Търсене в публикуваните отчети
Въведете част от името на предприятието, изписано с главни букви на кирилица или ЕИК/БУЛСТАТ   
Публикувани годишни финансови отчети
Отчети
Назад към списъка  
СДРУЖЕНИЕ ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ РОДОПИ, ЕИК 176548790, 2009 г.
Отчет за приходите и разходите

Връзка по Skype с нас

Меню

Здравей