http://www.account-bg.info/balansi/

Форум за счетоводство, данъци и осигуряване

Сайт за счетоводство, данъци и осигуряване :: Форуми :: Тема на деня :: Актуални теми :: В отговор на: Избор на вид сделка и определяне на цена при продажба на недвижим имот на ЕООД
Твоето име:
Отговор:


Прикрепи файл / снимка
Файл за прикрепване Внимание
- разрешени типове файлове за прикрепване: | .zip | .gz | .jpg | .png | .gif | .pdf | .doc | .xls | .rar | .arj | .ods | .odt | .rtf | .txt | .sxc |
Всички други прикрепени файлове ще бъдат изтрити.
Максимална големина: 8M

Отиди:

Заглавие
Zorka Krasteva
Публикувал: вт дек 22 2015, 07:48
ЕООД регистрирано по ЗДДС е закупило недвижим имот от физическо лице. Имотът не е нов. Цената на придобиване е по-висока от данъчната му оценка към момента на придобиване. Цената на придобиване е по-висока от пазарната цена и от данъчната оценка към настоящия момент. Не е ползван данъчен кредит, заведен в счетоводните регистри на дружеството като ДМА, Начислявани са до момента амортизации. Искат да го продадат на физическо лице. Причината – възможна е продажба, сливане или ликвидация/прекратяване дейността на ЕООД-то.

Въпрос 1. При издаване на фактура за продажба, трябва ли да се начислява ДДС или НЕ като освободени доставки по чл. 45, ал. 3 ЗДДС. § 1, точка 5 от ДР на ЗДДС Не са нови сградите, които към датата на доставката са на “възраст” повече от 60 месеца след издаване на разрешението за ползване.

Въпрос 2. След сато няма да се начислява ДДС може ли свободно да се определи продажната цена? Ако е НЕ, как да се определи продажната цена? Може ли да се продаде на цена под цената на придобиване? Може ли да е по данъчна оценка към момента на придобиване, тъй като тя е най-ниска или пък по данъчна оценка към момента на продажба? Или трябва експертна оценка на база реализирани продажби на подобни имоти, намиращи се в близост до същата?

Въпрос 3. За данъчни цели като разход се признава неамортизираната част от сградата в данъчния амортизационен план на дружеството. Следователно от приходът от продажбата ще се приспадне неамортизираната част и ще бъде обложен с 10% корпоративен данък само разликата.

Въпрос 4. Таксите за прехвърляне на имота са върху данъчната оценка към момента на продажбата, нали?Има се впредвид нотариална такса и местни данъци и такси?

Въпрос 5. Едноличният собственик на ЕООД-то, което продава имота и физическото лице, което купува имота са едно и също лице, т.е. налице е доставка между свързани лица. Целта е да се извади имота от собствеността на ЕООД-то. Покупко-продажба ли е най-доброто решение или може дарение? Или да се изчака ликвидация и да стане чрез прехвърлянето под формата на ликвидационен дял или продажбата на имота при производството по ликвидация. Опирайки се на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, разпределението на ликвидационен дял под формата на имущество (активи) се облага с данък 5 на сто.

Въпрос 6. Тъй като лицата са свързани може ли да стане само с прехвъряне на правата на собственост? Или може да се оформи първо задължение на ЕОО-Д.то към физ.лице и да се ползва МДТ член 48 ал.1 т.9 6.?
Последни отговори
Анонимен
Публикувал: вт дек 29 2015, 09:35
1. Не се начислява ддс.
2.цената винаги се договаря свободно.
3.това е за счетоводни цели
4.въпросът не е за счетоводите
ли.....но ние знаем и това.
местни - дан.оценка.нотариални - по- високата.
5.6.това са важните въпроси.не може обаче друг да го реши освен вас.
ориентираме правилно срещу хонорар
Анонимен
Публикувал: вт дек 22 2015, 03:31
По четвъртия въпрос - таксите са върху продажната цена, но не по-малко от данъчната оценка.
Анонимен
Публикувал: вт дек 22 2015, 03:28
След като продавач и купувач са свързани лица, то всяка сделка, сключена в отклонение от пазарните цени, води до увеличаване на финансовия резултат. За това забравете за дарение, за безвъзмездно ползване и т.н.
Ако искате да направите някаква икономия - по-добре изчакайте ликвидацията, защото прихода от продажбата ще формира печалба, а данъкът върху печалбата е 10%. Е, не дали имате текущи разходи или загуби от минали години. Всичко опира до конкретни сметки и Вашият счетоводител би Ви отговорил на всичките въпроси.
Да си призная - не прочетох всичките питания.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
625 Финансови разходи за бъдещи...

Чрез сметка 625 се отчитат разсрочените финансови разходи, които се признават за текущи през следващи отчетни периоди. Аналитичното...


504 Разплащателна сметка във...

Чрез сметка 504 предприятията отчитат собствените и привлечените парични средства във валута, с които извършват разплащания с други...


613 Разходи за бъдещи...

Чрез сметка 613 се отчитат разходите, които са извършени през отчетния период, а се отнасят за бъдещи периоди. При отразяване на...


724 Приходи от валутни...

Чрез сметка 724 се отчитат положителните разлики от промяна на валутните курсове при обмяна на валута и при други валутни...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0733 сек.,0.0145 от тях за заявки.БД заявки:28. Сървър памет:2,617kb