Търсене в публикуваните отчети
Въведете част от името на предприятието, изписано с главни букви на кирилица или ЕИК/БУЛСТАТ   
Публикувани годишни финансови отчети
Отчети
Назад към списъка  
АВГУСТА ТРАЯНА ДЗЗД, ЕИК 123713152, 2008 г. Отчетът е недостъпен
Отчетите на това предприятие са недостъпни за преглед поради неизпъление на сключения договор

Счетоводен баланс

Отчет за приходите и разходите

Отчет за паричните потоци

Приложение

Публикуван на 29.06.2009 г.

Отчетите на това предприятие са недостъпни за преглед поради неизпъление на сключения договор

Връзка по Skype с нас

Меню

Здравей