Търсене в публикуваните отчети
Въведете част от името на предприятието, изписано с главни букви на кирилица или ЕИК/БУЛСТАТ   
Публикувани годишни финансови отчети
Отчети
Назад към списъка  
Читалище "Хамалогика 2014", ЕИК 176802986, 2015 г.
Годишен финансов отчет за 2015 г. - файл 1

Годишен финансов отчет за 2015 г. - файл 2

Връзка по Skype с нас

Меню

Здравей