http://www.account-bg.info/balansi/

Въпроси и отговори - архив - това е архив на въпроси задавани в сайта през 2008 и 2009 г.

Въпрос
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Въпрос: АД трябва да се пререгистрира в АВ. Какви документи да се представят?
Отговор: Първо трябва да си извадите Удостоверение за актуално състояние, издадено на основание параграф 4 от ПЗР на ЗТР (актуално състояние за пререгистрация)

След това правите копие на устава на дружеството.

Попълвате заявление А5 за вписване на основните обстоятелства, като буквално преписвате издаденото ви актуално състояние, без никакви импровизации или творчество. Какво занчи това - много хора решават, че пререгистрацията е удобен момент да променят предмета си на дейност - трябва да знаете, че дори минимални разлики между вписания предмет на дейност в актуалното състояние и подаденото заявление А5 са основание за отказ от пререгистрация. Основание за отказ е и различие в кои да е от останалите атрибути налични едновременно в заявлението и удостоверението.

След това попълвате заявление Г1 за обявяване на устава на акционерното дружество.

И това сякаш е всичко.

Заявленията (А5 и Г1) се попълват от официалния представляващ дружеството - например Председателя на съвета на директорите. Никакви пълномощни не минават, за да се впише друг заявител.

Ако искате да сте по-спокойни при пререгистрацията,можете да разгледате подадените документи на някои вече пререгистрирани дружества. Всички са достъпни от сайта на търговския регистър.

Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
151 Получени краткосрочни...

Чрез сметка 151 се отчитат получените краткосрочни заеми. Заемите в чуждестранна валута се оценяват по централния курс на...


122 Неразпределена печалба от минали...

Чрез сметка 122 се отчита неразпределената печалба от минали години. Сметка 122 се дебитира при: 1. Заделяне на част от печалбата за...


501 Каса в...

Чрез сметка 501 предприятията отчитат постъпилите и изплатени в брой парични средства, както и наличността в касата. Всички касови...


101 Основен...

Чрез сметка 101 се отчита основният капитал. Той е относително постоянна величина. В дружествените предприятия основният капитал се...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0661 сек.,0.0133 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,061kb