Търсене в публикуваните отчети
Въведете част от името на предприятието, изписано с главни букви на кирилица или ЕИК/БУЛСТАТ   
Публикувани годишни финансови отчети
Отчети
Назад към списъка  
Народно читалище "Христо Смирненски - 1940", ЕИК 000559242, 2010 г.
Счетоводен баланс

Отчет за приходите и разходите

Отчет за паричните потоци

Приложение

Връзка по Skype с нас

Меню

Здравей