели служителя освен че му се намалява ДОД с някаква малка сума?
Служител постъпва на работа на 20.05.2009 г. В отработени дни следва ли да се включи 30.05.2009 г. В декларация 1 колко дни ще посоча 8 или 9. Служителка в отпуск за отглеждане на дете до 2 годи.Отпускът приключва на 26.05.2009 г. От 27.05.09 има заповед за платен годишен отпуск. Въпросът е същият 30.05. влизали в платения год. отпуск?
Спешно ми трябва КИД на пункт за изваряване на ферментирали плодове
Справка относно дните на отпуската как мога да разбера колко са точно аз ги знам приблизително работя в училище.
Строителна фирма има сключени тр договори с работници и им внася со тук България но има оферта за строителна услуга във Франция - възможно ли е с тези тр договори да излязат в чужбина тези работници?
Считано от 07.05.2009 г освобождавам работник на осн.чл.328 ал.1 т. 3. Дължим обещетение съгл. чл.222 ал.1 от КТ за един месец. Тъй като дните от 01 до 06 вкл. не са работни, единият месец как ще се формира - до 31.05.2009г. или до 06.06.2009г.
Съгл.КТ, Чл. 111. "(Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното му трудово правоотношение." Въпросът ми е: 1.Ако "не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното му трудово правоотношение", следва ли лицето да иска разрешение от основния си работодател, за да бъде назначено по ІІ-ри др. договор в друго предприятие? 2. Вторият трудов договор вписва ли се в трудовата му книжка?
Трябва да изготвя УП-3 на работник работещ на непълно работно време-4 часа.Как да изчисля дните за месец август, като има отработени 15 дни или 60 часа. Съжалявам много, но искам да добавя към въпроса за изготвяне на УП-3 на работник работещ на непълно работно време-4 часа.За месец август е отработил 15 дни или 60 часа и е бил 6 дни в неплатен отпуск.Как да изчисля трудовият стаж за този месец.
Трябва да назначим на работа чужденец. Какви документи и от къде са необходими? От къде да намеря Наребда за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешениь за работа в РБ.
Управител на една фирма иска да даде по една заплата "Великденска "на служителите си. Въпросът ми е: Основание. Заповед? или Протокол на ОС- фирмата е ООД. В отделна ведомст ли трябва да начисля допълнителната заплата. При всички положения осигурителния доход на част от служителите ще превиши максималния осигурителен доход за м.април. Може ли във ведомстта за м.04/2009 да насчисля двойно заплати? и по този начин, ще огранича вноските за фондовете на ДОО до максималния размер.
Управител на ЕООД, който не е собственик на дружеството, а по съдебна регистрация е управител.Същото лице работи по трудов договор на друга длъжност в същото дружество и се осигурява по този договор.В договора му за управление и контрол е записано, че "управителя работи безвъзмездно" и не се начисляват и внасят осигуровки по ДУК. Моля Вашето компетентно становище за това правилно ли лицето е осигурено само по трудовия договор(който е под 2000 лв.), а по ДУК не се начисляват и внасят осигуовки?
Управител на фирма, назначен с ДУК, възможно ли е да сключи със същата фирма и граждански договор?
Фирма ЕТ предстои да бъде закрита. Има работничка на трудов договор, която в момента е в болнични и при закриването на фирмата още ще е в болнични, а след това й предстои да излезе по майчинство. Ако работничката беше на работа - щях да прекратя трудовото правоотношение по чл. 328 т.1 от КТ, да й начисля обезщетение по чл.222 от КТ и да я пратя в Бюрото по труда. А при това положение - когато е в болнични - не знам какво да правя. Мога ли да прекратя трудовото правооношение по същия член от КТ? И как трябва да постъпи работничката след като я съкрати фирмата? Има ли право на останалите болнични и на майчинство след това? В тази фирма има една година стаж преди да излезе в болнични.
Фирма с персонал 3 лица. Управител по ДУК, Оперативен счетоводител, Секретарка. При определяне индивидуална заплата на служител от група 4 по НКП е по-висока от заплатата на служител група 3 от НКП, същият е със заплата съответстваща на МОП за професията. Лицето няма претенции, относно това, че заплатата на служител група 4 е по-висока. Въпросът е: индивидуалната работна заплата на административния персонал може ли да бъде по-висока от индивидуалната заплата на Приложни специалисти. Нарушава ли се Норматитивен акт?
Ще назначаваме служител на втори трудов договор с време на работа 2 часа. Какво трябва да ми представи като документи от първия работодател, за да сме сигурни, че той е уведомен? На каква минимална сума трябва да го осигуряваме - прага за дейността, пропорционално на часовете работа или на повече?
Отиди на страница  1 2 3 4 5 6 7 [8]  
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
122 Неразпределена печалба от минали...

Чрез сметка 122 се отчита неразпределената печалба от минали години. Сметка 122 се дебитира при: 1. Заделяне на част от печалбата за...


703 Приходи от продажби на...

Чрез сметка 703 се отчитат постъпленията от различни видове услуги, като: транспортни, спедиторски, туристически, проектно-проучвателни,...


101 Основен...

Чрез сметка 101 се отчита основният капитал. Той е относително постоянна величина. В дружествените предприятия основният капитал се...


603 Разходи за...

Чрез сметка 603 се отчитат начислените амортизации на дълготрайни материални и нематериални активи. Сметка 603 се дебитира при...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0441 сек.,0.0128 от тях за заявки.БД заявки:23. Сървър памет:2,089kb