http://www.account-bg.info/balansi/

Въпроси и отговори - архив - това е архив на въпроси задавани в сайта през 2008 и 2009 г.

Въпроси и отговори - архив
Избери категория  
Това е архив на по-отдавна задавани въпроси. 
Въпроси 
В момента в офиса имаме два активни касови апарата, но ползваме само единия. Въпросът ми е трябва ли да приключвам касовия апарат, който е активен, но не е ползвам от месеци?
Здравейте - нашата фирма се занимава с производство на кухни и при пренасянето до клиента се опаковат със стреч фолио. Досега не сме плащали продуктова такса, нито сме подавали съответните документи. Как трябва да се процедира в такива случаи - да започвам ли да попълвам приложенията и ако започна от този месец ще ми бъде ли съставена глоба за това, че не съм подала съответните приложения за предходните месеци и мога ли изобщо да не ги подавам.
Здравейте искам да попитам какви документи трябва да се подготвят за дерегистрация на една фирма и пред кого трябва да бъдат представени?
Какви счетоводни статии да заведа по следните въпроси: 1. При анализ на просрочени вземания към края на периода, при което е установено,че търговско вземане от клиент в размер на 6000 лв, което към 01.01.2008 е било обезценено 50 на сто, не се очаква да бъде инкасирано. Същото е определено като безнадеждно и е обезценено до 0. 2.Извършена е преоценка към 31.12. 2008 на земи, като е формиран преоценъчен резерв в размер на 2200 лв. 3. Не са признати за данъчни цели отчетени разходи за брак, глоби и лихви и отразени разходи без документи в размер на 3200 лв. Как те ще се отразят на финансовия резултат и как да се отчетат в данъчна декларация.
Признава ли се разхода за наем на офис за данъчни цели?
Днес ми беше зададен следния хипотетичен невъзможен въпрос - ако се издаде фактура, за плащане в брой, но реално самото плащането се извърши през следващата година, как ще се отрази в счетоводните сметки и ако тази ситуация въобще е възможна как изобщо да се процедира?
Здравейте имам следните счетотоводни проблемчета - моля помогнете какви статии трябва да съставя: 1. Изплатени са разходи за гаранционни ремонти в размер на 500 лв, за които към началото на годината е била начислена провизия. Към края на същата година са начислени допълнително провизии за гаранционно обслуждане в размер на 1000 лв 2.Извършена е обезценка на стойността на налични към края на годината материални запаси. Размерът на отчетените разходи за обезценката е 6000 лв. Ако може ми отговорете и как това ще се отрази в годишната данъчна декларация.
Здравейте, наскоро наш клиент ни предяви рекламация и поиска съответно номер, под който е заведен. Проблемът е, че във фирмата няма книга за рекламация - трябва ли да купя и какви други документи трябва да има във фирмата при проверка.
"Финансовият отчет", който аптеките пущат във връзка с разчетните взаимоотношения с НЗОК - посочва ли се в Дневника за продажби, и ако се посочва като какъв документ и с кой код за регистрация?
1. При ООД признават ли се като разход суми изплатени на физически лица в брой за комисонна на база граждански договор? 2. При продажба на стока на изплащане се издава фактура с пълната стойност напр. 1000 лв. на купувача; сумата обаче се изплаща от фирма кредитор на продавача, а купувача изплаща задълженията си към фирмата кредитор. Въпроса ми е щом като е издадена въпросната фактура на купувача, а кредитора ни е изплатил сумата по банков път, нали не трябва на кредитора да му издаваме също фактура, т.к. тогава стават 2 фактури, а всъщност продажбата е една.
1.през март 2009 ще получа доход, за да подпиша справки за годишно прикл. 2008 като счетоводител с граждански д. в който ще бъде записано, че се осчетов-т документи, справки и др. за 2008., плащането ще се извърши март 2009, сумата ще се вкл. в Д1 и Д6 на фирмата. Според Вас ще бъде ли това нарушение? Дан.дек-я за моя доход съответно ще подам следващата год. 2. ЕТ-лекар освен ГДД чл.50, ПРил-е №2, Таб. 1 и 2 за осиг.доход, статистически отчет и ОПР, др. подава ли? Досега съм го правила така, на с колежка говорихме и тя каза, че подава и счет.политика, справки към ГДД за пар.поток, взем-я и зад-я и т.н. Необходимо ли е?
