http://www.account-bg.info/balansi/

Въпроси и отговори - архив - това е архив на въпроси задавани в сайта през 2008 и 2009 г.

Въпроси и отговори - архив
Избери категория  
Това е архив на по-отдавна задавани въпроси. 
Въпроси 
Моля ако може да ми отговорите на сл.въпрос: от 01.04.2009г съм освободена от работа по чл.325 т.3 -изтичане на уговорен срок. Ще мога ли да се запиша в Бюро по труда- с обещетение и какви документи са нужни?
Моля ако е възможно да ми отговорите колко ще са работните дни в м.април 2009г. Ще се работи ли на 25.04.2009г.
Моля ви за помощ , искам да прехвърля фирмата си на съпругата си става въпрос за "ЕТ" но в агенцията по вписвания ми казаха да си намеря информация в нета, но аз се ровя вече доста време и не намирам какви документи ми трябват за това. Ако може да ми кажете какво трябва да направя или къде да го прочета.
Моя въпрос е следния: български гражданин желае да учреди фирма /ЕТ или ЕООД/ в България,но да развива дейност в страна,член на ЕС. Възможно ли е и как ще се осъществява това?
На 10.03.2009 година изтича 4-месечния срок за извършване на ревизията.На 09.03.2009 година ми бе връчено Уведомление по чл.124 от ДОПК,че ревизията ще бъде извършена по реда на чл.122 от ДОПК,като ми бе дадена възможност в 15-дневен срок да представя допълнителни доказателства т.е след крайния срок за приключване на ревизията.Крайния срок за представяне на доказателствата съвпада с крайния срок за издаване на РД т.е 24.03.2009 година.Правилни ли са действията на органа по приходите и мога ли да ги оспоря?На 10.03.2009 година изтича 4-месечния срок за извършване на ревизията.На 09.03.2009 година ми бе връчено Уведомление по чл.124 от ДОПК,че ревизията ще бъде извършена по реда на чл.122 от ДОПК,като ми бе дадена възможност в 15-дневен срок да представя допълнителни доказателства т.е след крайния срок за приключване на ревизията.Крайния срок за представяне на доказателствата съвпада с крайния срок за издаване на РД т.е 24.03.2009 година. Правилни ли са действията на органа по приходите и мога ли да ги оспоря?
На какво основание могат да ме понижат в длъжност.След майчинството могат ли да съкратят щата и да ме понижат?
На какъв принцип се изчислява лихвата при нерегулярно влагане и погашение на лични средства от собственик на фирма? Определят ли се погасителни вноски с главница и лихва за подобен вид заем? Възможно ли е да получа някакъв примерен образец на подобен договор?
На това финансиране от страна на собственика-плащане с лични средства на разходите, контролните органи могат ли да погледнат като отклонение от данъчното облагане във връзка с чл.16 от ЗКПО?
Наскоро заличихме едно ЕТ, дейността на което бе спряно много отдавна. Въпросът ми е, дали ще е необходимо да обявяваме отчетите за 2007 и 2008г в Търг. регистър след като вече не съществува такава фирма?
Наш служител се пенсионира. От НОИ /Пенсионното/ е върнат да представи писмо от последния осигурител. Бихте ли помогнали, какво представлява това писмо. Има ли някакъв образец?
Необходима ли е пререгистрация на трудовите договори във връзка с влизане в сила на КИД-2008? Има ли опредеена процедура при промяна на икономическата дейност за нейното деклариране в НАП?
Необходимо ли е всяка фирма да се регистрира в инспекцията по труда? Фирми, ЕООД,ООД,ЕТ, които нямат назначени работници, трябва ли да се регистрират?
Необходимо ли е да се начислява провизия на непогасено задължение по взет заем от 2006 и 2007, при положение, че е има анекс за удължаване срока на погасяване на заема? Ако да, в какъв размер?
Необходимо ли е да се уведомява НАП за направените промени в ООД, когато един съдружник излиза от дружеството и на негово място влиза друг. Пререгистрирахме фирмата в ТР. Напусналият съдружник не се е самоосигурявал в ООД-то, тъй като е самоосигурен в друга фирма, а новоприетият съдружник също е самоосигурен в друга фирма, работи по трудов договор и няма да се самоосигурява в ООД-то.
Необходимо ли е разрешително или лиценз за фирма,отдаваща коли под наем?
Необходимо ли е фирма, която няма назначени служители, освен собственика-управител по ДУК и се занимава с консултантска дейност, да извършва някаква регистрация в Инспекцията по труда?
Новорегистрирано ЕООД временно прекратява дейността си. Няма назначени лица на трудов договор, единствено собственика, който се осигурява по ДУК. Въпросът ми е каква е процедурана по временно прекратяване на дейността? Трябва ли да се подава някакво заявление в НАП и НОИ за спиране на дейността и осигуряването?
Новосъздадена фирма ще се помещава в офис собственост на бащата на собственика на фирмата, който не е свързан по никакъв начин с фирмата. Допустимо ли е да се сключи безвъзмезден договор за използването на офиса, при условие че наистина няма да се заплаща наем от фирмата за използването му? Смята ли се за отклонение от данъчното облагане?
Нужно ли е управителят да провежда на себе си инструктаж за безопасен труд и да се попълват съответните книги за инструктажи?
Освободен съм по чл.222 ал.2,3,имам над10г. в предприятието,за което ми се изплащат 6 заплати.Интересуваме кой месец се взима ,като база за изчисляване на тези възнаграждения.
Осигуряване на управител на АД. На Общо събрание се избира нов управител на АД. Четири месеца след избора все още не е сключен договор за управление, лицето не получава заплата, осигурено е на друго работно място. Въпросите ми са 2: 1. Дали новият управител на АД дължи осигуровки? 2. Дали изборът му е законен след като няма договор за управление?
Осъществен е внос на злато от Италия. Има издадена фактура, но съгласно тяхното законодателство във фактурата не е начислен ДДС. Фирмата е с редовен VIN номер. В този случай налице ли е за мен вътреобщностно придобиване и следва ли да съставя протокол по чл.117 от ЗДДС?
От коя година е в сила ДЗПО и по точно доброволно пенсионно осигуряване?
От къде мога да изтегля необходими документи за преподписване на действащ Договор м/у РЗОК и Аптека.
ОТ ПЕТ МЕСЕЦА РАБОТЯ В АДМИНИСТРАЦИЯ. ИМАМ ТРУДОВ СТАЖ 2 Г И 5 М В ПЕРИОДА 2003 -2006 Г. КАТО ШИВАЧКА, ОТ КОИТО ДВЕ ГОДИНИ СА ПО МАЙЧИНСТВО.ИМАМ ЛИ ПРАВО НА % ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМE?
Отиди на страница  1 2 3 ... 6 [7] 8 9 10 11  
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
444 Вземания по съдебни...

Чрез сметка 444 предприятията отчитат вземанията, отнесени за решаване от съда. Аналитичното отчитане към сметка 444 може да се...


457 Разчети с...

Чрез сметка 457 предприятията отчитат сметните си отношения с митниците във връзка с начисляване и изплащане на митни...


705 Приходи от...

Чрез сметка 705 се отчита частта от финансиранията, която се признава за приход за съответния отчетен период. Сметка 705 се дебитира при...


691 Отписани...

Чрез сметка 691 се отчитат отписаните вземания на предприятието след изтичане на давностния срок и отхвърлените искове от съда, както и...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0660 сек.,0.0144 от тях за заявки.БД заявки:23. Сървър памет:2,088kb