При проблеми можете да се свържте с нас

Снип ООД, гр. Варна, ул. Дебър 33 вх. Б, ет. 1, ап. 14, Иван Минков, GSM: 0899 108 580, admin©account-bg.info
Заявка за публикуване на Годишен финансов отчет за 2009 г.
Име на фирма:
ЕИК/БУЛСТАТ:
ДДС номер (ако имате регистрация по ДДС)
Адрес на фирмата
(ще се използва за издаване на фалтура):
Имейл за контакт (няма да се публикува):
Телефон за контакт (няма да се публикува,
ще се използва за контакт при проблеми с публикацията):
Лице за контакт (няма да се публикува,
ще се използва за контакт при проблеми с публикацията):
МОЛ за фактурата (няма да се публикува,
ще се използва за издаване на фактура):
Изберете файлове за публикуване:
Счетоводен баланс:


Отчет за приходите и разходите:


Отчет за собствения капитал:


Отчет за паричните потоци:


Справка за ДМА:


Приложение (справка за оповестяване на счетоводната политика):


С попълването на настоящата форма, заявявам желание да публикувам ГФО за 2009 година на предприятието, чиито данни съм посочил, в интернет сайт http://balansi.account-bg.info.

Съгласен съм да заплатя цената от 12.00 лв. в срок до 5 дни след публикуването на отчета по банкова сметка:

IBAN: BG82UBBS80021074599120

BIC: UBBSBGSF - ОББ АД, СНИП ООД

Електронна фактурата за публикуване на ГФО за 2009 година да бъде изпратена на имейл посочен от мен, веднага след получаване на плащането от страна на СНИП ООД.

Връзка по Skype с нас

Меню

Здравей