Kak се осчетоводява застрахователна полица, чийто срок изтича през следващата година?
Kъде в законите пише или не пише че датата на фактурата трябва да е изписана с арабски цифри. примерно 20,05,09 или 20.V, 2009?
Ако може нещо повече за счетоводство на дкц, болници?
Ако направя застраховка Живот на работниците във фирмата какви облекчения ползва фирмата. Ако може да ми помогнете при осчетоводяването.
Активи на финансов лизинг, заведени в САП и ДАП, с начислени амортизации и балансова стойност към 30.03.2009, съответно и задължение към лизингодателя в предприятието-майка. Съгл. решение на ОСА, договорите за тези активи ще се преподпишат между лизингодател, дъщерно дружество /и те ще се включат в техния баланс/ и солидарен длъжник-"майката", като ще получим КТ-ни известия за остатъка по главницата от лизингодателя, което ще се осчетоводи гр.20/401-червено.Това ще закрие салдото по с/ка 401,ще намали амортизируемата стойност, напр. към 01.04.2009.Как да отпиша тези активи от АмПл? Балансовата им стойност по САП е по-голяма от сумата на КТ-ните известия. За начислената амортизация по САП 241/гр.20.
Арендатор наема от физически лица земеделски площи, върху които се засява пшеница. Наред с това физическите лицата плащат също по 30 лева на декар на арендатора /за торове, препарати и др./. След като произведе готовата продукция, арендатора дава по 200 кг. пшеница на декар. Раздадената рента е приход за арендатора, а същия следва да има и разходи за наема на земята. Въпросът ми е как да се определи стойността на приходите от рентата и стойността на разходите за наем за земята. Наемът в кой момент трябва да се определи - есента при наемането на земята за сеитбата или лятото при жътвата?
Бих желал да попитам при направени разходи за промяна предназначение на земеделска земя, може ли те да се начислят като увеличение на стойността на земята?
Бих искала да задам следния въпрос Производтвена фирма сме при процес на работа получаваме стоманени стружки, които след това ги продаваме. Бих искала да знам как да си направя осчетоводяването.
Бих искала да ми обясните разликата между пряката и пълната себестойност. Длъжни ли сме да формираме пълна себестойност или можем да образуваме само пряка, т.е да отклоним непреките разходи от себестойността?
Бих искала още малко пояснение по въпроса за назначаване на тракториста във фирма за производство на тютюн.НАП или НОИ могат ли да ни санкционират ако няма назначен тракторист на ТД или ГД и трактора се управлява от собственика? Може ли с кат. С да се управлява трактор?
Бихте ли ми казали дали да приемам и осчетоводявам фактура на която никъде не е посочено че е оригинал?
Бихте ли ми помогнали по кои сметки да отпиша бракуван ДА.
Благодаря Ви за отговора на въпроса по повод откраднат автомобил на ЕООД. Но искам да доизасня, ако във фактурата с която автомобила от фирмата ще бъде прехвърлен на застрахователната компания пише, че е обезщетение по щета, формира ли се оборот за регистрация по ЗДДС?
Благодаря за отговора относно хипотетичния въпрос за фактурата издадена в брой и платена през следващата година. Съжалявам че ще ви занимая отново, но искам да разбера дали това ще се отрази по някакъв начин върху ДДС-то и ако да как по-точно или просто ме насочете към някой норматив.Помагайте че не мога да се справя.
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 16 17 18  
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
725 Финансови приходи за бъдещи...

Чрез сметка 725 се отчитат разсрочените финансови приходи, които се признават за текущи през следващи отчетни периоди. Аналитичното...


701 Приходи от продажби на...

Чрез сметка 701 се отчитат постъпленията от продажби на продукция, създадена от предприятието, както и формираният резултат от...


206 Стопански...

Чрез сметка 206 се отчитат канцеларските мебели, инвентарът в кухните, офисобзавеждане, спортният и друг стопански инвентар. Като...


602 Разходи за външни...

Чрез сметка 602 се отчитат разходите на предприятието за ползвани услуги, извършени от трети лица, в т. ч. разходи за реклама, съобщения и...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0425 сек.,0.0122 от тях за заявки.БД заявки:23. Сървър памет:2,091kb