Търсене в публикуваните отчети
Въведете част от името на предприятието, изписано с главни букви на кирилица или ЕИК/БУЛСТАТ   
Публикувани годишни финансови отчети
Отчети
Назад към списъка  
Народно читалище "Свети Саркис - 2007", ЕИК 175434442, 2009 г.
Годишен финансов отчет за 2009 г.

Връзка по Skype с нас

Меню

Здравей