http://www.account-bg.info/balansi/

Форуми

Сайт за счетоводство, данъци и осигуряване :: Форуми :: Форум за счетоводство, данъци и осигуряване :: Осигуряване
 
<< Предишна тема | Следваща тема >>
Плащане на майчинство
Отиди на страница  [1] 2 3 Започване на нова тема
Редактори:account-bg.info
Автор Отговор
Jylka
Sun Jan 31 2010, 10:38AM Цитирай
Регистриран потребител #81
Регистриран: Sun Oct 26 2008, 12:14PM
съобщения: 5
Работа по трудов договор в една фирма. Сега си регистрирам фирма на мое име ЕООД- и ще се осигурявам за всички осигурителни случаи. През м.октомври трябва изляза по майчиство 45 дни преди раждане. Осигуряването в фирмата по трудов договор е за всички осигурителни случаи. Ще продължа да си работя и там. Но искам да се осигурявам и от двете места. Та въпроса ми е в ЕООД-то как ще ми се формира майчиството след като в фирмата нямам внесени за 12 месеца вноски за всички осигурителни случаи.Благодаря предварително
Най-отгоре
Гост
Sun Jan 31 2010, 11:24AM Цитирай
Гост
Това, че във фирмата не са внесени осигуовки за 12 месеца не е проблем. Важното е въобще да имате 12 месеца осигурителен стаж. А базата за майчинство ще ви се формира от двете осигурителни суми взети заедно и ще получавате една сума, а няма да ви се плаща за всеки вид осигуряване отделно.
Ще се сумират базите от трудов договор за 12 месеца назад преди болничния и сумите от самоосигуряването за колкото месеци са внесени и от получения сбор ще се изчисли среднодневен осигурителен доход, който ще е база за изплащане на болничните.
Горе долу схемата е такава:
Да кажем 500 лв. раб. заплата на месец п 12 месеца - 6000 лв. и да кажем 420 лв. осигурителен доход като самоосигуряващо се лице за 10 месеца - 4200 лв.
Общ осигурителен доход за 12 месеца - 10 200 лв.
делим на броя работни дни през предх. 12 месеца и получаваме средно дневно възнаграждение, което се използва за изчисляване на обезщетението за болнични.
Най-отгоре
гост
Fri Feb 05 2010, 11:44AM Цитирай
Гост
А как стои въпроса с майки, които са студенти редовно обучение до 26 г., това че нямат труд.стаж.
Най-отгоре
Гост
Fri Feb 05 2010, 11:46AM Цитирай
Гост
То за студентките майки има други помощи, които им изплащат. Най-добре питайте в университета в който учите.
Най-отгоре
Гост
Fri Feb 05 2010, 11:54AM Цитирай
Гост
Т.е те освен еднократната помощ при раждане и детски, щом нямат стаж нямат право и на обезщетения за майчинство ли до 410 дни и до 2 год. на детето?
Най-отгоре
Гост
Fri Feb 05 2010, 01:20PM Цитирай
Гост
Няма как да ползвате болнични след като не сте на работа.
Но както ви казах и по-горе - за студентките майки има някакви помощи - нещо като 2000 лв. или близка до тази сума. Питайте в университета.
Най-отгоре
Гост
Fri Feb 05 2010, 02:35PM Цитирай
Гост
Да това го знам за еднократната помощ при раждане от майка студент-редовно обучение, че е 2880лв. А колко труд.стаж минимум трябва да имам за да мога да получавам обезщетение за майчинство? В смисъл ако имам преди датата на териман 5 мес.труд.стаж, това върху сумата ли ще влияе или върху броя месеци, през които ще имам право на обезщетение.
Най-отгоре
Гост
Fri Feb 05 2010, 03:47PM Цитирай
Гост
Значи ако имате право на болнични няма да имате право на тези 2880 лв. така, че няма смисъл да се напъвате за този стаж. Някак си не е редно да получавате и двете.
Най-отгоре
Гост
Fri Feb 05 2010, 04:55PM Цитирай
Гост
Благодаря ви това наистина не го знаех! Мислех че е еднократна помощ, която се изплаща със или без стаж. По същия начин ли стои въпросът и при раждане на дете от майка не студент, те също имат право на еднократна помощ при раждане, ако не са осигурявани я получават, ако са осигурявани и имат труд.стаж взимат болнични без тази сума?
Най-отгоре
Иван Минков
Fri Feb 05 2010, 08:21PM Цитирай
Регистриран потребител #1581
Регистриран: Tue Feb 02 2010, 01:23PM
съобщения: 4082
Всеки има право на еднократна помощ за раждане на дете, само че на другите хора (нестуденти) тя е 240 лв. защото се предполага, че ще получават болнични, а за студентите помоща е доста по-висока, за да компенсира липсата на право за болнични.
Най-отгоре
Гост
Fri Feb 05 2010, 10:01PM Цитирай
Гост
Отговорите можете да намерите в Закон за семейни помощи за деца.
Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 01.07.2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Бременните жени, чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на дохода по чл. 4, имат право на еднократна помощ при бременност в размер, определен ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година, когато нямат право на обезщетение за бременност и раждане по реда на Кодекса за социално осигуряване и живеят постоянно в страната.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Когато бременната жена е осигурена за общо заболяване и майчинство, но не получава обезщетение за бременност и раждане, поради това че няма необходимия осигурителен стаж по чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване, еднократната помощ се изплаща в размер, определен пропорционално на броя на дните от началото на отпуска за бременност и раждане до придобиването на необходимия осигурителен стаж по чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване, но за не повече от 45 дни.
(3) Еднократната помощ при бременност се изплаща за периода от 45 дни преди определения термин за раждане.
Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г.) (**) Месечни помощи за отглеждане на дете до една година в размер, определен със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции на майката (осиновителката), чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на дохода по чл. 4, при условие, че:
1. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) майката (осиновителката) не е осигурена и не получава обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по реда на Кодекса за социално осигуряване;
2. детето не е настанено за отглеждане в специализирана институция за деца на пълна държавна издръжка;
3. детето живее постоянно в страната.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) При условията на ал. 1 месечна помощ за отглеждане на дете се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции и на самотния баща-осиновител.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г.) (**) При условията на ал. 1, т. 1 - 3 месечните помощи за отглеждане на дете с трайни увреждания се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции до навършване на 2-годишна възраст на детето, независимо от дохода на семейството.
(4) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 01.07.2004 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 110 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Когато майката (осиновителката) е осигурена за общо заболяване и майчинство, но не получава обезщетение за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете, поради това че няма необходимия осигурителен стаж по чл. 48а и чл. 52а от Кодекса за социално осигуряване, тя има право на месечна помощ за отглеждане на дете при условията и по реда на този закон за времето до придобиване на необходимия осигурителен стаж.
Чл. 8в. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) Майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, има право на еднократна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година, независимо от доходите на семейството, когато детето не е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца.
(2) Размерът на помощта по ал. 1 се определя ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година.

