http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Статии

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Ипотечен кредит
Ипотечен кредит

Имате възможност за избор на няколко различни типа лихвен процент при кандидатстване за ипотечен кредит:

 • Ипотечен кредит с фиксирана лихва - при тях договорената лихва остава една и съща през целият период на изплащане, това в някой случай може да се окаже по изгодно , в други - не. Причина за това е, че движението на лихвените проценти за по-големи периоди от време, каквито са периодите на изплащане на един ипотечен кредит, не могат да се предвидят. Лихвеният процент може да се увеличи или спадне.
 • Ипотечен кредит с нефиксирана, плаваща лихва - състои се от две части: фиксирана лихва + плаващ лихвен процент базиран на различни финансови индекси. При тази лихва можем да спестим известна сума при намаляване на плаващият лихвен процент, но е възможно и увеличение на цената, на ипотечния кредит, при процентно завишаване на базовите индекси.
 • Ипотечен кредит с промоционална лихва - с доста ниска или нулева лихва за определен начален период - примерно 6 месеца, 1, 2 или повече години и с един от по-горните варианти за останалия период.


Лихвите по ипотечните кредити варират според:

 • вида на имота;
 • дохода на кредитоискателите;
 • целта на ипотечния кредит;
 • валутата в която се тегли кредита;


Тези лихви започват от 6,29 % (при стандартни ипотечен кредит с фиксирана лихва в Евро ) и стигат до 12,99 % при кандидатстване за ипотечен кредит без доказване на доход .
В някои банки предлагат така наречените “carry trade” ипотечни кредити в Швейцарски франкове,които кредити са на по ниски лихви в сравнение със стандатртните ипотечни кредити.

Размера на ипотечните кредити зависи от вида на ипотекирания имота и в някои случаи от дохода на кредитоискаелите, като може да се стигне и до 100% финансиране при ипотекиране на новопостроен жилищен имот.

Срока на ипотечните кредити варира от 1 до 35 години . Възрастта на кредитополучателя при изтичане на срока на кредита в повечето случаи не трябва да надхвърля 65- 70г.


Видове ипотечни кредити

 • Ипотечни кредити за покупка на жилище
 • Ипотечни кредити за покупка на гараж самостоятелно или в комбинация с апартамент, къща или вила
 • Ипотечни кредити за рефинансиране с цел окончателно погасяване на жилищен кредит, разрешен от друга банка, независимо от целта му – покупка, строителство,довършителни работи, ремонти, подобрения
 • Ипотечни кредити за строителство на къща или вила и за завършване на степен „груб строеж” или окончателно завършване.
 • Ипотечни кредити за довършителни работи на апартамент, къща, вила и прилежащ гараж (ако има такъв).
 • Ипотечни кредити за подобрения на урегулирани поземлени имоти, предвидени за жилищно или вилно застрояване.
 • Ипотечни кредити за подобрения на недвижими имоти - ремонт, преустройство, външно оформление, топлофициране, топлоизолиране, газификация, саниране и др.
 • Ипотечни кредити за чуждестранни и български граждани, които живеят и работят извън България . Срока на кредитиране варира между 15 и 25 години . В зависимост от изискванията на банките някои от изискваните документи може да се ноложи да бъдат легализирани за да бъдат използувани за нуждите на банките.


Стандартни документи изисквани при кандидадстване за ипотечен кредит

 • Документи за доказване доходите на кредитоискателите желаещи да изтеглят ипотечен кредит
 • Документи за собственост на недвижимия имот, приеман за обезпечение и/или предмет на сделка ;
 • Документ за липса на тежести върху имота, предлаган като обезпечение по ипотечния кредит;
 • Актуална скица, издадена от съответната община, за урегулирани поземлени имоти, къщи и вили с дворни места, а при необходимост и за други недвижими имоти.
 • Удостоверение за актуално правно състояние на фирмата, удостоверение за липса на съдебно изпълнителни производства, удостоверение за наличие или липса на задължения на фирмата по чл. 87, ал. 6 от ДОПК- за кредитоискатели, упражняващи стопанска дейност.


Банките може да изискват и други документи за , в зависимост от целта на ипотечния кредит или произтичащи от разпоредби на законови и подзаконови нормативни актове.

Източник: www.bgwebcredit.com


Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
502 Каса във...

Чрез сметка 502 предприятията отчитат постъпилите и изплатените в брой парични средства в чуждестранна валута и наличността в...


495 Разчети по...

Чрез сметка 495 предприятията отчитат сметните си взаимоотношения със застрахователни предприятия във връзка с различни...


101 Основен...

Чрез сметка 101 се отчита основният капитал. Той е относително постоянна величина. В дружествените предприятия основният капитал се...


605 Разходи за социални...

Чрез сметка 605 се отчитат начислените суми за: задължителните месечни осигурителни вноски и други подобни законно регламентирани...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0526 сек.,0.0108 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,092kb