Търсене в публикуваните отчети
Въведете част от името на предприятието, изписано с главни букви на кирилица или ЕИК/БУЛСТАТ   
Публикувани годишни финансови отчети
Отчети
Назад към списъка  
Фондация с дейност в частна полза “МАЙКРОЛОН БЪЛГАРИЯ”, ЕИК 175998311, 2015 г.
Годишен финансов отчет за 2015 г. - файл 1

Връзка по Skype с нас

Меню

Здравей