http://www.account-bg.info/balansi/

Въпроси и отговори - архив - това е архив на въпроси задавани в сайта през 2008 и 2009 г.

Въпрос
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Въпрос: Активи на финансов лизинг, заведени в САП и ДАП, с начислени амортизации и балансова стойност към 30.03.2009, съответно и задължение към лизингодателя в предприятието-майка. Съгл. решение на ОСА, договорите за тези активи ще се преподпишат между лизингодател, дъщерно дружество /и те ще се включат в техния баланс/ и солидарен длъжник-"майката", като ще получим КТ-ни известия за остатъка по главницата от лизингодателя, което ще се осчетоводи гр.20/401-червено.Това ще закрие салдото по с/ка 401,ще намали амортизируемата стойност, напр. към 01.04.2009.Как да отпиша тези активи от АмПл? Балансовата им стойност по САП е по-голяма от сумата на КТ-ните известия. За начислената амортизация по САП 241/гр.20.
Отговор: Активът следва да отпишите по общите правила за отписване на ДМА регламентирани в счетоводен стандарт 16.
Съгласно СС 16 при отписване на ДМА се признават печалба или загуба в зависимост от остатъчната стойнсот на актива.
Във вашия случай следва да отнесете остатъчната стойност в други разходи.
Като счетоводна операция би следвало д аизглежда така:

609/20 - с остатъчната стойност на актива.

Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
102 Капитал, неизискващ...

Чрез сметка 102 се отчита капиталът неизискващ регистрация, формиран съгласно устава на предприятието. Аналитичното отчитане към...


792 Приходи от глоби и...

Чрез сметка 792 се отчитат начислените суми от глоби, неустойки, вреди и други подобни. Сметка 792 се дебитира при нейното приключване...


722 Приходи от дялово...

Чрез сметка 722 се отчитат получените дивиденти от притежавани финансови дълготрайни активи. Аналитичното отчитане към сметка 722 може...


702 Приходи от продажби на...

Чрез сметка 702 се отчитат постъпленията от продажби на стоки, както и формираният финансов резултат от продажбите. Аналитичното...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0719 сек.,0.0140 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,088kb