(3) Помощта по ал. 1 се изплаща на майката (осиновителката), а при невъзможност да я получи - на друг законен представител на детето.
(4) При условията на ал. 1 еднократна помощ за отглеждане на дете се предоставя в пари и на самотния баща (осиновител).
Закон за държавния бюджет
§ 11. (1) Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2010 г. е 350 лв.
(2) Размерът на месечните помощи за дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2010 г. е 35 лв. за всяко дете.
(3) При едновременно раждане от майката на две и повече деца помощта по ал. 2 за всяко от тях се определя и изплаща в размер 150 на сто от размера по ал. 2.
(4) Размерът на еднократната помощ при бременност по чл. 5а от Закона за семейни помощи за деца за 2010 г. е 150 лв.
(5) Размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 2010 г. е, както следва:
1. за първо дете - по 250 лв.;
2. за второ дете - по 600 лв.;
3. за трето и всяко следващо дете - по 200 лв.
(6) Размерът на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст по чл. 6, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца за 2010 г. е 100 лв.
(7) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете до една година по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2010 г. е 100 лв.
(8) Размерът на еднократната помощ за близнаци по чл. 6а от Закона за семейни помощи за деца за 2010 г. е 1200 лв. за всяко дете.
(9) Размерът на еднократната помощ по чл. 8в от Закона за семейни помощи за деца за 2010 г. е 2880 лв.


