Търсене в публикуваните отчети
Въведете част от името на предприятието, изписано с главни букви на кирилица или ЕИК/БУЛСТАТ   
Публикувани годишни финансови отчети
Отчети
Назад към списъка  
Сдружение с нестопанска цел "Гараж - колективна платформа за независими артисти", ЕИК 176232454, 2013 г.
Годишен финансов отчет за 2013 г. - файл 1

Годишен финансов отчет за 2013 г. - файл 2

Годишен финансов отчет за 2013 г. - файл 3

Годишен финансов отчет за 2013 г. - файл 4

Връзка по Skype с нас

Меню

Здравей