http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Статии

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Банките не гарантират влогове с привилегировани лихви или десетте най-често срещани заблуди за гарантиране на депозитите
Заблуда 1: Разплащателните сметки на физически и юридически лица не са гарантирани от „Фонда за гарантиране на влоговете в банките" (ФГВБ).

Всички разплащателни сметки, независимо дали са фирмени или лични са гарантирани. Всъщност, Фондът гарантира всички парични средства по банкова сметка от всякакъв вид. Дори ако имате кредитна карта с положително салдо, то сумата, която е над кредитния ви лимит се гарантира. Например, ако лимитът по кредитната ви карта е 5000 лева, но разполагате с 5100 (100 „ваши" и 5000 които имате право да изхарчите на кредит) лева, то в случай на фалит на банката Фондът гарантира изплащането на 100 лева.

Заблуда 2: Само левовите и евровите депозити са гарантирани.

Защитени са всички депозити, независимо от валутата. Изплащането на депозита в случай на фалит на банката, обаче ще бъде в левовата им равностойност по централния курса на БНБ за деня, в който е отнет лицензът на фалиралата банка.

Заблуда 3: Размерът на гаранцията все още е 40 000 лева.

От 18 ноември 2008 година, размерът на гарантираните влогове е 100 000 лева.

Заблуда 4: Парите в банковите трезори (сейфове) също са защитени.

За съжаление ако имате кеш пари в банков сейф, те не се гарантират от ФГВБ.

Заблуда 5: Независимо, че имам влогове в няколко банки в случай, че те фалират на мен ще ми бъде изплатен само гарантираният размер от 100 000 лева.

Влоговете ви в различните банки ще бъдат разглеждани поотделно и ще бъдат изплащани поотделно. Например ако имате депозит от 100 000 лева в една банка и депозит от 50 000 евро в друга банка, то ще ви бъдат изплатени 200 000 лева. Важно е да знаете, обаче че ако имате няколко влога в една и съща банка, те ще бъдат сумирани и независимо от размера им, ще ви бъдат изплатени главницата и лихвата до 100 000 лева.

Заблуда 6: Лихвите по влоговете не са защитени от Закона за гарантиране на влоговете в банките.

Включително и лихвите са гарантирани, но до датата на отнемане на лицензията на банката. Имайте предвид, че ако сте избрали депозит, при който да получите лихвата си авансово, то вие я дължите обратно ако банката фалира.

Заблуда 7: Независимо каква лихва съм договорил с банката, 100 000 лева са гарантирани.

Всъщност това съвсем не е така, защото Законът за гарантиране на влоговете е предвидил и изключения. Едно от изключенията е, че ако са ви били предоставени привилегировани лихвени условия, които са в отклонение от обявените от банката условия, които тя е длъжна да прилага към своите вложители , то тогава целия влог (депозираната сума и лихвите по нея) няма да бъде защитен.

Заблуда 8: Ако съм открил влог в полза на трето лице, сумата по този влог ще ми бъде изплатена на мен.

Сумата по този влог ще бъде изплатена на лицето, в чиято полза е открит влогът, освен ако договорът за влог не предвижда друго.

Заблуда 9: В случай на фалит на банка, ако съм Едноличен търговец(ЕТ) и имам лична и фирмена сметка в една банка, те ще бъдат разглеждани поотделно.

Тъй като ЕТ е физическо лице, сметките ще бъдат разглеждани заедно и изплатени до гарантираният размер от 100 000 лева.

Заблуда 10: Ако банката, в която имам влог наистина фалира съм сигурен, че изплащането ще се точи години.

Изплащането на влоговете започва най-късно 45 дни от отнемане на лицензията на банката. Вие можете да предявите правата си в рамките на пет години. Процедурата по предявяване на права е следната:

1. Отивате в клона, в който е влогът ви с лична карта и документа, с който сте открили влога;

2. Банката ще изиска от вас да подпишете декларация, с която декларирате дали сте съпруг или роднина по права или съребрена линия да втора степен на лица, попадащи в ръководството, собствеността или контрола на въпросната банка.

3. Издава ви се удостоверение, в което е описана дължимата ви сума.

4. С удостоверението отивате в избраната обслужваща банка, която ще ви излати сумата.

Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
411...

Чрез сметка 411 се отчитат вземанията на предприятията по продажби на активи или извършване на услуги. Аналитичното отчитане към...


496 Разчети по...

Чрез сметка 496 предприятията отчитат своите вземания и задължения във връзка с начисляването и изплащането на изискуемите и дължимите...


601 Разходи за...

Чрез сметка 601 се отчита стойността на: - отпуснатите за нуждите на производството суровини, основни и спомагателни материали (след...


123 Печалби и загуби от текущата година...

Чрез сметка 123 се отчита крайният финансов резултат (печалбата или загубата) от дейността на предприятието. В края на отчетния период...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0327 сек.,0.0083 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,092kb