Търсене в публикуваните отчети
Въведете част от името на предприятието, изписано с главни букви на кирилица или ЕИК/БУЛСТАТ   
Публикувани годишни финансови отчети
Отчети
Назад към списъка  
Народно Читалище "Зора-1928" с.Оризаре, ЕИК 000046268, 2011 г.
Годишен финансов отчет за 2011 г. - файл 1

Връзка по Skype с нас

Меню

Здравей