http://www.account-bg.info/balansi/

Въпроси и отговори - архив - това е архив на въпроси задавани в сайта през 2008 и 2009 г.

Въпроси и отговори - архив
Избери категория  
Това е архив на по-отдавна задавани въпроси. 
Въпроси 
към въпроса какво имам предвид с "резервирани отпуски" , исках да кажа,че не са начислени за 2007 и 2008 г. натрупващи се компенсируеми отпуски за служителката по майчинство. От Вашия отговор разбирам, че е задължително да се начисли неизползваната отпуска за 2007, 2008 и 2009 г. При попълване на ГДД, необходимо ли е да увелича резултатът със сумата на нач.отпуска за 2007 и 2008 и съотв.осигуровки?
Лице е в отпуск по майчиство до навършването на 2 години на детето. Подава молба за напускане. няма отработени дни през годините. от м. юли 2007 преди да излезе в отпуск по майчиство.. На каква база трябва да изчисля обещетението за неползван отпуск. Има подписано допълнително споразумение за 180 лв през м. май 2008 година.
Лице което работи с постоянен трудов договор. Каква е формата за отразяване писмено промени във връзка с изменение на заплашането му,без изменение на длъйността-анекс,допълнително споразумение? Трябва ли да се уведомява НАП за промяната или не?
Лице работи във фирма, оказва се, че са пропуснали да му направят трудов договор. По какъв начин да се докаже, че лицето има стаж във фирмата от 5 месеца преди датата на трудовия му договор? Може ли да се направи граждански договор?
Лице работи във фирмата от 2001 г. От 01.11.2009 г. прекратяваме трудовия му договор. Въпросът ми е : За целия период на трудов стаж, работника не е ползвал платен годишен отпуск. Имаме ли право да му изплатим обезщетение за тези години - и какво е основанието за това?
Лице работи при първи работодател на 8 часа и при втори работодател на 4 часа. От 01.09. подава молба за напускане от втори работодател. Трябва ли втория работодател да изплати обещетение за неползван отпуск за 2009 година?
Лице, което е на Трудов договор по чл. 70, ал. от КТ договор със срок за изпитване, който изтича на 16,12,2008г. На основание кой член от КТ договора му става безсрочен.Пускаме Допълнително споразумение и кой член от КТ следва да се запише в трудовия договор. В уведомлението до НАП в клетка 2 тип на договора записваме допълнително споразумение- 02. Следва да се посочи и в клетка 12 срока на договора, който вече е безсрочен.Каква дата да пиша в клетка 12, след като договора вече е безсрочен.?
Мога ли да назнача пенсионер по трудов договор на четири часов работен ден, след като останалите работници от фирмата са на осем часов?
Може ли да ползва платен отпуск лице, което по принцип има 8 месеца трудов стаж, но в нашата фирма работи само от един месец?
Може ли да се прекрати по-рано договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ и на какво основание/преди да е свършена работата/? Искаме да освободим някои от хората, защото работата значително е намалена.
Може ли да се сключи ДУК без възнаграждение и ще се дължат ли осигуровки по осигурителен праг. В кой Закон се регламентира това?
Може ли едновременно да се изпълнява длъжност "стоковед - снабдител "и длъжност "склададжия"? Ако това не е редно, има ли закон, с който това е забранено?
Може ли лице да се назначи на работа - реално да работи 2 работни дни и след това по нейно съгласие да ползва отпуск за отгл.на малко дете до навършване на две годишна възраст по чл.53 от КСО, съгл.чл.164 от КТ. Преди това действие лицето има 6 год. трудов и осигур.стаж. Въпросът ми е : Има ли регламентирани бр.раб.дни за да влезе отново лицето в кръга на осигурените лица.
Може ли лице за професионална компетентност за международен автомобилен превоз на пътници да се назначи на трудов договор или е на граждански и ако може на трудов догово може ли да бъде на 2,4,6,8 часа?
Може ли някой да ми помогне в неуспешното ми търсене на длъжностна характеристика "оптик" с НКП 32244002.
