Търсене в публикуваните отчети
Въведете част от името на предприятието, изписано с главни букви на кирилица или ЕИК/БУЛСТАТ   
Публикувани годишни финансови отчети
Отчети
Назад към списъка  
ДЗЗД "Балкан Биофуудс", ЕИК 175944114, 2017 г.
Годишен финансов отчет за 2017 г. - файл 1

Връзка по Skype с нас

Меню

Здравей