Търсене в публикуваните отчети
Въведете част от името на предприятието, изписано с главни букви на кирилица или ЕИК/БУЛСТАТ   
Публикувани годишни финансови отчети
Отчети
Назад към списъка  
Сдружение с нестопанска цел Спортен клуб за моторни и водомоторни спортове "Ка-Мото Тим", ЕИК 175612350, 2009 г.
Счетоводен баланс

Отчет за приходите и разходите

Отчет за собствения капитал

Отчет за паричните потоци

Справка за ДМА

Приложение

Връзка по Skype с нас

Меню

Здравей