http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Статии

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
За оптимизацията на счетоводната дейност преди и по време на годишното приключване
Тази статия е предоставена от Microinveset

Както обикновено и тази година финансовите отчети се оказаха трудоемки за изготвяне от българските счетоводители. За пореден път ангажиментът по съставяне, подаване и публикуване на синтезирана информация за годишните отчети, с което приключва ангажимента по чл. 40 от Закона за счетоводството, се оформи като проблем №1 в края на първото тримесечие на календарната година. Счетоводителите-традиционалисти по стар обичай на бели листа изравняваха до последно счетоводния баланс, а пред почти всички регионални данъчни институции в страната се образуваха дълги опашки от изнервени отчетници, прегърнали папки с документи. Редно е да се отбележи, че все по–широкото разпространение на услугата за ползване на електронен подпис оказа своето положително влияние върху начина на подаване на данъчните декларации – с над 50 процента са повече декларациите, подадени тази година по електронен път, в сравнение с миналата. Крайната цел на счетоводителите е самото предаване на годишната декларация. Потребителите на финансовите отчети от своя страна държат на качеството на предоставена информация. За един предприемач отчета на предприятието трябва да представлява реално отражение на осъществяваната стопанска дейност. Така се оформя основния конфликт между лицата, отговорни за предоставянето на годишните финансови отчети и тези, които ги потребяват.
Много от съставителите потърсиха своето оправдание за проблемите при приключването на счетоводната година в поредната промяна в нормативната уредба и по-специално в измененият СС 1 – Представяне на финансови отчети. Това се оказа удобно извинение за голяма част от счетоводителите, решили да изпълнят ангажиментите си приключването „в последния момент”. С лекота се подмина факта, че измененията по Националните стандарти бяха издадени още в началото на 2008 година, а в последните месеци указания по темата бяха публикувани във всяко специализирано счетоводно издание. Неформално всичко това целеше да прикрие истинската причина за голяма част от проблемите, която никой не признаваше открито, а именно, че голяма част от счетоводната дейност продължава да е слабо организирана и не на нужното професионално ниво.
Въпреки множеството съвременни технологии, които улесняват цялостния счетоводен процес по годишното приключване – от автоматизирано изготвяне на отчетите и възможности за редакция до тяхното електронно подаване, новите форми на отчетите се оказаха трудна за разгадаване материя. Разбира се, за много от счетоводителите, използващи подходяща и адаптираща се към честите законови изменения програма, годишното приключване представляваше единствено процес на проверка на автоматично изготвените данни. За потребителите на програмен продукт Microinvest Делта счетоводното приключване представляваше стандартна процедура от няколко стъпки. Задължителен елемент беше процесът на актуализация на софтуера с нова версия, която да съдържа променения начин на оформяне на отчетите. Всичко, с което не е съгласен съставителят, може да редактира по негова преценка. Така използването на програмата дава възможност погледът на счетоводната общност да излезе от технологичната проблематика на практическото изготвяне и да си постави за цел качествено подобрение на счетоводната информация в отчетите. От друга страна фактът, че значителен процент от съставителите на финансови отчети попълват ръчно бланки на хартиен носител, е на лице. Това явление се наблюдава най-вече в по-малките градове на страната, където използването на счетоводен софтуер не е толкова разпространено. И тук може да се отбележи поредният парадокс в българската счетоводна реалност. В последните 10 години усилено се говори за стандартизация и хармонизация на счетоводната система, за преминаване към международни стандарти, за друга философия и за качествена промяна в отчетите. Изводът от всичко казано дотук е, че счетоводителите следва да се готвят за адаптиране към различни начини за осчетоводяване в различни стандарти и към нови начини на оценка на отделни счетоводни обекти, разглеждани в съответния стандарт.
Изхождайки от опита на българската счетоводна практика, можем да заключим, че много колеги трудно и без желание преминават през процеса на автоматизация на дейността. Акцентът се поставя върху технологията на изготвяне на отчетите и преобразуването на финансовия резултат, а не върху качеството на информацията, която съдържат. Търсят се решения на проблемите в краткосрочен аспект, като на заден план остава хоризонта, с чиято реалност ще се сблъскаме в най-близко бъдеще. Инвестирането в съвременен счетоводен софтуер и желанието за работа с него и с неговото усъвършенстване би могло да бъде първа крачка към едно по-добро професионално развитие на всички счетоводители, които все още поставят на първо място по степен на важност ежедневното осчетоводяване на документи. И ако проблемите около годишното приключване са приоритетни само за определен времеви период, то оптимизацията на счетоводната дейност трябва да бъде първостепенна цел за всеки счетоводител, който се стреми към професионално развитие.

Автор: Жени Костадинова, консултант "Счетоводни системи", Microinvest
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
304...

Чрез сметка 304 се отчитат готовите продукти, предназначени за продажба. Документирането на стоките в търговските обекти се...


699 Други извънредни...

Чрез сметка 699 се отчитат разходи, които не са обхванати чрез останалите сметки от групата, като брак на активи, събития от минали...


729 Други финансови...

Чрез сметка 729 се отчитат финансови приходи, които не се отчитат чрез предходните сметки от групата. Сметка 729 се дебитира при нейното...


102 Капитал, неизискващ...

Чрез сметка 102 се отчита капиталът неизискващ регистрация, формиран съгласно устава на предприятието. Аналитичното отчитане към...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0348 сек.,0.0062 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,099kb