http://www.account-bg.info/balansi/

Въпроси и отговори - архив - това е архив на въпроси задавани в сайта през 2008 и 2009 г.

Въпроси и отговори - архив
Избери категория  
Това е архив на по-отдавна задавани въпроси. 
Въпроси 
ЕООД получи лиценз за извършване на товарни превози. Как ще се осчетоводи?
Здравейте!ООД закупува недвижим имот от физическо лице.Необходимо ли е да се представи Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ пред НАП?
Здравейте, моят въпрос е относно пререгистрацията на ООД - какви са необходимите документи. Благодаря предварително!
Може ли работата в детските градини и ясли да се определи като непрекъсваем процес на работа?
Фирмата ни е с основен предмет на дейност търговия с недмижими имоти. Наети са двама служители, които работят в офиса. Необходима ли е регистрация на фирмата в Инспекцията по труда.
" БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА НАРЕДБА № 27 от 24 юли 2003 г. Чл. 9. Местните юридически лица или еднолични търговци отчитат тримесечно със статистически форми пред БНБ: 1. операциите и остатъците по финансови кредити, получени от или предоставени на чуждестранни лица; " Може ли ал.2 да се търкува, че при положение, че няма операции по получен финансов кредит отпада задължението за подаване на тримесечни статистически форми.
EOOД с основен капитал 10000,00лева - внесен под формата на апортна вноска - земя 300 кв.м.и паянтава сграда, които са собственост на управителя на ЕООД. Сградата се разрушава и на нейно място строи Управителя - като физическо лице. Какво следва от тук нататък? Основния капитал трябва ли да бъде намален? И ако има възможност по какъв начин земята може да премине като собственост на физическото лице.
ET и ЕООД без пререгистрация към 30,06,2009,неподлежащи на независим одит,трябва ли да публикуват ГФО за 2008 г . в ТР ? Как да тълкуваме текста -"Всички останали предприятие публикуват своите годишни финансови отчети чрез икономическо издание или члрез Интернет?
Kажете ми каква е разходната норма на лек а-л " СМАРТ".
Mоля кажете ми какво означават тези съкраштения: доо, мод, тзпб, екос, нзок, кид, дзпо, зок, гврс?
Tрябва ли да се подава баланс и ОПР на фирма която няма приходи а има само разходи?
АД трябва да се пререгистрира в АВ. Какви документи да се представят?
Аз съм ЕООД - Какъв набор от документи трябва да подам в НАП, Агенция по вписванията и Статистиката.
Ако в дадена фирма лицето което е орган по безопастност и здраве на труда установи че ситемно се употребява алкохол през работно време как да постъпи, трябва ли да предприеме нещо?
Ако заплатя с кредитна карта закупуването на материали, смята ли се това за плащане по банков път? Продавачът ми е издал фактура и касова бележка.
Ако застрахователна компания начислява разход за комисиона на застрах. агенти на база падеж по застрахователни полици, а изплаща комисионата на застрах. агент - ЕТ на база паричен поток/постъпили вноски по застраховки/, фактурата, която трябва да изададе ЕТ трябва да съответства на начисленият разход в компанията, а не на паричен поток?
Английски гражданин със статут на местно лице продава личният си автомобил, който е ползвал повече от една година. Според мен доходът му е необлагаем, но защо не съм сигурна?Смущава ме това английски гражданин.
Банката е Райфайзен. Възможно ли е да ми помогнете за 2008г от къде да изтегля курс купува/продава на GBP?
бащтата е управител на ЕООД и е собственик, ползва след 6-я месец на трето подред дете до 410д. до 30.07.2009г.може ли да излизе в отпуск на дете до 2-години и следва ли да се назначи прокурисt, които да изпълнява задълженията по ръководство на предприятието?
Бихте ли ми отговорили в какъв срок следва да се завери Ревизионната книга в Инспекцията по труда по реда на чл.408 от КТ. Ако до настоящия момент нямаме заверена такава, има ли краен срок, в който следва да направим това.
Бихтели помогнали. Кои от формулярите необходими за вписване В ТР подлежат на нотариална заверка.
Благодаря за отговорa на въпроса за семейна къша , която ще отдадем на строителна фирма под наем- за техни работници. Ще подпишем с фирмата договор за наем, според мен е добре да минава плащането по банков път, ако това се приеме от фирмата или да закупя кочан с фактури и да фактурирам сумите по ЕГ№ и трите си имена и адрес. кой вариант да избера според вас?
в какъв срок се издава удостоверение по чл.5,ал.10 КСО, при заличаване на ЕТ?
Влязла ли е в сила промяната за минимално изискуемата сумата на уставния капитал при учредяване на ООД и колко е тя към 2009 г.?
Внесъл съм държавната такса от 160 и 50лв. за регистриране на ЕООД, също така съм внесъл и в банката капитал по набирателна сметка, в момента виждам, че ми отказват регистрация , тъй като съм стоматолог и нямам право да регистрирам ЕООД.Сега ще ми се върнат ли таксите от агенцията по вписванията и как ще си изтегля парите внесени за капитал от банката?
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 9 10 11  
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
452 Разчети за данък върху...

Чрез сметка 452 предприятията отчитат сметните си отношения с държавния бюджет като платци на данъци за сметка на печалбата. Сметка 452...


507 Предоставени...

Чрез сметка 507 се отчитат депозираните в банките средства на предприятията, както и депозираните средства в други предприятия за...


792 Приходи от глоби и...

Чрез сметка 792 се отчитат начислените суми от глоби, неустойки, вреди и други подобни. Сметка 792 се дебитира при нейното приключване...


701 Приходи от продажби на...

Чрез сметка 701 се отчитат постъпленията от продажби на продукция, създадена от предприятието, както и формираният резултат от...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0425 сек.,0.0101 от тях за заявки.БД заявки:23. Сървър памет:2,087kb