http://www.account-bg.info/balansi/

Въпроси и отговори - архив - това е архив на въпроси задавани в сайта през 2008 и 2009 г.

Въпроси и отговори - архив
Избери категория  
Това е архив на по-отдавна задавани въпроси. 
Въпроси 
ЕООД получи лиценз за извършване на товарни превози. Как ще се осчетоводи?
Здравейте!ООД закупува недвижим имот от физическо лице.Необходимо ли е да се представи Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ пред НАП?
Здравейте, моят въпрос е относно пререгистрацията на ООД - какви са необходимите документи. Благодаря предварително!
Може ли работата в детските градини и ясли да се определи като непрекъсваем процес на работа?
Фирмата ни е с основен предмет на дейност търговия с недмижими имоти. Наети са двама служители, които работят в офиса. Необходима ли е регистрация на фирмата в Инспекцията по труда.
" БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА НАРЕДБА № 27 от 24 юли 2003 г. Чл. 9. Местните юридически лица или еднолични търговци отчитат тримесечно със статистически форми пред БНБ: 1. операциите и остатъците по финансови кредити, получени от или предоставени на чуждестранни лица; " Може ли ал.2 да се търкува, че при положение, че няма операции по получен финансов кредит отпада задължението за подаване на тримесечни статистически форми.
EOOД с основен капитал 10000,00лева - внесен под формата на апортна вноска - земя 300 кв.м.и паянтава сграда, които са собственост на управителя на ЕООД. Сградата се разрушава и на нейно място строи Управителя - като физическо лице. Какво следва от тук нататък? Основния капитал трябва ли да бъде намален? И ако има възможност по какъв начин земята може да премине като собственост на физическото лице.
ET и ЕООД без пререгистрация към 30,06,2009,неподлежащи на независим одит,трябва ли да публикуват ГФО за 2008 г . в ТР ? Как да тълкуваме текста -"Всички останали предприятие публикуват своите годишни финансови отчети чрез икономическо издание или члрез Интернет?
Kажете ми каква е разходната норма на лек а-л " СМАРТ".
Mоля кажете ми какво означават тези съкраштения: доо, мод, тзпб, екос, нзок, кид, дзпо, зок, гврс?
Tрябва ли да се подава баланс и ОПР на фирма която няма приходи а има само разходи?
АД трябва да се пререгистрира в АВ. Какви документи да се представят?
Аз съм ЕООД - Какъв набор от документи трябва да подам в НАП, Агенция по вписванията и Статистиката.
Ако в дадена фирма лицето което е орган по безопастност и здраве на труда установи че ситемно се употребява алкохол през работно време как да постъпи, трябва ли да предприеме нещо?
Ако заплатя с кредитна карта закупуването на материали, смята ли се това за плащане по банков път? Продавачът ми е издал фактура и касова бележка.
Ако застрахователна компания начислява разход за комисиона на застрах. агенти на база падеж по застрахователни полици, а изплаща комисионата на застрах. агент - ЕТ на база паричен поток/постъпили вноски по застраховки/, фактурата, която трябва да изададе ЕТ трябва да съответства на начисленият разход в компанията, а не на паричен поток?
Английски гражданин със статут на местно лице продава личният си автомобил, който е ползвал повече от една година. Според мен доходът му е необлагаем, но защо не съм сигурна?Смущава ме това английски гражданин.
Банката е Райфайзен. Възможно ли е да ми помогнете за 2008г от къде да изтегля курс купува/продава на GBP?
бащтата е управител на ЕООД и е собственик, ползва след 6-я месец на трето подред дете до 410д. до 30.07.2009г.може ли да излизе в отпуск на дете до 2-години и следва ли да се назначи прокурисt, които да изпълнява задълженията по ръководство на предприятието?
Бихте ли ми отговорили в какъв срок следва да се завери Ревизионната книга в Инспекцията по труда по реда на чл.408 от КТ. Ако до настоящия момент нямаме заверена такава, има ли краен срок, в който следва да направим това.
Бихтели помогнали. Кои от формулярите необходими за вписване В ТР подлежат на нотариална заверка.
Благодаря за отговорa на въпроса за семейна къша , която ще отдадем на строителна фирма под наем- за техни работници. Ще подпишем с фирмата договор за наем, според мен е добре да минава плащането по банков път, ако това се приеме от фирмата или да закупя кочан с фактури и да фактурирам сумите по ЕГ№ и трите си имена и адрес. кой вариант да избера според вас?
в какъв срок се издава удостоверение по чл.5,ал.10 КСО, при заличаване на ЕТ?
Влязла ли е в сила промяната за минимално изискуемата сумата на уставния капитал при учредяване на ООД и колко е тя към 2009 г.?
Внесъл съм държавната такса от 160 и 50лв. за регистриране на ЕООД, също така съм внесъл и в банката капитал по набирателна сметка, в момента виждам, че ми отказват регистрация , тъй като съм стоматолог и нямам право да регистрирам ЕООД.Сега ще ми се върнат ли таксите от агенцията по вписванията и как ще си изтегля парите внесени за капитал от банката?
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 9 10 11  
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
206 Стопански...

Чрез сметка 206 се отчитат канцеларските мебели, инвентарът в кухните, офисобзавеждане, спортният и друг стопански инвентар. Като...


402 Доставчици по...

Чрез сметка 402 се отчитат вземанията на предприятието от доставчиците за преведените им авансово суми срещу бъдещи доставки на активи...


722 Приходи от дялово...

Чрез сметка 722 се отчитат получените дивиденти от притежавани финансови дълготрайни активи. Аналитичното отчитане към сметка 722 може...


709 Приходи от други...

Чрез сметка 709 се отчитат постъпленията от различни случайни продажби, които не са свързани с експлоатационната дейност на...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0401 сек.,0.0122 от тях за заявки.БД заявки:23. Сървър памет:2,087kb