http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Статии

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Документиране на неустойки предвидени за закъснение при плащане по договор за наем
Как следва да се документират получените плащания за неустойките по горепосочените договори?
Достатъчно ли е използвания документ да съдържа реквизитите посочени в разпоредбата на чл. 7 от Закона за счетоводството (ЗСч)?
Необходимо ли е получените плащания по неустойки за забава да се отразява по касов апарат?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададените от Вас въпроси, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Съгласно чл. 84 от ППЗДДС за документирането на неустойките и лихвите с обезщетителен характер не се издава данъчен документ, а същите се документират с издаване на документ, удостоверяващ плащането им.
Един от основните принципи при осъществяване на счетоводството е принципът на документалната обоснованост. Съгласно чл. 4, ал. З от ЗСч предприятията осъществяват счетоводството на основата на документалната обоснованост на стопанските операции и факти, като спазват изискванията за съставянето на документите съгласно действащото законодателство.
В този смисъл всеки документ, съдържащ предвидените в чл. 7, ал.1 от ЗСч задължителни реквизити, се счита за първичен документ, респективно основание за осчетоводяване на разходи.
В настоящия случай фирма „………………." ЕАД може да документира неустойките за забава чрез издаване на първичен счетоводен документ за извършеното плащане, отговарящ на изискванията на Закона за счетоводството.
Съгласно чл.118, ал. 1 от ЗДДС всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки в търговски обект чрез издаване на касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ. Фискалната касова бележка (фискалният бон) е хартиен документ, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства,
издаден от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип, за което е заверено свидетелство за регистрация. Фискална касова бележка (фискален бон) е и касовата бележка (системен бон), издадена от одобрена за съответния търговски обект интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност. Прилагането на чл. 118 както и условията, редът и начинът за одобряване на типа, за отмяна на типа, за въвеждане/извеждане във/от експлоатация, регистрация, отчитане и сервизно обслужване, експертизите и контролът на фискалните устройства (електронни касови апарати с фискална памет, фискални принтери и електронни системи с фискална памет за продажба на течни горива), техническите и функционалните изисквания към тях, редът и начинът за издаване на фискални касови бележки, както и минималните реквизити на фискалните касови бележки се определят с наредба на министъра на финансите.
Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства определят редът и начинът за издаване на фискални касови бележки, както и минималните реквизити на фискалните касови бележки.
Разпоредбата на чл. З, ал. 1 от наредбата задължава всяко лице да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, освен когато плащането се извършва по банков път.
Дейностите, респективно лицата освободени от задължението за документиране на продажбите си чрез касови бележки от фискално устройство са изброени в чл. 4 и чл. 5 от Наредба № Н-18/2006 г.
Съгласно чл. 25, ал. 1 от наредбата независимо от документирането с първичен счетоводен документ лицата задължени да използват фискално устройства издават фискална касова бележка за всяка продажба с изключение на случаите, когато плащането е по банков път.
Предвид гореизложеното, независимо от документирането с първичен счетоводен документ постъпването на суми от неустойки следва да се регистрира и чрез издаване на фискална касова бележка, за всяко извършено плащане с изключение на случаите, когато плащането е по банков път.
В конкретния случай за извършваната от Вас услуга „отдаване под наем" по договор е предвидена неустойка при закъснение в плащанията. Следователно при закъснение на плащането от страна на клиента издадената фискална касова бележка трябва да отразява общата платена от клиента сума, в т.ч. и платената неустойка

Източник: www.nap.bg - Система Въпроси и отговори


Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
704 Приходи за бъдещи...

Чрез сметка 704 се отчитат приходите, за които още при получаването им е известно, че се отнасят за бъдещи периоди. Чрез тази сметка се...


625 Финансови разходи за бъдещи...

Чрез сметка 625 се отчитат разсрочените финансови разходи, които се признават за текущи през следващи отчетни периоди. Аналитичното...


502 Каса във...

Чрез сметка 502 предприятията отчитат постъпилите и изплатените в брой парични средства в чуждестранна валута и наличността в...


729 Други финансови...

Чрез сметка 729 се отчитат финансови приходи, които не се отчитат чрез предходните сметки от групата. Сметка 729 се дебитира при нейното...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0497 сек.,0.0113 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,095kb