При проблеми можете да се свържте с нас

гр. София п.к. 1517, ул. Константин Фотинов 131, АКАУНТ-БГ КОНСУЛТИНГ ЕООД, Надя Касърова, GSM: 0898 683809, n.jeliazkova©gmail.com
Заявка за публикуване на Годишен финансов отчет за 2008 г.
Име на фирма:
ЕИК/БУЛСТАТ:
ДДС номер (ако имате регистрация по ДДС)
Адрес на фирмата
(ще се използва за издаване на фалтура):
Имейл за контакт (няма да се публикува):
Телефон за контакт (няма да се публикува,
ще се използва за контакт при проблеми с публикацията):
Лице за контакт (няма да се публикува,
ще се използва за контакт при проблеми с публикацията):
МОЛ за фактурата (няма да се публикува,
ще се използва за издаване на фактура):
Изберете файлове за публикуване:
Счетоводен баланс:


Отчет за приходите и разходите:


Отчет за собствения капитал:


Отчет за паричните потоци:


Справка за ДМА:


Приложение (справка за оповестяване на счетоводната политика):


С попълването на настоящата форма, заявявам желание да публикувам ГФО за 2008 година на предприятието, чиито данни съм посочил, в интернет сайт http://balansi.account-bg.info.

Съгласен съм да заплатя цената от 12.00 лв. в срок до 5 дни след публикуването на отчета по банкова сметка:

IBAN: BG53 STSA 9300 0023 3625 56

BIC: STSABGSF - Банка ДСК АД, АКАУНТ-БГ КОНСУЛТИНГ ЕООД

Електронна фактура за публикуване на ГФО за 2008 г. да бъде изпратена на имейл посочен от мен, веднага след получаване на плащането от страна на АКАУНТ-БГ КОНСУЛТИНГ ЕООД.

Връзка по Skype с нас

Меню

Здравей