Търсене в публикуваните отчети
Въведете част от името на предприятието, изписано с главни букви на кирилица или ЕИК/БУЛСТАТ   
Публикувани годишни финансови отчети
Отчети
Назад към списъка  
СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ В АСЕНОВГРАД", ЕИК 115766205, 2009 г.
Счетоводен баланс

Отчет за приходите и разходите

Отчет за собствения капитал

Връзка по Skype с нас

Меню

Здравей