Търсене в публикуваните отчети
Въведете част от името на предприятието, изписано с главни букви на кирилица или ЕИК/БУЛСТАТ   
Публикувани годишни финансови отчети
Отчети
Назад към списъка  
Сдружение с нестопанска цел на граждани с увреден слух "Варна", ЕИК 103307393, 2013 г.
Годишен финансов отчет за 2013 г. - файл 1

Връзка по Skype с нас

Меню

Здравей