Търсене в публикуваните отчети
Въведете част от името на предприятието, изписано с главни букви на кирилица или ЕИК/БУЛСТАТ   
Публикувани годишни финансови отчети
Отчети
Назад към списъка  
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВЕТЛИНА -2005Г"С. БИСТРА, ЕИК 118557399, 2010 г.
Годишен финансов отчет за 2010 г.

Връзка по Skype с нас

Меню

Здравей