Най-отгоре
Анонимен
Mon Jul 25 2011, 12:51PM Цитирай
Гост
Zdraveite,na4aloto n na septemvri mi e ternina za razdane na vtoro dete.Od mesec dekemvri sam na borsata i polucavah obeshtetenie za chetiri meseci,od 01,04,2011 sam bezrabotna i se samoosigurjavam(samo zdravni)studentka sam s drzavni nevzeti ispiti,i sam na 32godini.Neznam az trjabvali da polzvam bolnicen 45dena predi termina?ili imam pravo da polucha studentskoto obeshtetenie mojla odgovoretemi na sledvashtija imeil, dr_ibibg©yahoo.com
Най-отгоре
Анонимен
Wed Oct 26 2011, 02:38PM Цитирай
Гост
zdraveite.nadiavam se niakoi da moje da mi pomogne.ot niakolko godini rabotia v Kipar.tam imam vsi4ki osigurovki.v momenta sam bremenna v 7mi mesec i ot septemvri mesec sam si v BG.estestvene bezrabotna.neznam kak stoiat ne6tata s mai4enstvoto v moia slu4ai.6te sam vi blagodarna ako niakoi e naiasno da mi pi6i.

Най-отгоре
Анонимен
Mon Oct 31 2011, 01:19PM Цитирай
Гост
100лв 1 год 35лв децки,150лв помощ преди да родиш и еднократна помощ при раждане зависи 1 или 2 дете е
Най-отгоре
Анонимен
Tue Dec 27 2011, 10:29AM Цитирай
Гост
аз съм баба ако поема майчинството за отглеждане на внучу след една годишна възраст колко ще получавам , зависи ли заплащането от моята заплата и колко време мога да гледам внучето за да се върна после на работа, тъй като имам още време до пенсия?
Най-отгоре
Анонимен
Tue Dec 27 2011, 12:35PM Цитирай
Гост
Имате право на отпуск за отглеждане на детето до навършването на 2 г. Ще получавате 240 лв. и сумата не зависи от сегашната ив заплата.
Най-отгоре
Анонимен
Tue Jan 03 2012, 03:28PM Цитирай
Гост
Ako sam sakretena predi 1 mesec kak moda da vzema mai4instvo
Най-отгоре
Иван Минков
Tue Jan 03 2012, 04:10PM Цитирай
Регистриран потребител #1581
Регистриран: Tue Feb 02 2010, 01:23PM
съобщения: 4082
Анонимен написа ...

Ako sam sakretena predi 1 mesec kak moda da vzema mai4instvo


kato zapochnete rabota nqkyde. Ako ne rabotite nikyde nqma kak da stane.

Най-отгоре
Анонимен
Tue Jan 03 2012, 04:32PM Цитирай
Гост
Аз искам да попитам следното: Собственик в ЕООД се осигурява върху 420 лв и по ТД на 4 ч-200лв.При формиране на сумата за обезщетение за майчинство 620 лв ли ще се вземат като основа за изчисление или 420 + 270/1 МРЗ/?
Най-отгоре
Иван Минков
Tue Jan 03 2012, 04:36PM Цитирай
Регистриран потребител #1581
Регистриран: Tue Feb 02 2010, 01:23PM
съобщения: 4082
Сумата от двата осигурителни дохода ще се вземе
Най-отгоре

Бърз отговор:

 

Отиди на страница  [1] 2 3   Започване на нова тема

Иди:     Най-отгоре

Публикувайте тази тема: rss 0.92 Публикувайте тази тема: rss 2.0 Публикувайте тази тема: RDF
Powered by e107 Forum System
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
705 Приходи от...

Чрез сметка 705 се отчита частта от финансиранията, която се признава за приход за съответния отчетен период. Сметка 705 се дебитира при...


625 Финансови разходи за бъдещи...

Чрез сметка 625 се отчитат разсрочените финансови разходи, които се признават за текущи през следващи отчетни периоди. Аналитичното...


204 Машини, съоръжения и...

Чрез сметка 204 се отчитат енергетичните и двигателните машини и оборудване, производствените машини и оборудване, измервателните и...


122 Неразпределена печалба от минали...

Чрез сметка 122 се отчита неразпределената печалба от минали години. Сметка 122 се дебитира при: 1. Заделяне на част от печалбата за...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.1490 сек.,0.0245 от тях за заявки.БД заявки:34. Сървър памет:5,513kb