Търсене в публикуваните отчети
Въведете част от името на предприятието, изписано с главни букви на кирилица или ЕИК/БУЛСТАТ   
Публикувани годишни финансови отчети
Отчети
Назад към списъка  
ДЗЗД ПРЕС СПЕД, ЕИК 116559896, 2008 г.
Счетоводен баланс

Отчет за приходите и разходите

Връзка по Skype с нас

Меню

Здравей