http://www.account-bg.info/balansi/

Въпроси и отговори - архив - това е архив на въпроси задавани в сайта през 2008 и 2009 г.

Въпрос
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Въпрос: Активи на финансов лизинг, заведени в САП и ДАП, с начислени амортизации и балансова стойност към 30.03.2009, съответно и задължение към лизингодателя в предприятието-майка. Съгл. решение на ОСА, договорите за тези активи ще се преподпишат между лизингодател, дъщерно дружество /и те ще се включат в техния баланс/ и солидарен длъжник-"майката", като ще получим КТ-ни известия за остатъка по главницата от лизингодателя, което ще се осчетоводи гр.20/401-червено.Това ще закрие салдото по с/ка 401,ще намали амортизируемата стойност, напр. към 01.04.2009.Как да отпиша тези активи от АмПл? Балансовата им стойност по САП е по-голяма от сумата на КТ-ните известия. За начислената амортизация по САП 241/гр.20.
Отговор: Активът следва да отпишите по общите правила за отписване на ДМА регламентирани в счетоводен стандарт 16.
Съгласно СС 16 при отписване на ДМА се признават печалба или загуба в зависимост от остатъчната стойнсот на актива.
Във вашия случай следва да отнесете остатъчната стойност в други разходи.
Като счетоводна операция би следвало д аизглежда така:

609/20 - с остатъчната стойност на актива.

Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
721 Приходи от...

Чрез сметка 721 се отразяват приходите от лихви за предоставени заеми, парични средства в банки и финансови институции. Сметка 721 се...


612 Разходи за спомагателна...

Чрез сметка 612 се отчитат извършените разходи в спомагателната дейност на предприятието. Спомагателна дейност за предприятието е тази,...


102 Капитал, неизискващ...

Чрез сметка 102 се отчита капиталът неизискващ регистрация, формиран съгласно устава на предприятието. Аналитичното отчитане към...


629 Други финансови...

Чрез сметка 629 се отчитат финансови разходи, които не са отразени по останалите сметки от групата. Сметка 629 се дебитира със сумите на...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0330 сек.,0.0083 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,087kb