Търсене в публикуваните отчети
Въведете част от името на предприятието, изписано с главни букви на кирилица или ЕИК/БУЛСТАТ   
Публикувани годишни финансови отчети
Отчети
Назад към списъка  
Народно Читалище Бъднина-1941Г, ЕИК 000559420, 2008 г.
Счетоводен баланс

Връзка по Skype с нас

Меню

Здравей