Търсене в публикуваните отчети
Въведете част от името на предприятието, изписано с главни букви на кирилица или ЕИК/БУЛСТАТ   
Публикувани годишни финансови отчети
Отчети
Назад към списъка  
Народно читалище "Христо Ботев-1942" с. Окорш, ЕИК 000560230, 2008 г.
Счетоводен баланс

Връзка по Skype с нас

Меню

Здравей