Търсене в публикуваните отчети
Въведете част от името на предприятието, изписано с главни букви на кирилица или ЕИК/БУЛСТАТ   
Публикувани годишни финансови отчети
Отчети
Назад към списъка  
Сдружение "Български Клъстер Телекомуникации", ЕИК 175886789, 2009 г.

Връзка по Skype с нас

Меню

Здравей