Търсене в публикуваните отчети
Въведете част от името на предприятието, изписано с главни букви на кирилица или ЕИК/БУЛСТАТ   
Публикувани годишни финансови отчети
Отчети
Назад към списъка  
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЧИСТВАНЕ, ЕИК 175375111, 2008 г.
Счетоводен баланс

Отчет за приходите и разходите

Отчет за паричните потоци

Връзка по Skype с нас

Меню

Здравей