Търсене в публикуваните отчети
Въведете част от името на предприятието, изписано с главни букви на кирилица или ЕИК/БУЛСТАТ   
Публикувани годишни финансови отчети
Отчети
Назад към списъка  
Сдружение "Клъстер Микроелектроника и Индустриални Електронни Системи" (КМИЕС), ЕИК 175862910, 2010 г.
Годишен финансов отчет за 2010 г.

Връзка по Skype с нас

Меню

Здравей