http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Статии

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Представяне на счетоводен програмен продукт Microinvest Делта
Тази статия е предоставена от Microinveset

Към момента на българския пазар съществуват много варианти на счетоводен софтуер. Като цяло дали някой от съществуващите счетоводни програмни продукти е подходящ или не, зависи от много фактори. Независимо кой продукт е избран, в повечето случаи най-важното предимство е неговата функционалност и лесната работа с него, от тук и пестенето на време на счетоводителя.
Microinvest Делта е многофункционална, лесна за усвояване и удобна за работа счетоводна програма на ниска цена за малки и средни фирми, което я превръща в един масово разпространен продукт на българския пазар. Тя е една съвременна, гъвкава и динамична система за двустранно счетоводство, позволяваща на опитния счетоводител да контролира изцяло ситуацията във фирмата. С този софтуер може да се обработва счетоводна информация на неограничен брой фирми като същевременно се отчитат много счетоводни години едновременно за всяка фирма!
Голямо предимство, което отличава програмния продукт Microinvest Делта от аналогични други продукти на пазара в България, е неговата гъвкавост. При постоянно променящото се законодателство в страната ни счетоводителите, ползващи счетоводната програма на Microinvest , имат възможността с няколко несложни действия да променят логиката на бизнес процесите и операциите, които използват, сметкоплана, да създават нови функционалности и др. Microinvest Делта може да отразява промените и за минал период, като променя предишни, вече обработени и осчетоводени операции. Големи са възможностите за редакция, което позволява цялостен контрол на информацията, която е въведена.
Важна характеристика на програмата е нейната всеобхватност. Обхванати са всички процеси, характеризиращи дейността на икономическите субекти. Системата притежава множество интегрирани в нея отделни модули, с помощта на които се улеснява отразяването на ежедневния документооборот и стопанските операции. По този начин се пестят време, труд и средства.
Microinvest Делта съдържа всички стандартни счетоводни операции - контиране, работа с валутни сметки и преоценка, амортизационни начисления, индивидуален сметкоплан с аналитични сметки и нива и т.н. Тя дава възможност за създаване на текущи и годишни отчети и баланси, експорт на дневниците по ДДС на дискети за връзка с програмата на данъчните служби, работа в мрежа, ограничаване на достъп чрез парола, импорт/експорт на партньори и операции между отделни бази данни, въвеждане на типове документи, запис на често използвани типове контирания, директна редакция на допуснати грешки в операциите, автоматично закриване на неплатени документи. Всички данни могат да бъдат експортирани в MS Word, MS Excel и други Windows приложения с цел допълнителна обработка при необходимост.
Системата се отличава със голямо бързодействие: приключва счетоводна година в рамките на няколко секунди. Цялата счетоводна програма включва повече от 50 модула, като печата над 70 справки, автоматично попълва всички необходими счетоводни документи, като Главна Книга, Декларация по ДДС, Експорт ДДС на дискета, Баланс, ОПР, Оборотни ведомости и други. Microinvest Делта дава възможност за автоматично контиране на транзитните сметки от гр.60 към гр.61, валутните месечни разлики, амортизационните заявки, както и на операциите от създадени програми на Microinvest, също така и програмни продукти на други фирми.
За потребителите на счетоводните програми е от особенна важност своевремената актуализация и поддръжката на продукта. По тази причина Microinvest Делта се актуализира с нова версия при всяка промяна в нормативната уредба, която има отражение в счетоводната дейност. При възникнал проблем и при нужда от консултация и съдействие фирма Microinvest предлага на своите клиенти своевременна комуникация със специализиран център за поддръжка.
Една покупка на счетоводен софтуер не е еднократен разход за фирмата, а инвестиция, която осигурява възвращаемост в бъдеще време. С използването на счетоводния софтуер Microinvest Делта един ден работа по стандартна оперативна дейност се свежда до 10 минути, което позволява на професионалистите да отделят внимание на важните стратегически решения и да повишат качеството на своята дейност.

Автор: Жени Костадинова, консултант "Счетоводни системи", Microinvest


Забележка: www.account-bg.info е готов да публикува материали и за други програмни продукти, свързани със процесите на счетоводно отчитане
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
241 Амортизация на дълготрайни материални...

Сметка 241 е корективна. Чрез нея се отчита амортизацията на дълготрайни материални активи. Сметка 241 се дебитира при отписване от...


202 Продуктивни и работни...

Чрез сметка 202 се отчитат продуктивните животни от основните стада, както и животните, използвани за работна сила. Като инвентарен обект...


425 Задължения за...

Чрез сметка 425 предприятията отчитат задълженията си към съдружниците за полагащите им се дивиденти. Аналитичното отчитане към...


411...

Чрез сметка 411 се отчитат вземанията на предприятията по продажби на активи или извършване на услуги. Аналитичното отчитане към...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0388 сек.,0.0076 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,094kb