Търсене в публикуваните отчети
Въведете част от името на предприятието, изписано с главни букви на кирилица или ЕИК/БУЛСТАТ   
Публикувани годишни финансови отчети
Отчети
Назад към списъка  
Сдружение на Предприемачите регион Гоце Делчев, ЕИК 101723507, 2012 г.
Годишен финансов отчет за 2012 г. - файл 1

Връзка по Skype с нас

Меню

Здравей