Може ли при срочен договор по заместване да пуснем лицето няколко дни в неплатен отпуск?
Може ли управител на ООД да е назначен на трудов договор и да ползва първо неплатен отпуск до 30 дни и след това да ползва неплатен отпуск без право на трудов стаж?
Моля Ви за помощ. Изтеглих ведомост за заплати от вашия сайт. Има служител в болнични. Ако впиша отработени дни и първия ден в болничен за сметка на работодателя начислява и ДОД? Нещо можи би неправилно попълвам във ведомоста. В графата обезщетения пише болнични включително за сметка на РУСО. следва ли болничния ако общо е за 5 дни да впиша 5 или да намаля с един, който в същност влиза в отработени дни, съгласно изискването на КСО.
Моля ви, помогнете ми да намеря длъжностна характеристика на стъкломияч НКПД 91420003 и работник сглобяване детайли НКПД 93210008.
Моля да ми отговорите може ли управител на оод да бъде назначен на трудов договор в същото. за пояснение управителят е съдружник в оод-то . другият съдружник също е на трудов договор.
Моля за отговор на следният въпрос. Фирмата ни има договори за охрана на обекти за срок от три години.По чл 68 ал.1 т.1 или т.2. да бъдат назначавани работниците, за да може с приключването на обекта да бъдат освобождавани.
На 02.06.2008г. назначавам работничка на трудов договор на 8 ч.,като същата няма друг трудов стаж.На 01.02.2009 г. лицето е преназначено на 4 ч.,а от 01.07.2009г. е преназначена отново на 8 ч. В средата на юли работничката ни уведомява,че е бременна .На 24. юли.2009 г. същата ни предоставя болничен лист за полагащия й се болничен отпуск преди раждане / 45 дена/ . Видно е че няма 12м. осигурителен стаж и въпросът ни е какъв вид обезщетение ще й се изплати и кога, освен това как и като какъв вид да се отрази това осъствие във ведомостта?
На 10.08.09 е връчено предизвестие за съкращение по чл.328 ал.1 т.3 което предизвестие работника трябва да го изработи.на 01.09.09 работникът излиза в болнични.болничните удължават ли срока на предизвестието и ако не го удължават око на 10.09.09 лицето е в билнични как трябва да му се връчи заповедта за прекратяване на трудовия договор?
На каква длъжност в момента отговаря длъжността, която по-рано се наричаше ОТК?
На служителка иззтича отпуск отглеждане на малко дете до 2 г. Непосредствено след този отпуск иска да ползва платен годишен отпуск за този период. Въпросът ми: База за изчисляване платения годишен отпуск е последния месец прлехождащ излизане в отпуск за брем. и раждане?. През две годишния период на отпуск служителите във фирмата имат увеличение на заплатите с допълнит.споразумения, същата служителка няма такова. По принцип работници и служители, които по време на увеличение на заплатите са в някакъв отпуск имат ли право на такова, ако същото не е регламентирано с нормативен акт. Втори въпрос. Сключен договор със срок за изпитване чл.70 от КТ 6 месечния период изтича на 26 май. Работодателя иска същата да остане на работа на същата длъжност. Следва ли да се подаде уведомление по чл.62 от КТ.
Отиди на страница  1 2 3 4 [5] 6 7 8  
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
603 Разходи за...

Чрез сметка 603 се отчитат начислените амортизации на дълготрайни материални и нематериални активи. Сметка 603 се дебитира при...


101 Основен...

Чрез сметка 101 се отчита основният капитал. Той е относително постоянна величина. В дружествените предприятия основният капитал се...


613 Разходи за бъдещи...

Чрез сметка 613 се отчитат разходите, които са извършени през отчетния период, а се отнасят за бъдещи периоди. При отразяване на...


791 Отписани...

Чрез сметка 791 се отчитат отписаните задължения с изтекъл срок на погасителна давност, както и тези по предявени искове, отхвърлени с...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0473 сек.,0.0121 от тях за заявки.БД заявки:23. Сървър памет:2,092kb